Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om kunskap som förmedlas genom ord. Vården innehåller information av olika karaktär:  ’hård’ och ’mjuk’  objektiv och subjektiv  Kvantitativ och kvalitativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om kunskap som förmedlas genom ord. Vården innehåller information av olika karaktär:  ’hård’ och ’mjuk’  objektiv och subjektiv  Kvantitativ och kvalitativ."— Presentationens avskrift:

1 Om kunskap som förmedlas genom ord

2 Vården innehåller information av olika karaktär:  ’hård’ och ’mjuk’  objektiv och subjektiv  Kvantitativ och kvalitativ

3 Kompletterande kunskap  Vi behöver kunskap baserad på siffror – och på ord  Även det som inte går att mäta kan systematiseras

4 KvantitativtKvalitativt Objektiva värdenSubjektiva värden FörklaringFörståelse Utifrånperspektiv, ex: relationer orsaker Inifrånperspektiv, ex: erfarenheter attityder

5 KvantitativtKvalitativt Hur många, mycket?Vad är/ vad innebär Statistiskt urvalTeoretiskt urval Enkät Experiment Intervju Observation KvantifierarKlassificerar

6 Exempel på frågor inom det kvalitativa området Vad är? Vad innebär? Hur/på vilket sätt? Vad händer? Hur upplevs/uppfattas? Vilka (behov, förväntningar, tex.)

7 Olika sätt att samla in och systematisera erfarenheter, attityder, värderingar och upplevelser i vården

8 Enkät Det vanligaste sättet att samla information om erfarenheter, tankar och känslor Kvantifiering av subjektiv information Screening

9 Intervju Strukturerad Semistrukturerad Intervjuguide med frågeområden Narrativ Vinjett Fokusgrupp

10 Problemet avgör metoden Vilken typ av intervju man väljer beror på: Vad man vill veta Vilken information som ska samlas in Hur informationen ska bearbetas

11 Hitta rätt nivå Enklare systematiseringar kan göras utan bandinspelning. Anteckna, eller be informanterna själva skriva. Jämför, sortera, gruppera och klassificera informationen.

12 Hitta rätt nivå Mer omfattande systematisering (studier) kräver bandinspelade intervjuer som skrivs ut ord för ord. Texten analyseras med en i förväg vald metod.

13 Fyra metoder GrenUrsprungNär? Grounded TheorySociologi/ symbolisk interaktionism 1970 InnehållsanalysKommunikations teori 1950 Fenomenologisk- Hermeneutik Filosofi1930 FenomenologiFilosofi1900

14 Andra kvalitativa data (exempel) Icke deltagande observationer Deltagande observationer Videoinspelningar Dagböcker Veckorapporter Journaler Brev Teckningar


Ladda ner ppt "Om kunskap som förmedlas genom ord. Vården innehåller information av olika karaktär:  ’hård’ och ’mjuk’  objektiv och subjektiv  Kvantitativ och kvalitativ."

Liknande presentationer


Google-annonser