Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om kunskap som förmedlas genom ord

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om kunskap som förmedlas genom ord"— Presentationens avskrift:

1 Om kunskap som förmedlas genom ord

2 Vården innehåller information av olika karaktär:
’hård’ och ’mjuk’ objektiv och subjektiv Kvantitativ och kvalitativ

3 Kompletterande kunskap
Vi behöver kunskap baserad på siffror – och på ord Även det som inte går att mäta kan systematiseras

4 Kvantitativt Kvalitativt Objektiva värden Subjektiva värden Förklaring
Förståelse Utifrånperspektiv, ex: relationer orsaker Inifrånperspektiv, ex: erfarenheter attityder

5 Kvantitativt Kvalitativt Hur många, mycket? Vad är/ vad innebär
Statistiskt urval Teoretiskt urval Enkät Experiment Intervju Observation Kvantifierar Klassificerar

6 Exempel på frågor inom det kvalitativa området
Vad är? Vad innebär? Hur/på vilket sätt? Vad händer? Hur upplevs/uppfattas? Vilka (behov, förväntningar, tex.)

7 Olika sätt att samla in och systematisera erfarenheter, attityder, värderingar och upplevelser i vården

8 Enkät Det vanligaste sättet att samla information om erfarenheter, tankar och känslor Kvantifiering av subjektiv information Screening

9 Intervju Strukturerad Semistrukturerad Intervjuguide med frågeområden
Narrativ Vinjett Fokusgrupp

10 Problemet avgör metoden
Vilken typ av intervju man väljer beror på: Vad man vill veta Vilken information som ska samlas in Hur informationen ska bearbetas

11 Hitta rätt nivå Enklare systematiseringar kan göras utan bandinspelning. Anteckna, eller be informanterna själva skriva. Jämför, sortera, gruppera och klassificera informationen.

12 Hitta rätt nivå Mer omfattande systematisering (studier) kräver bandinspelade intervjuer som skrivs ut ord för ord. Texten analyseras med en i förväg vald metod.

13 Fyra metoder Gren Ursprung När? Grounded Theory
Sociologi/symbolisk interaktionism 1970 Innehållsanalys Kommunikations teori 1950 Fenomenologisk-Hermeneutik Filosofi 1930 Fenomenologi 1900

14 Andra kvalitativa data (exempel)
Icke deltagande observationer Deltagande observationer Videoinspelningar Dagböcker Veckorapporter Journaler Brev Teckningar


Ladda ner ppt "Om kunskap som förmedlas genom ord"

Liknande presentationer


Google-annonser