Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Symbolisk interaktionism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Symbolisk interaktionism"— Presentationens avskrift:

1 Symbolisk interaktionism
Uppstod i USA i början på 1900-talet Som ett sätt att överskrida den dualistiska världsbilden. Av: Veronica, Rebecca, Frida och Moa

2 George Herbert Mead Menar att det väsentligaste hos oss människor är vår språklighet. ”jaget” växer fram genom interaktion med andra. Tex. Hur barnet upptäcker sig själv och utvecklas. Förmågan att skapa symboler är inget medfött utan måste utvecklas. Orden i sig själva har ingen mening, utan får det först vid interaktionen. Signifikanta andra Den generaliserade andre

3 Herbert Blumer Var lärjunge till G. H. Mead
En av hans uppsatser, ”Society as Symbolic Interaction”, innehåller vad vissa anser vara grund teserna i symbolisk interaktionism Fängelse experimentet

4 Erving Goffman En modern sociolog som fört Meads arv vidare.
Den vi är bestäms inte av ”jaget” utan av de vi interagerar med. Om ”publiken” inte godkänner/uppskattar ”jaget” kommer ”jaget” att förändras, medvetet eller omedvetet. Att se sig själv utifrån kan skapa en känsla av skam.

5 Avvikande beteende: Om tillräckligt många anser att man är avvikande blir man det. Så kallad stämplings teori. De med makt bestämmer vad som är avvikande. ”Den självuppfyllande profetian.” Menar att psykisksjukdom är socialsjukdom

6 Chicagoskolan Interaktionismens blomstringsperiod. Konflikter sågs som potentiellt konstruktivt. Bland annat Mead och Blumer tillhörde denna skola. Kritiserats för att vara naivt.

7 Metod och kritik Deltagarobservationer och intervjuer är de viktigaste redskapen. Fokus på det deskriptiva. De är kritiska mot experiment och laboratorieexperiment. Nu kunskap, kan inte överföras. Beskylls för att vara ovetenskaplig, pga. att det är svårt med den systematiska kontrollen. Att den bortser från samhällets begränsningar.


Ladda ner ppt "Symbolisk interaktionism"

Liknande presentationer


Google-annonser