Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Symbolisk interaktionism Uppstod i USA i början på 1900-talet Som ett sätt att överskrida den dualistiska världsbilden. Av: Veronica, Rebecca, Frida och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Symbolisk interaktionism Uppstod i USA i början på 1900-talet Som ett sätt att överskrida den dualistiska världsbilden. Av: Veronica, Rebecca, Frida och."— Presentationens avskrift:

1 Symbolisk interaktionism Uppstod i USA i början på 1900-talet Som ett sätt att överskrida den dualistiska världsbilden. Av: Veronica, Rebecca, Frida och Moa

2 George Herbert Mead 1864-1931 • Menar att det väsentligaste hos oss människor är vår språklighet. • ”jaget” växer fram genom interaktion med andra. Tex. Hur barnet upptäcker sig själv och utvecklas. • Förmågan att skapa symboler är inget medfött utan måste utvecklas. • Orden i sig själva har ingen mening, utan får det först vid interaktionen. • Signifikanta andra • Den generaliserade andre

3 Herbert Blumer • Var lärjunge till G. H. Mead • En av hans uppsatser, ”Society as Symbolic Interaction”, innehåller vad vissa anser vara grund teserna i symbolisk interaktionism • Fängelse experimentet

4 Erving Goffman • En modern sociolog som fört Meads arv vidare. • Den vi är bestäms inte av ”jaget” utan av de vi interagerar med. • Om ”publiken” inte godkänner/uppskattar ”jaget” kommer ”jaget” att förändras, medvetet eller omedvetet. • Att se sig själv utifrån kan skapa en känsla av skam.

5 • Avvikande beteende: Om tillräckligt många anser att man är avvikande blir man det. Så kallad stämplings teori. • De med makt bestämmer vad som är avvikande. • ”Den självuppfyllande profetian.” • Menar att psykisksjukdom är socialsjukdom

6 Chicagoskolan • Interaktionismens blomstringsperiod. • Konflikter sågs som potentiellt konstruktivt. • Bland annat Mead och Blumer tillhörde denna skola. • Kritiserats för att vara naivt.

7 Metod och kritik • Deltagarobservationer och intervjuer är de viktigaste redskapen. • Fokus på det deskriptiva. • De är kritiska mot experiment och laboratorieexperiment. • Nu kunskap, kan inte överföras. • Beskylls för att vara ovetenskaplig, pga. att det är svårt med den systematiska kontrollen. • Att den bortser från samhällets begränsningar.


Ladda ner ppt "Symbolisk interaktionism Uppstod i USA i början på 1900-talet Som ett sätt att överskrida den dualistiska världsbilden. Av: Veronica, Rebecca, Frida och."

Liknande presentationer


Google-annonser