Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Makt, lydnad och konformitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Makt, lydnad och konformitet"— Presentationens avskrift:

1 Makt, lydnad och konformitet

2 Makt! Vad är det? Vi vill framstå som helt självständiga, som inte påverkas av andra. De beslut som fattas är våra egna Är det så? År 1963 genomförde Stanley Milgram ett experiment, som skulle mäta ”vanliga” personers benägenhet att lyda auktoriteter i handlingar som vi normalt inte skulle göra p.g.a. samvetskval.

3 Försöksledarens övertalning
Vilka argument användes då? Var snäll och fortsätt Experimentet kräver att du fortsätter Det är av yttersta vikt att du fortsätter Du har inget val du måste fortsätta Varför fungerar det?

4 Makt Vissa personer påverkar oss mer än andra, och således mer makt.
Makt=den möjlighet och potential till påverkan som individen har. Makt genom position, och genom personliga egenskaper. Positionsmakten: belöna, bestraffa och sanktionera. Förutsättningen för makt: En person ska vara beroende av den andra för att makt ska gälla.

5 Makt Olika typer av positionsmakt: Tvångsmakt Belöningsmakt Legitim makt Personlig makt: Informationsmakt Expertmakt Förtroendemakt

6 Lydnad Varför undersökte då Milgram det han gjorde?
I efterdyningarna av andra världskriget:hur långt människor egentligen kunde gå gällande tillfogandet av smärta, och auktoritetens betydelse. Utan hot, tvång eller några mutor. Hans slutsats? Auktoriteten är avgörande vid lydnad. Om order kommer från en legitim auktoritet, gör människor ofta som de blir tillsagda.

7 Etiska dilemman gällande lydnad?
Naturligtvis fick Milgram kritik för sitt experiment (experimentet var oetiskt, p.g.a. skada och manipulation). Kan vi välja att inte utföra en order? I krig kan det vara rent brottsligt att ordervägra. I andra fall: systematisk träning till bestialiska handlingar (mord, tortyr). Undersökningar runt Milgrams experiment har genomförts. Förutom auktoritetens betydelse ( pondus, inflytande) ökar risken för bestialiska handlingar genom: Ett mekaniserat och styrt förlopp (”gå på rutin”) Avhumanisering av offer

8 Lydnad – positivt? Ses som en dygd i många kulturer. Barn till sina föräldrar, herrar till sin konung etc. Tidigare var ”lydnad”, i vissa fall, inbakat i brudens löften vid bröllop. En stor del av vår socialisering när vi växer upp handlar om att följa vuxna regler. Ges också utökad träning i lydnad inom en viss instution. Militären. Soldater tränas i lydnad, i vissa fall genom att göra en mängd triviala saker. Uppgifterna blir mer och mer krävande, för att forma dem till optimala soldater.

9 Grupptryck & konformitet
Ständigt utövar vi kontroll över andra, medvetet eller omedvetet. Gruppnormer finns överallt, normer som medlemmar följer för att undvika ”straff”. I många fall ser vi gruppen som en del av oss, en del av vår identitet och vi vill undvika att känna oss splittrade. Blir medlemmarna i en grupp lika varandra, p.g.a. grupptryck, talar man om konformitet. Liten tolerans för avvikare och hög social kontroll=hög konformitet

10 Konformitet & grupptryck – varför då?
Bland annat vår självbild. dålig självuppfattning faller oftare för socialt tryck. Stärker grupprelation, vill visa sig vara värdiga medlemmar. Personlighet & gruppstorlek. Personer som söker beröm & vill undvika straff faller lättare för gruppens vilja. En grupp på 20 har större tryck än en grupp på 10. Gruppmedlemmar. Grupper med högstatus-personer och som är viktiga har större inflytande än andra grupper.

11 Milgrams framgång Varför fungerade det så ”bra?”
De som varit ”lydiga” och delat ut de dödliga stötarna, hade den vanligaste förklaringen: ej ansvariga för smärtan som gavs. Det var försöksledarens ansvar. En del: experimentet var opersonligt, ”måste fortsätta”. Andra: för vetenskapen. några rättfärdigade det hela med att nedvärdera ”eleven”, förtjänade sitt straff.

12 Lydnaden Var de sadister? Vad hade de gemensamt? Faktiskt ingenting.
Varken kön, ålder, yrke, utbildning hade någon koppling till varandra. Innan experimentet hade Milgram gjort en undersökning på psykologistudenter vid Yale, som då fick spekulera kring hur många av 100 lärare som skulle ge en dödlig stöt. Svaret han fick? Ett medeltal på 1,2 %. I sina försök: 62 % gav dödlig stöt

13 Milgrams teorier om detta experiment
1. konformiteten. En person som saknar rättmätiga kunskaper till ett beslut, exempelvis i en krissituation, lämnar därmed beslutet till gruppen och dess hierarki. 2. Lydnaden. En person lyder order för, se sig själva som ett medel för att uppfylla en annan persons önskan, och därmed har försökspersonen avsagt sig ansvaret för sina handlingar.

14 Lite mer diskussion Vad tror du händer när man sätter goda personer i ett ont ställe? Kommer ondska triumfera, eller vinner humanitet? Vilka psykologiska effekter uppstår genom att ta en given och specifik roll?


Ladda ner ppt "Makt, lydnad och konformitet"

Liknande presentationer


Google-annonser