Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den vetenskapliga undersökningen Metod. Att välja problem - att inse vad som man inte vet - att se vad som går att ta reda på - att se vad som är värt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den vetenskapliga undersökningen Metod. Att välja problem - att inse vad som man inte vet - att se vad som går att ta reda på - att se vad som är värt."— Presentationens avskrift:

1 Den vetenskapliga undersökningen Metod

2 Att välja problem - att inse vad som man inte vet - att se vad som går att ta reda på - att se vad som är värt att veta - att skapa en strategi för kunskapssökandet

3 Vilken typ av undersökning? Dokument/textanalys Policygranskning Verksamhetsutredning Etc.

4 Hypotes och insamling av material Att välja hypotes: - sannolikhet - innehållsrikedom - enkelhet Induktion Deduktion Den hypotetisk-deduktiva metoden

5 Kvalitativa metoder Intervjuer - djupintervjuer Observationer Tolkning/Hermeneutik

6 Diskursanalys Teori och metod Diskurs: perspektiv på världen; den diskursiva kampen; diskursens hegemoni; intresse Nodalpunkter (privilegierade tecken); det diskursiva fältet Ideologianalys

7 Tolkningsläran Tolkning som inlevelse; sammanhang; metodologisk empati Den hermeneutiska cirkeln: delarna och helheten Förförståelse (Gadamers ”fördomar”); att utvidga ens horisont: horisontsammansmältning

8 Kvantitativa metoder Enkät Strukturerad intervju Statistik Tabeller

9 Källkritik Vem? Varför? När? Hur? Intresse

10 Förklaring Orsaksförklaring (historisk bakgrund; nödvändiga men inte tillräckliga orsaker; utlösande orsaker) Ändamålsförklaring (intentionen/konsekvenserna) Funktionalistisk förklaring (processen; dynamiken; återkopplingen; systemteori)

11 Granskning av resultatet Reliabilitet (tillförlitlighet): mättningens korrekhet Validitet: att man undersöker det man vill undersöka Premisserna korrekthet (deduktion)


Ladda ner ppt "Den vetenskapliga undersökningen Metod. Att välja problem - att inse vad som man inte vet - att se vad som går att ta reda på - att se vad som är värt."

Liknande presentationer


Google-annonser