Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivitetsersättningen I november 2010 uppbar 24 000 personer ersättningen. År 2007 var det 6 700 personer. Psykisk funktionsnedsättning är den vanligaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivitetsersättningen I november 2010 uppbar 24 000 personer ersättningen. År 2007 var det 6 700 personer. Psykisk funktionsnedsättning är den vanligaste."— Presentationens avskrift:

1 Aktivitetsersättningen I november 2010 uppbar 24 000 personer ersättningen. År 2007 var det 6 700 personer. Psykisk funktionsnedsättning är den vanligaste orsaken till att unga har aktivitetsersättning. Ökningen störst för män med neuropsykiatriska diagnoser och för kvinnor med ångest och depressioner. Brister i regelverk och i ansvarstagandet för unga med funktionsnedsättning (SOU 2008:102).

2 Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, vt- 2011. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting Gemensam uppfattning att det behövs en mer samordnad och arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning som syftar till att öka deltagandet i arbetslivet.

3 Förutsättningar för det lokala arbetet En lokal arena. Avgörande att politiker och chefer hos de olika huvudmännen ställer sig bakom arbetet och ser värdet av att utveckla samverkan. Gemensam värdegrund. Vilka mål ska finnas för samverkan och kring vilka målgrupper. Ökade kunskaper hos aktörerna. Om målgruppens behov och vad de andra aktörerna kan erbjuda.

4 En trygg bas för målgruppen. Basalt socialt stöd, social färdighetsträning m m. Trygg försörjning under rehabiliteringen. Den enskildes delaktighet i rehabiliteringen. Bredare utbud av rehabiliteringsalternativ.

5 Stöd och samordning av insatser över lång tid. Fokus på rehabiliteringsprocessen. En samordnad rehabilitering måste fungera i alla led, ex väntetider. Att samtliga har helhetssyn på den enskilde.

6 Utvecklingsarbetet steg för steg… 1. Besluta gemensam värdegrund. 2. Besluta målgruppen för samarbetet. 3. Gör gemensam kartläggning av behoven av rehabilitering/habilitering. 4. Gör gemensam kartläggning av tillgängliga resurser och insatser. 5. Diskutera hinder och framgångsfaktorer. 6. Besluta form och innehåll i samverkan, ev. gemensam pott, sekretessen m m.

7 Förslag på konkreta åtgärder från referensgruppen vt-2011 Utvidga och använda de personliga ombuden mer som lotsar för personer med npf gentemot verksamheterna. Hjälp att hitta rätt, passa bokade tider m m. Tidigt och nära samarbete mellan gymnasieskola och arbetsförmedling, från årskurs 1-2. Behov av en centralpott.

8 Vad kan vi göra?? Vad kan vi göra??


Ladda ner ppt "Aktivitetsersättningen I november 2010 uppbar 24 000 personer ersättningen. År 2007 var det 6 700 personer. Psykisk funktionsnedsättning är den vanligaste."

Liknande presentationer


Google-annonser