Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630 ”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630 ”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början."— Presentationens avskrift:

1 Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde ”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap.” Helhetssyn och långsiktighet Nationalekonom Ingvar Nilsson

2 Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde Unga utanför, år 2007: : :

3 Unga till Arbete: Bakgrund: förstudie 2008 ”Ungdomar med psykiska funktionshinder” ESF – Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan _______________________________________________________ Landets högsta andel arbetslösa i åldersgruppen år Landets högsta andel med aktivitetsersättning år Markant ökning av psykiska diagnoser

4 Unga till Arbete: Syfte Skapa förutsättningar för arbete eller varaktig sysselsättning Skapa bestående samverkansformer mellan myndigheterna och implementera gemensamma metoder

5 Unga till Arbete: Målgrupp Unga arbetslösa mellan år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter

6 Unga till Arbete: Deltagare: 200 Fördelning aktörer Arbetsförmedlingen:17 Försäkringskassan:76 Socialtjänsten:30 Gymnasieskolan:6 2 eller flera av ovanstående: 26 ___________________________________ 155

7 Unga till Arbete: Deltagare: uppskattad diagnosfördelning

8 Unga till Arbete: Medarbetare och resurser Psykolog Landstinget Personlig handlägga re Försäkringskassan Samordnare Gävle kommun Treklövern SIUS Arbetsförmedlingen Arbetspsykolog Arbetsförmedlingen Arbetsterapeut Arbetsfömedlingen Socialsekreterare Gävle kommun Socialtjänsten Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen

9 Unga till Arbete: Deltagare Psykolog 20% Personlig handlägga re 150% Samordnare 180% SIUS 300% Arbetspsykolog 100% Arbetsterapeut 100% Socialsekreterare 80% Arbetsförmedlare 300%

10 Skola Dec 2009 Skrivs in i projektet Dec 2009 Arbetstränings plats Dec 2009 Får en SIUS Socialen Feb 2010 Förläng arbetsträning Mars % anställning med lönebidrag Jan 2010 Får en god man Maj 2010 Självförsörjande April % aktivitetsersättning FK

11 Unga till Arbete: Gruppaktiviteter Fokus: självbild, egenskaper, förutsättningar, intresse, målbild, delaktighet Verktyg: samtal, hemuppgifter, studiebesök, föreläsningar, bikupor, ”walk and talk” – styrt av deltagarnas behov Antal grupper: 3 Antal medverkande:21 Resultat Barnledig1 Arbete7 Arbetsträning 3 Starta Eget1 EDV1 IU/ssk/pågående gr.8

12 Unga till Arbete: Treklövern Rehabiliteringsverksamhet inom AME (Gävle kommun) med förberedande arbetsträning för personer med psykisk ohälsa och funktionshinder 49 deltagare från Unga till Arbete Tidssnitt ca 1 ½ år Dominerande diagnoser: personlighetsstörning, ångest + NPF

13 Unga till Arbete:

14 Framgångsfaktorer • Rätt resurser i relation till aktuell målgrupp/uppdrag • Högt engagemang och flexibilitet visavi professionens ramar Samverkan med: • hög mötesfrekvens internt och externt • kontinuitet internt och externt, struktur och rutiner Som konsekvens därav: • möjlighet till samtidiga beslut om samordnade insatser • dramatiskt kapade ledtider • minskning av beslut i konflikt med varandra

15 Unga till Arbete: Framgångsfaktorer SIUS – förstärkt insats • minimerad väntetid • kommit in tidigare i ärendet • vidgade ramar för uppdraget Ärendeansvar • medverkande handläggare har ansvarat för aktuella ärenden • inga ombudsärenden

16 Unga till Arbete: Lärdomar - erfarenheter Stöd vardagsstruktur • boende, ekonomi, fritid, myndighetskontakter Vid sjukdom: utredning och behandling • förutsättning för förbättrat mående • förutsättning för anpassning och rätt stödinsatser Effektiviserad process • tydlig processkedja inom Arbetsförmedlingen med möjlighet till insatser av arbetspsykolog – arbetsterapeut - SIUS

17 Unga till Arbete: Lärdomar - erfarenheter Täcka fältet i nivå 2 • stödfunktioner som ex. sociala coacher för att överbrygga glappet mellan förberedande nivå (nivå 1) och direkt arbetsmarknadspolitiska insatser som fullödig praktik och anställning (nivå 3). Samverkan • när tydligt med behov av andra insatser nödvändigt med dialog för att ex. säkerställa rätt underlag inför fortsatt behandling och/eller ersättning via ex. Försäkringskassan

18 Unga till Arbete: Systemfel Tillgänglighet/information/anpassning • verksamheten förutsätter förmåga formulera behov och förstå information • möten/information sker ofta i sammanhang med stora grupper Övergång skola - Arbetsförmedlingen • bristande rutiner för utbyte information och aktualisering • Effekt: snabba insatser ersätts av rundgång i 5-10 år Anpassade tjänster inom Arbetsförmedlingen • kriterier för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program exkluderar personer i behov av Arbetsförmedlingens stöd men utan förutsättningar delta Kriterier SIUS • urval och pinnstatistik

19 Unga till Arbete: Metoder & implementering Samverkan mellan medverkande aktörer Samverkan Af - skola Metoder Treklövern Arbetsgivar- strategier Rehabkoor- dinator Ung Dialog i STG + koordinator via a-projekt Workshops m skolan – bilda nätverk. Koordinator. Dialog om checklista inför utslussning m Af. Arbetsgivarring -vidareutv. av Sigrid, samarb. m ”Den Fjärde Resursen” Handläggare Af för ärenden från skolan Metoder NPFTekniska instrument Jämställd- hetsintegre- ring TillgänglighetSamordnings- förbund IPS. Neuropsyko- terapeutiska metoder Mobilbaserade hjälpmedel. AMPS. ESI. 4R-analys Konferens Inventering via enkäter och studiebesök Påverkan via dialog m polit- iker

20 Unga till Arbete: Metoder & implementering

21 Unga till Arbete: Visioner Samverkan mellan medverkande aktörer Etablerad samverkan med upparbetade rutiner och behövliga resurser Nya yrkesroller Behov av sociala coacher som går utanpå SIUS-rollen Gemensam arena Arena för såväl närmare samarbete mellan samverkande parter som aktiviteter för målgruppen


Ladda ner ppt "Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630 ”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början."

Liknande presentationer


Google-annonser