Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-24 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-24 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."— Presentationens avskrift:

1 Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-24 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning

2 Uppdrag Enhetlig struktur för indata Anpassning av innehåll i datasystemen Korrekt utdata (Hälsoval m.m.) Stöd vid införande (Primärvårdens ansvar)

3 Samarbete/samverkan Verksamhetsutvecklare / kvalitetssamordnare PV Utvecklingsavdelningen Systemförvaltning vårdsystem och administrativa system Hälsoval

4 Krav Verksamhetsstatistik, VI 2000 - Skl Patientdatalag (2008:355) Nysam (Patientregister - specialistvården) Hälsoval Termbanken

5 Budskap Skapa förutsättningar att användare ska använda korrekta kontakttyper och åtgärder Skapa underlag för ökad kvalitet av verksamhetsuppföljning Skapa underlag för ekonomisk redovisning Bidrar till ökad patientsäkerhet

6 Nationell styrning Landstingets ledningssystem Patientens process Patientrelaterad logistik Processtöd Person Resurs Verksamhets- struktur Samverkan Aktivitets- hantering Aktivitets- hantering Utredande aktiviteter Behandlande aktiviteter Behandlande aktiviteter Föreskrifter & regelverk Föreskrifter & regelverk Kunskaps- underlag Etik & värdegrund Etik & värdegrund

7 Vårdkontakter – regler vid registrering Rutin införs i Primärvården vid införande av enhetliga kontakttyper På sikt utvecklas till landstingsgemensam rutin

8 Vårdkontakt registreras med hjälp en kontakttyp I JIII och PMO

9 Informationsmängder Vårdform Besökstyp (vårdkontakt) Plats Besöksform Personalkategori Personaluppdrag Hälsovalsuppdrag Delområde (Organisation)

10 Kontakttyp (exempel) PersonaluppdragKontakttyp klartext Kontakttyp JIIIBeskrivningKommentar Sjukdoms- förebyggande folkhälsoverksamhet MottagningsbesökFHssk MottbesökÖppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Används vid ex. hälsosamtal och rökavvänjning. Kompletteras med åtgärdskod

11 Vårdform

12 vårdform SV Sluten vård HSV Hemsjukvård (hemrehabilitering ingår) ÖV Öppenvård

13 Vårdkontakt ( besökstyp ) Besök Telefon Telefonkontakt Patientadm Patientadministration Provtagning internt Provtagning externt

14 Plats Mott Mottagning orbo ordinärt boende säbo särskilt boende anpl annan plats

15 Besöksform Enskilt besök (underförstått) grupp Gruppbesök team Teambesök

16 vårdkontakt öppenvårdsbesökhemsjukvårdsbesök (vårdtillfälle) hem mottagning team grupp enskilt ordinärt boende särskilt boende annan plats telefonkontakt brevkontakt

17 Personalkategori arb arbetsterapeut die dietist fot fotvårdsterapeut kur kurator log logoped läk läkare plo psykolog ras rehabassistent sjg sjukgymnast ssk sjuksköterska usk undersköterska

18 Personaluppdrag (ex.) DI Diabetes HÄ sjukdomsförebyggande folkhälsoverksamhet HS Hemsjukvård RA Hemrehabilitering KO Primärvårdkoordinator

19 Syns ej i kontakttypen Hälsovalsuppdrag Delområde

20 Hälsovalsuppdrag Basuppdrag BVC – tilläggsuppdrag hemsjukvård – tilläggsuppdrag hemrehab – tilläggsuppdrag dagrehab – tilläggsuppdrag icke valbart

21 Delområden Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Barnhälsovård Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Mödrahälsovård Övrig primärvård (Sluten primärvård )

22 Kontakttyper – beskrivning

23 Grupper för kontakttyper Kontakttyper grupperas i JIII utifrån personalkategori eller specifikt område. Underlättar för användaren, som har ett begränsat antal kontakttyper att välja mellan i sitt arbete Kontakttyperna i beskrivningen är indelade i dessa grupper

24 Beskrivning Kontakttypsgrupp När nya kontakttyper införs måste varje användare välja kontakttypsgrupp Tillvägagångssätt för att välja kontakttypsgrupp kontakttypsgrupp

25 Åtgärdskoder Alla gamla åtgärdskoder tas bort Ny lista - Åtgärder primärvård - åtgärder med koder där krav på uppföljning finns Lokala koder kommer att få KVÅ struktur (koden börjar på U)

26 Åtgärder Vid behov av fler åtgärdskoder – utveckla och använda ett ansökningsförfarande för åtgärder (ingår ej i detta uppdrag) Städa i Cyklops åtgärdslista

27 Åtgärder (KVÅ/lokala) Läkemedelsgenomgång Förskrivning - fysisk aktivitet Uppföljning - fysisk aktivitet Spirometri Annan specificerad provtagning Tillfrågats om rökning Vårdplan Influensavaccinering Resevaccinering

28 Införande Primärvården ansvarar för implementering, med stöd från LoV LoV Informerar kvalitetssamordnare 14/6 och 24/8 LoV inbjuder till information vid tre tillfällen, 25/8 i Bollnäs och Hudiksvall, 27/8 i Gävle. Målgrupper är VEC och medicinska rådgivare VEC med stöd av kvalitetssamordnare ansvarar för att informera medarbetare inför införandet VEC för sekreterare informerar sekreterare Alla medarbetare ansvarar för att ta del av informationen

29 Införandestöd Informationsträffar Informationsmaterial Information via Plexus Funktionsbrevlåda Frågor och svar på Plexus

30 Avgränsning Primärvården ansvarar för säkerställande av utdata t o m 100930/dag före startdatum

31 Startdatum 4 oktober 2010

32 Vad är min roll som VEC? VEC med stöd av kvalitetssamordnare ansvarar för att informera medarbetare inför införandet Delta i uppföljning

33 Medarbetarens roll Alla medarbetare ansvarar för att ta del av informationen Förslagsvis ska medarbetare bekräfta att de tagit del av informationen med signatur

34 Uppföljning Via frågor i funktionsbrevlådan – Kontakttyper Primärvården Frågor och svar på Plexus Uppföljning av respektive VC och VEC via kvalitetssäkring av data i Cyklop – återrapportera till funktionsbrevlåda för oktober och november månad


Ladda ner ppt "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-24 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser