Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© EUROCON - 2008 Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri. Förstudie och förprojekt till utvecklingsprojekt. Studien utförd vid m-reals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© EUROCON - 2008 Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri. Förstudie och förprojekt till utvecklingsprojekt. Studien utförd vid m-reals."— Presentationens avskrift:

1 © EUROCON - 2008 Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri. Förstudie och förprojekt till utvecklingsprojekt. Studien utförd vid m-reals massa- och pappersfabrik i Husum Förprojekt pågår Maj 2010

2 © EUROCON - 2008 Projektets mål Ta fram en dynamisk simuleringsmodell för en integrerad massa- och pappersfabrik. Modellen skall vara generell och enkelt anpassningsbar inte bara till andra pappersindustrier utan också till andra likartade processindustrier. Simuleringsmodellen skall användas för att prediktera energisituationen inom en tidshorisont på några dygn (t.ex. över en helg). Simuleringsmodellen skall vara enkel att modifiera även för en icke-programmerare. Baserat på simuleringsmodellen skall olika styrstrategier kunna testas. Ta fram ett stöd för övervakning av hela systemet. Ta fram ett beslutsstöd för åtgärder vid onormala tillstånd. Målsättningen är att simulator samt övervakning och avancerad felsökning skall kunna produktiseras för att användas i första hand inom massa- och pappersindustrin men metodiken bör också kunna tillämpas i andra likartade processindustrier.

3 © EUROCON - 2008 TP6TP8BP9GP HT-ACKUMULATOR G2G3 DUMPKOND MAVACISTERN UTKÖRN ÅNGA PM6 BLEV STRIPPER INDUNST 3 PM8 PM7 BLEK 4 BLEK 5 KTVO2 O2-BJÖRK TM-SAL KÖLD PCC VED BATCH O2-BJÖRK KEM.BEREDN KTVO2 TM-SAL ÅNGA HT MT LT

4 © EUROCON - 2008

5 Kravspecifikation Den dynamiska simuleringen täcker både ång- och sekundärvärmesystemet. Fyra delapplikationer: 1.Simulator för effektiv utvärdering av modifieringar i anläggningen 2.Effektiv processövervakning 3.Avancerad felsökning 4.Beslutsstöd vid onormala situationer i processen Process design Simulator Avancerad felsökning Besluts- stöd Effektiv Process- övervakning

6 © EUROCON - 2008 Etapp 1: Sekundärvärme Samtliga funktioner men endast för sekundärvärme genomförs. Kartläggning i detalj Utveckling av simulator. Utveckling av övervakningsfunktion. Utveckling av intelligent felsökning. Utveckling av beslutsstöd.

7 © EUROCON - 2008 Nu pågår ett fördjupande förprojekt. Välj representativa delar av sekundärvärmesystemt. Simulera den delen. Välj metoder för tillämpningarna runt simulatorn. Precisera omfattningen av projektet.

8 © EUROCON - 2008 Parter i förprojektet –M-real Husumfabrik, process –Umeå Universitetsimulering –EuroconOptimationprocess, reglering, simuleringserfarenhet –SCA Packaging Munksundreferens

9 © EUROCON - 2008

10

11 Typ av objekt som ska simuleras i detta steg Ytkondensor Tankar Ventiler Regulatorer

12 © EUROCON - 2008 Tidplan Detaljunderlag klart Simulering ytkondensor, klart 28 juni. Projektet har gått i stå pga personalbrist, startas om 1.11 Simulator hela systemet klar 1.1 ? Metodik för felsökning klar 1.2 ? Slutrapport 1.3 ?

13 © EUROCON - 2008 Modeller framtagna för Ytkondensor (har en del brister) Cistern Regulator Reglerventil

14 © EUROCON - 2008 Erfarenheter så långt: Ytkondensorn svårmodellerad då vi saknar mätning på ånga/kondensat. Ofullständig mätning av in- och utflöden i tanken gör att modellen relativt snabbt divergerar från verkligheten.


Ladda ner ppt "© EUROCON - 2008 Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri. Förstudie och förprojekt till utvecklingsprojekt. Studien utförd vid m-reals."

Liknande presentationer


Google-annonser