Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-GFR PER MAGNUSSON ORDFD I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-GFR PER MAGNUSSON ORDFD I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 E-GFR PER MAGNUSSON ORDFD I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 CYSTATIN C  Cysteinproteashämmare, utsöndras från alla kärnförande celler  Inte beroende av muskelmassa, ålder eller kön.  Anges vara mer specifik, indikera sänkt njurfunktion tidigare jfr kreatinin.  Cystatin C värdet kan påverkas av: - höga steroiddoser: falskt höga värden (och för lågt eGFR) - hyperthyreos: falskt höga värden (och för lågt eGFR) - hypothyreos: falskt låga värden (och för högt eGFR)

3 CYSTATIN-C  I JLL får vi uträknat relativt estimerat eGFR från lab – Normerat efter 1,7 m 2 kroppsyta

4 S-KREATININ  eGFR från s-krea:  Uträkning enl Cockcroft and Gault otillförlitligt  Hos patienter med lågt BMI (<20ˇkg/m 2 ) ger kreatininbaserade formler inte tillräcklig noggrannhet.  Hos äldre (>80 år) ger bara några få kreatininbaserade formler, bl a den reviderade Lund-Malmöformeln (LM- rev), tillräcklig noggrannhet.  Ett skattat GFR ska värderas med hänsyn till exempelvis muskelmassa och köttintag för kreatinin 4Läkemedelskommittén (SBU 2012 )SBU 2012

5 WWW.EGFR.SE  Medelvärdet av skattat GFR utifrån kreatinin respektive cystatin C ger högre noggrannhet jämfört med formler som endast utnyttjar en av markörerna  Detta gäller i synnerhet vuxna patienter med lågt GFR (<30⁄mL/min/1,73 m2) och barn. Läkemedelskommittén5 SBU 2012 N Engl J Med 2012;367:20-9.


Ladda ner ppt "E-GFR PER MAGNUSSON ORDFD I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser