Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventiv nefrologi del 2 Mats Roman Med klin Växjö 2009-12-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventiv nefrologi del 2 Mats Roman Med klin Växjö 2009-12-10."— Presentationens avskrift:

1 Preventiv nefrologi del 2 Mats Roman Med klin Växjö 2009-12-10

2 Innehåll Mål och syfte med åtgärder Mål och syfte med åtgärder Läkemedelsdosering Läkemedelsdosering Behandling Behandling Livsstilsfaktorer Livsstilsfaktorer Motverka uremiska komplikationer och symtom Motverka uremiska komplikationer och symtom

3 Mål preventiv nefrologi Minska sjuklighet och dödlighet vid kronisk njursjukdom Minska sjuklighet och dödlighet vid kronisk njursjukdom Förlångsamma uremiprogress Förlångsamma uremiprogress Minimera uremiska komplikationer och symtom Minimera uremiska komplikationer och symtom Minska risken för hjärt-kärlsjukdom Minska risken för hjärt-kärlsjukdom

4 Syfte preventiv nefrologi Att patienter med kronisk njursjukdom med beskedligt förlopp skall kunna skötas i primärvården. Att patienter med kronisk njursjukdom med beskedligt förlopp skall kunna skötas i primärvården. Ökad samverkan mellan primärvård och specialistsjukvård för patienter med kronisk njursjukdom. Ökad samverkan mellan primärvård och specialistsjukvård för patienter med kronisk njursjukdom. Att patienter med kronisk njursjukdom i behov av njurmedicinsk specialistvård remitteras till nefrolog. Att patienter med kronisk njursjukdom i behov av njurmedicinsk specialistvård remitteras till nefrolog.

5 Läkemedel vid njursvikt Utgå från eGFR Utgå från eGFR Vid behov räkna om till absolut GFR Vid behov räkna om till absolut GFR Läs FASS Läs FASS

6 Se upp med! NSAID NSAID Metformin Metformin Sulfonylureapreparat Sulfonylureapreparat Digoxin Digoxin Mineralsalt (Seltin mm) Mineralsalt (Seltin mm) Röntgenkontrast Röntgenkontrast

7 ACEi o ARB vid nedsatt njurfunktion Anpassa dos Anpassa dos Acceptera upp till 25% ökning av S- kreatinin Acceptera upp till 25% ökning av S- kreatinin Se upp med hyperkalemi Se upp med hyperkalemi

8 Blodtryck och proteinuri Målblodtryck <130/80 (<120/80) Målblodtryck <130/80 (<120/80) Anpassas efter ålder, ortostatism, GFR- påverkan. Anpassas efter ålder, ortostatism, GFR- påverkan. Minska proteinuri Minska proteinuri Förstahandsmedel ACEi eller ARB Förstahandsmedel ACEi eller ARB Kombineras med loopdiuretikum Kombineras med loopdiuretikum

9 Andra faktorer att påverka God metabol kontroll hos pat med diabetes God metabol kontroll hos pat med diabetes Rökstopp Rökstopp Fysisk aktivitet (se Fyss) Fysisk aktivitet (se Fyss) Lipidbehandling med statin vid CKD 1-3 Lipidbehandling med statin vid CKD 1-3 Tveksam eller ingen effekt av statin vid CKD 4 och 5. Tveksam eller ingen effekt av statin vid CKD 4 och 5.

10 Anemi Skall utredas på vanligt sätt Skall utredas på vanligt sätt Renal anemi uteslutningsdos Renal anemi uteslutningsdos I första hand peroral järnbehandling I första hand peroral järnbehandling I andra hand parenteralt järn I andra hand parenteralt järn Cosmofer eller Venofer Cosmofer eller Venofer Följ upp järnbehandling med S-Ferritin var 6-12.e månad Följ upp järnbehandling med S-Ferritin var 6-12.e månad Erytropoietin ordineras i samråd med nefrolog Erytropoietin ordineras i samråd med nefrolog

11 Kalk-fosfatbalans CKD 3 CKD 3 D-vitamin substitution i samråd med nefrolog D-vitamin substitution i samråd med nefrolog Noggrann uppföljning S-Ca, S-calciumjon, S- fosfat, PTH Noggrann uppföljning S-Ca, S-calciumjon, S- fosfat, PTH CKD 4 CKD 4 Substitution med aktiv D-vit (Etalpha) Substitution med aktiv D-vit (Etalpha) Fosfatreduktion i kosten (mejeriprodukter!) Fosfatreduktion i kosten (mejeriprodukter!) Fosfatbindare Fosfatbindare

12 Acidos Kontroll av standardbikarbonat nödvändigt Kontroll av standardbikarbonat nödvändigt Natriumbikarbonat till normalisering Natriumbikarbonat till normalisering Se upp med natriumbelastning Se upp med natriumbelastning

13 Kalium Kalium skall vara normalt Kalium skall vara normalt Se upp med läkemedel (ACEi, ARB el kaliumsparare) Se upp med läkemedel (ACEi, ARB el kaliumsparare) Mineralsalt Mineralsalt Livsmedel Livsmedel Behandla acidos Behandla acidos Dietistkontakt Dietistkontakt Resonium Resonium

14 Nutrition Alltid viktigt med tillräcklig kalori- och proteintillförsel Alltid viktigt med tillräcklig kalori- och proteintillförsel Proteinreducerad kost ordineras alltid av nefrolog och specialintresserad dietist Proteinreducerad kost ordineras alltid av nefrolog och specialintresserad dietist

15 Budskap att ta hem! Fastställ GFR med någon metod Fastställ GFR med någon metod Dubblering av kreatinin – halvering av GFR Dubblering av kreatinin – halvering av GFR Mät albuminuri med albumin/kreatinin kvot Mät albuminuri med albumin/kreatinin kvot Var aktiv med behandling av blodtryck Var aktiv med behandling av blodtryck 1. ACE-hämmare 2. ARB Följ upp! Följ upp!


Ladda ner ppt "Preventiv nefrologi del 2 Mats Roman Med klin Växjö 2009-12-10."

Liknande presentationer


Google-annonser