Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventiv nefrologi del 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventiv nefrologi del 2"— Presentationens avskrift:

1 Preventiv nefrologi del 2
Mats Roman Med klin Växjö

2 Innehåll Mål och syfte med åtgärder Läkemedelsdosering Behandling
Livsstilsfaktorer Motverka uremiska komplikationer och symtom

3 Mål preventiv nefrologi
Minska sjuklighet och dödlighet vid kronisk njursjukdom Förlångsamma uremiprogress Minimera uremiska komplikationer och symtom Minska risken för hjärt-kärlsjukdom

4 Syfte preventiv nefrologi
Att patienter med kronisk njursjukdom med beskedligt förlopp skall kunna skötas i primärvården. Ökad samverkan mellan primärvård och specialistsjukvård för patienter med kronisk njursjukdom. Att patienter med kronisk njursjukdom i behov av njurmedicinsk specialistvård remitteras till nefrolog.

5 Läkemedel vid njursvikt
Utgå från eGFR Vid behov räkna om till absolut GFR Läs FASS

6 Se upp med! NSAID Metformin Sulfonylureapreparat Digoxin
Mineralsalt (Seltin mm) Röntgenkontrast

7 ACEi o ARB vid nedsatt njurfunktion
Anpassa dos Acceptera upp till 25% ökning av S-kreatinin Se upp med hyperkalemi

8 Blodtryck och proteinuri
Målblodtryck <130/80 (<120/80) Anpassas efter ålder, ortostatism, GFR-påverkan. Minska proteinuri Förstahandsmedel ACEi eller ARB Kombineras med loopdiuretikum

9 Andra faktorer att påverka
God metabol kontroll hos pat med diabetes Rökstopp Fysisk aktivitet (se Fyss) Lipidbehandling med statin vid CKD 1-3 Tveksam eller ingen effekt av statin vid CKD 4 och 5.

10 Anemi Skall utredas på vanligt sätt Renal anemi uteslutningsdos
I första hand peroral järnbehandling I andra hand parenteralt järn Cosmofer eller Venofer Följ upp järnbehandling med S-Ferritin var e månad Erytropoietin ordineras i samråd med nefrolog

11 Kalk-fosfatbalans CKD 3 CKD 4
D-vitamin substitution i samråd med nefrolog Noggrann uppföljning S-Ca, S-calciumjon, S-fosfat, PTH CKD 4 Substitution med aktiv D-vit (Etalpha) Fosfatreduktion i kosten (mejeriprodukter!) Fosfatbindare

12 Acidos Kontroll av standardbikarbonat nödvändigt
Natriumbikarbonat till normalisering Se upp med natriumbelastning

13 Kalium Kalium skall vara normalt
Se upp med läkemedel (ACEi, ARB el kaliumsparare) Mineralsalt Livsmedel Behandla acidos Dietistkontakt Resonium

14 Nutrition Alltid viktigt med tillräcklig kalori- och proteintillförsel
Proteinreducerad kost ordineras alltid av nefrolog och specialintresserad dietist

15 Budskap att ta hem! Fastställ GFR med någon metod
Dubblering av kreatinin – halvering av GFR Mät albuminuri med albumin/kreatinin kvot Var aktiv med behandling av blodtryck ACE-hämmare ARB Följ upp!


Ladda ner ppt "Preventiv nefrologi del 2"

Liknande presentationer


Google-annonser