Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt NISSE (Närsjukvård i samverkan ger starka effekter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt NISSE (Närsjukvård i samverkan ger starka effekter)"— Presentationens avskrift:

1 Projekt NISSE (Närsjukvård i samverkan ger starka effekter)
Ett samverkansprojekt mellan UMAS Medicinavdelning 2, SDF Västra Innerstaden och vårdcentralerna Lundbergsgatan och Fågelbacken

2 Situationen i Malmö vid projektstart 2005
Fyra närsjukvårdavdelningar på UMAS Tio stadsdelar Sjutton vårdcentraler Sedan 2002 förbättrande gränsöverskridande diskussioner via nätverksgrupp

3 Hur har vi arbetat? Geografiskt avgränsat arbetssätt
Förtroendeskapande åtgärder Direkta inläggningar Biståndshandläggare på avdelningen

4 Aktuella patientgrupper
Patienter med somatiska tillstånd som inte är i behov av profilerad/organinriktad enhet eller övervakning men som har ett behov av nära samverkan mellan UMAS, primärvården/kommunen. Tillståndet skall vara av internmedicinsk eller lättortopedisk karaktär (ej operationskrävande eller gips).

5 Resultat 44 % direkta inläggningar
Förbättrad kommunikation, förståelse, samsyn och personkännedom Högre kvalitet i vårdplaneringsprocessen Kortare vårdtider Bättre rehabsamarbete Förbättrat patientfokus och patienttillfredsställelse

6 Framgångsfaktorer Tydligt patientfokus
Personkännedom, förtroendeskapande åtgärder Bygga underifrån Inget resurstillskott Win-winkoncept Höjer närsjukvårdens status

7 Direkta inläggningar NISSE-mobilen
Koordination via avdelningsansvarig överläkare Dialog med distriktsläkare, särskilda boenden eller kommunens distriktssköterska efter förankring Tillämpas under kontorstid 97 % helt adekvata Nästan hälften av direktinlagda var tidigare ej kända i kommunen En patient till högre vårdnivå Ingen direkt inläggning har nekats Samtidigt utveckling av NISSE/snabbspår via Akutmottagning Logistikproblem pga vårdplatsbrist

8 NISSE-projektet – ett projekt där alla blir vinnare

9 Fortsatt arbete Utbyggnad till samtliga stadsdelar och vårdcentraler
Snabbspår akutmottagningen Hur gick det?

10 Problem Svårigheter att hålla liv i kommunikationsvägar
Svårigheter att erbjuda en vårdplats när den efterfrågas Direktinlagda patienter minskade till 5 %

11 Förbättringsåtgärder
Informationsmöten NISSE-ambassadörer Verksamhetsstyrning Reserverade platser Förbättring till 10 %


Ladda ner ppt "Projekt NISSE (Närsjukvård i samverkan ger starka effekter)"

Liknande presentationer


Google-annonser