Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med klin SiL Sedan slutet av 90-talet intensivt internt utvecklingsarbete Sedan mitten av 90-talet arbete med att förbättra samverkan med andra vårdgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med klin SiL Sedan slutet av 90-talet intensivt internt utvecklingsarbete Sedan mitten av 90-talet arbete med att förbättra samverkan med andra vårdgivare."— Presentationens avskrift:

1 Med klin SiL Sedan slutet av 90-talet intensivt internt utvecklingsarbete Sedan mitten av 90-talet arbete med att förbättra samverkan med andra vårdgivare

2 Patienter idag på medicinkliniken Drygt 4000 inläggningar/år Drygt 3000 av dessa är patient över 65 år = 70% 1/3 dvs ca 1000 av alla patienter som är över 65 år kräver full IVA-förmåga för bibehållen medicinsk säkerhet Prioritetsgrupp 1, kommer att öka

3

4 Vad måste vi utveckla? Närsjukvård för den äldre patienten Förbättra klinikens interna processer – skapa team Samverka

5 Utvecklingsarbete medicin Utbildning av personal i processarbete Flera studiebesök på olika sjukhus Varje team har gjort internt processarbete – kartlagt patientens väg Patientenkäter utfördes på hela kliniken Processkartläggning och patientenkäter utgjorde sedan underlag för en rad förbättringsarbeten

6 Exempel förbättringar 9 sjuksköterskebaserade mottagningar Utveckling av dagvårdsenheter knutna till teamen Patientsäkerhetsarbete – pilot i regionen Balanserade styrkort

7 Vad måste vi utveckla? Närsjukvård för den äldre patienten Förbättra klinikens interna processer – skapa team Samverkan

8 Örjan – ”En bra början”

9

10 ÖRJAN – RENA SÖRJAN?

11 Uppdrag Start maj 2002 Beskriva hela vårdkedjan för en patient över 70 år = ÖRJAN En patient som är i behov av vårdinsatser från PV, kommun och sjukhus i Lidköping Ge förslag på förbättringar Så småningom bredda projektet

12 Uppdragsgivare Verksamhetschefen med klin SiL Sjukhusledningen SiL Administrativt ledningsforum för närsjukvården i Västra Skaraborg

13 Örjan-gruppen Ca 20 personer från Lidköpings vårdcentraler, från Lidköpings kommun, från sjukhuset (medicin, kirurg- och ortopedkliniken)

14 Sjukhus Kirurgmottagning Vårdcentral Äldreboende Kommun sjuksköterska Akutmottagning Patient Kirurgklinik Medicinklinik Sjukvårdsupplysning Sviktmottagning KOLmottagning Vårdcentral Medicinmottagning Ortopedmottagning Ortopedklinik Endoskopienhet Hematologmottagning Kranskärlsmottagning Reumamottagning Dagrehab Korttid

15 Patient SJUKVÅRD

16 EN ORGANISATION Patienten ska uppleva oss som

17 Långsiktiga mål Patientperspektiv Bred vårdsamverkan Långsiktigt processarbete Bättre kommunikation Skapa bestående nätverk för samverkan

18 Arbete i 4 etapper Kartläggning av patientens väg – vilka styrkor och svagheter finns? Analys och mätning Införa förbättringar Utvärdera

19 Kartläggning Följa Örjans väg från första kontakt med sjukvården tills det att Örjan är tillbaka i hemmet igen – frisk och kry! Örjan ska passera alla olika vårdgivare på vägen Processinriktat arbete

20 Varför process? Det fungerar – Eksjö (Esther), Mariestad, Jönköping, IHI Under arbetet sker förändringar i verksamheten – man börjar fundera på hur man arbetar Bred förankring Långsiktigt och metodiskt

21 Kartläggning Först gjorde varje enhet sin egen karta Kartorna sammanfogades Kartorna tillbaka till de olika verksamheterna – stämmer de?? Var finns svagheterna? Var finns styrkorna?

22

23 Analys och mätning Vilka svagheter måste vi ta itu med först? Är det verkligen svagheter? Eller är det bara myter? Mät!

24 Svagheter – viktigaste områden Läkartillgänglighet – PAL-ansvar Oklara ansvarsområden

25 Läkartillgänglighet Primärvårdsläkarna har svårt att få direktkontakt med specialistläkare inne på klinikerna. Kommunsjuksköterskor/sköterskor på äldreboenden och sköterskor inom primärvården har svårt att få kontakt med läkare på sjukhuset och vårdcentralerna för ordination. Oklart PAL-ansvar

26 Läkartillgänglighet Primärvårdsläkarna har svårt att få direktkontakt med specialistläkare inne på klinikerna. Kommunsjuksköterskor/sköterskor på äldreboenden och sköterskor inom primärvården har svårt att få kontakt med läkare på sjukhuset och vårdcentralerna för ordination. Oklart PAL-ansvar

27 Mätning I ca 90% av fallen fick man kontakt med specialist inom 10 minuter Man fick då också svar på sin fråga Avvakta ”Medicin-Direkt”

28 Läkartillgänglighet Primärvårdsläkarna har svårt att få direktkontakt med specialistläkare inne på klinikerna. Kommunsjuksköterskor/sköterskor på äldreboenden och sköterskor inom primärvården har svårt att få kontakt med läkare på sjukhuset och vårdcentralerna för ordination. Oklart PAL-ansvar

29

30 Läkartillgänglighet Primärvårdsläkarna har svårt att få direktkontakt med specialistläkare inne på klinikerna. Kommunsjuksköterskor/sköterskor på äldreboenden och sköterskor inom primärvården har svårt att få kontakt med läkare på sjukhuset och vårdcentralerna för ordination. Oklart PAL-ansvar

31 Mätning Usch! Endast 11% hade dokumenterad PAL på korttidsvården 40% hade dokumenterad PAL i kommunen (patienter beroende av 3 vårdgivare)

32

33 Hur arbetar vi? Gemensam epikrismall Arbete kring gemensam vårdplanering Alla 3 vårdgivare ska dygnet runt kunna få reda på vem som är ansvarig för en patient ”Golden document”

34 Planerad vårdsamverkan ”Blankettens väg” 80 steg Drygt 20 faxningar Kostnad 2500-5000 kr/patient? Flera hundra vårdplaneringar per månad på SkaS

35 Planerad vårdsamverkan Mäta antal kontakter vid vårdplanering av en patient Grovt mått på kvaliteten i processen Införa ”idealprocess” Mäta om

36 Utvidgning av processen Vara, Götene, Essunga, Grästorp och Kvänum är nu med i projektet Processkartläggning och arbete med svagheter/styrkor Fokusgrupp med patient och anhöriga Enkät utformas utifrån fokusgruppen Enkät används i vårdkedjan

37 Resultat än så länge Ökad uppmätt patienttillgänglighet Minskat antal vårdtillfällen på medkliniken med närmare 15-20% Inga väntetider på mottagning längre förutom på hjärtmottagning Ökad medvetenhet i vårdkedjan Processarbete har startats inom flera andra områden Permanenta nätverk har etablerats

38

39 Vårdkedjan Vision – ”En organisation” En övergripande vårdkedja Vårdkedjearbetet måste pågå hela tiden Långsiktiga mål inom varje perspektiv Skapa nyckeltal - ”styrkort” Mätningar för att se hur vi ligger till Aktiviteter utifrån långsiktiga mål och mätningar Processen kan användas i många andra projekt

40 Hur kan man få arbetet kring vårdkedjorna att bli varaktigt och bibehålla nätverken? Hur kan man få medarbetarna långsiktigt engagerade och motiverade? Hur kan man få linjeorganisationerna att ta ansvar för vårdkedjeprocesserna?

41


Ladda ner ppt "Med klin SiL Sedan slutet av 90-talet intensivt internt utvecklingsarbete Sedan mitten av 90-talet arbete med att förbättra samverkan med andra vårdgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser