Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RIKSSTÄMMAN 2008 – samverkan i vården eller att bygga broar Hilmaprojektet Inger Nordin Olsson Samordnande distriktsöverläkare Doktorand, Allmänmedicinskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RIKSSTÄMMAN 2008 – samverkan i vården eller att bygga broar Hilmaprojektet Inger Nordin Olsson Samordnande distriktsöverläkare Doktorand, Allmänmedicinskt."— Presentationens avskrift:

1 RIKSSTÄMMAN 2008 – samverkan i vården eller att bygga broar Hilmaprojektet Inger Nordin Olsson Samordnande distriktsöverläkare Doktorand, Allmänmedicinskt forskningscentrum

2 Helmer och Helga Esther Nisse Linnea Kersti Hilma - Allva - Märta Blenda Artur Eskil

3    Kommunikation Attityder Uppdrag ”Vad kan jag göra för att underlätta för nästa steg”   

4 Kommunal Vård och Omsorg Primärvård Länsdelssjukvård Högspecialiserad vård   

5 Hilma  Aktiv / informerad patient  Kunnigt / välförberett vårdteam

6 Processtänkande och patientperspektiv: Vad är bäst för Hilma? Hilma

7 Samverkan och att nå ut till:  AT- läkare – steg1 vårdkedjan + epikris-/remisskola  ST-läkare – steg 2 samsyn  ”gamla” uvar…

8 medicinsk bedömning n Epikrisprognos planering n PAL – skap helt/delat n Palliativ vård n Aktuell vårdplan Hilma - nätverk läkare

9 Vårdplanering n Medicinska bedömningar n Omvårdnad n Rehab insatser n Boende / SoL insatser

10 SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Länk Länk Läkarmedverkan i kommunal äldrevård Länk Läkaransvar

11 Vårdkedjor i Meddix till primärvården

12 Vårdplanering i två steg:  Utskrivningsplanering på sjukhuset Checklista n Vårdplanering i hemmet Uppföljning – aktiv vårdplan! Hilma

13 Epikris ”mediciner vid utskrivning” n aktuella ordinationer n notera och motivera läkemedelsändring n aktivt förhållningssätt n recept insättning/utsättning utfärdade? n uppföljning/utvärdering! n utsättning? Läkemedel

14 Apodos – för vem?! Riktlinjer för ApoDos i Örebro län - länklänk n genomför dosändringar n palliativt förråd finns n buffert förråd för testdos Läkemedel

15 Number of drugs I

16 Drugs: Risk indicator I

17 Evaluation of drug therapy

18 Monitoring frequencies of health status

19 Informationsöverföring

20

21

22 Hilma samverkan

23 Erfarenheter av MÄRTA!?!  Aktuell situation?  Utmaningar?  Framtida möjligheter?

24  Elektroniska epikriser/remisser  Datajournaler  ”Kliniska portaler”  Elektroniskt vårdplaneringssystem Utmaningar:  Gemensam läkemedelslista!  Gemensam patientjournal!  Tydlig IT-strategi inkl. systematiskt arbetssätt! Informationsöverföring

25 Rätt information vid rätt tid på rätt plats! En vårdkedja - ett vårdbudskap n Se varandra! Se ” Hilma ”!   

26 AVGÖRANDE TRUMFKORT: FÅNGA LÄKARNA!   


Ladda ner ppt "RIKSSTÄMMAN 2008 – samverkan i vården eller att bygga broar Hilmaprojektet Inger Nordin Olsson Samordnande distriktsöverläkare Doktorand, Allmänmedicinskt."

Liknande presentationer


Google-annonser