Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modul: ”Mäta för att veta” Psykiatri Nordväst, Avdelning 131.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modul: ”Mäta för att veta” Psykiatri Nordväst, Avdelning 131."— Presentationens avskrift:

1 Modul: ”Mäta för att veta” Psykiatri Nordväst, Avdelning 131

2 Vad är vår utgångspunkt? E. Viklund©

3

4  Vår Vision Vi på avd. 131 eftersträvar att erbjuda en trygg, säker, harmonisk och välkomnande vårdmiljö. Detta gör vi genom tydliga rutiner, en välorganiserad avdelning, professionellt förhållningssätt och en intresserad och engagerad personalgrupp. Patienten skall ha en tydlig vårdplan med fokus på aktuell problematik. Då vi vill öka patientens delaktighet i vård & behandling utarbetas vårdplanen i samarbete mellan patient, omvårdnadspersonal och läkare. Vi välkomnar och uppmärksammar patientens anhöriga med särskilt fokus på barnen. Vår ambition är att verksamheten skall hålla god kvalitet och ständigt utvecklas. Vi vill skapa en trygg, stabil och stimulerande arbetsmiljö där vi kan växa.

5 Enhetens egna mål Utifrån enhetens egna vision/värdegrund Enhetsbaserade mätningar kopplade till visionen Varje mätning ska ha ett SMART mål

6 Enhetens egna mål Utifrån enhetens egna vision/värdegrund Enhetsbaserade mätningar kopplade till visionen Varje mätning ska ha ett SMART mål Mätningarna ska täcka de fyra centrala målen, minst ett mått inom varje område.

7

8

9

10 Deltagare: All omvårdnadspersonal Läkare Timanställda Period: Mars-maj

11

12 Avdelningen har 18 platser. 19 patienter = överbelagt Avstämning 07.00 varje morgon = de senaste 24 timmarna Vem som helst kan fylla i resultatet, men vi valde den som var ute under morgonrapporten.

13 Genom att dagligen fylla i ett så kallat säkerhetskors mäter vi självskadebeteende på avdelningen. Grönt: Inget självskadebeteende Rött: Självskadebeteende har förekommit Målet är att minska antalet röda incidenter när projektet är avslutat. Den första mätperioden är precis avslutad och resultatet ser ni här intill.

14 Genom att dagligen fylla i ett så kallat säkerhetskors mäter vi hot och våld på avdelningen. Grönt: Ingen incident Gult: Ett uppenbart bullrigt och ljudligt beteende Rött: Fysiskt våld, hot mot person Målet är att minska antalet röda och gula incidenter när projektet är avslutat. Den första mätperioden är precis avslutad och resultatet ser ni här intill.

15 Aktivitetskartläggning: Ett verktyg för att mäta direkt patienttid Syftet är att mäta om vi lyckas städa bort ”tidsslöserier” som vi återinvesterar i tid till patienterna. Mäter direkt patienttid – den tid vi är tillsammans med patienten. Visar vad vi faktiskt gör under en arbetsdag. Hur ofta vi blir avbrutna i vårt arbete? Hur mycket förflyttar vi oss, letar efter saker och personer? En kollega följer en kollega under en 8-timmars arbetsdag. 6 st. mätningar initialt sedan uppföljning efter varje genomarbetad modul.

16

17

18

19 Enkäter

20

21

22


Ladda ner ppt "Modul: ”Mäta för att veta” Psykiatri Nordväst, Avdelning 131."

Liknande presentationer


Google-annonser