Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dubbelt så bra Kvalitetssäkrings- arbete. Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringsarbete Bakgrund Belysta metoder Kartläggning av önskemål och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dubbelt så bra Kvalitetssäkrings- arbete. Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringsarbete Bakgrund Belysta metoder Kartläggning av önskemål och."— Presentationens avskrift:

1 Dubbelt så bra Kvalitetssäkrings- arbete

2 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringsarbete Bakgrund Belysta metoder Kartläggning av önskemål och behov Resultat kartläggning Balance seminarium, MMU Fortsatt arbete

3 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Bakgrund Kompetent social ekonomi och Kompetenta anordnare visade på vikten av att använda kvalitetssäkringsmetoder – som arbetsgivare, handledare och vid upphandling av offentliga tjänster. I Helsingfors 2010 belystes metoderna SROI, Social redovisning, ISO 26000 liksom de finska metoderna SYTA, VAT, YM och Sofie.

4 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Balance (England) BINGO (Polen) Common Welfare Economy (Österrike) CSR ISO 9001 ISO 26000 Kooperativ kvalitet LEAN Social redovisning (SYTA, VISOREK, Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ) Socioekonomiska bokslut SROI Belysta metoder

5 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Organisationer som deltagit i workshopar Coompanion Sthlm Ekoringen Hela Människan Botkyrka-Salem Jobbtorg Farsta Jobbtorg Stockholm Röda Korset Verdandi Verdandi Sundbyberg

6 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Kartläggning av önskemål och behov Vad vill vi visa upp och vilka metoder kan vi använda för detta? Enkäter till 58 partners gav 28 fullständiga svar. I en matris kommer önskemålen kring områden att Belysa att matchas med förslag till tänkbara metoder.

7 Social nytta Visa på den sociala nyttan - för brukare och utförare - för offentlig sektor - och dess ekonomiska effekter Samhällsnytta Synliggöra verksamheten Underlag för politisk förankring Visa på samhällsnyttan Resultat kartläggning Dubbelt så bra Kvalitetssäkring

8 Resursanvändning Anpassning av ledningsstrukturer Internt beslutsunderlag för framtida utvecklingsarbete Visa på effektivt resursutnyttjande Matchning av behov hos medarbetare kontra resurser för Prioritering av interna resurser Utveckling av en effektiv arbetsorganisation Omfattning av internt nedlagd tid …kartläggning Dubbelt så bra Kvalitetssäkring

9 Konkurrensfördel Vara konkurrensfördel vid upphandling och utförande Jämförbarhet Jämförelser mellan olika år i den egna organisationen Miljöpåverkan Visa på positiv miljöpåverkan Ekonomi Ekonomisk påverkan och styrning av verksamheten …kartläggning Dubbelt så bra Kvalitetssäkring

10 Balance – ett management/planeringsverktyg med syfte att öka intäkterna i sociala företag och kunna anställa fler personer. Samverkan mellan Social Enterprises North West och Manchester Metropolitan University tillsammans med ett 50-tal sociala företag i England. 800 sociala företag planerar nu att använda Balance.

11 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Organisationer som deltagit i Balance-seminariet Coompanion Stockholm Dianova Ekoringen Föreningen Fenix Hela Människan Botkyrka Salem IFS/CS Steg för Steg Röda Korset Service i Sigtuna Skyddsvärnet

12 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Balance:s sju delar Intressentperspektivet Multi Bottom Line Interna aktiviteter Kunskapsinhämtning Inkomstspridning Ledning Framtidsplanering Gå från novis – vi gör ingenting - till expert – vi gör redan allt - i fem steg!

13 Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Arbetet fortsätter Rapport/dokumentation från arbetet klart i februari Nyinsatt seminarium 29 el. 30 januari 2014 för uppföljning av Balance Erbjudande om licens för Sverige Undersöka intresset för svensk version av Balance och möjlig finansiering


Ladda ner ppt "Dubbelt så bra Kvalitetssäkrings- arbete. Dubbelt så bra Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringsarbete Bakgrund Belysta metoder Kartläggning av önskemål och."

Liknande presentationer


Google-annonser