Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi har all anledning att vara stolta och glada! Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi har all anledning att vara stolta och glada! Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vi har all anledning att vara stolta och glada! Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?

3 Sammanvägning av resultatindikatorer 2009 Vi har all anledning att vara stolta och glada!

4 Översikt

5 Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Vårdval Patientinflytande Målbild 2012

6 Om tillgänglighet Nå sjukvården per telefon < 5 minuter Få kontakt med primärvården 0-5 dagar På akutmottagning inte behöva vänta i väntrum mer än 1 timme och vara klar inom 3 timmar Få tillgång till specialistvård 30-60 dagar Alltid få en tid för mottagning eller behandling vid beslutstillfället 2012 vill jag som patient…

7 Om kvalitet och säkerhet Kunna lita på att kliniska resultat är bland de bästa i landet och inte råka ut för undvikbara skador Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Slippa en vårdrelaterad infektion 2012 vill jag som patient…

8 Om delaktighet Kunna känna mig delaktig i min vård Kunna använda fler tjänster via datorn 2012 vill jag som patient…

9 Lite nya angreppssätt Resursfördelning Övergripande processarbete

10 Resultat koloncancer Kortare ledtider Skicka patienten framåt i vårdkedjan Arbetssättet infört och fungerar Kolorektal-sjuksköterska finns nu

11 Resultat – knöl i bröstet Kortare ledtider, bättre information till patienten. Ny bröstenhet from 19 sep 2011 Hänvisas till och så snart som möjligt – kunna söka direkt Mål, max tre veckor från första besök till operation

12 De mest angelägna områdena 1.Neurologiska sjukdomar – stroke 2.Akut omhändertagande 3.Läkemedel 4.Psykisk ohälsa 5.Neuropsykiatriska funktionshinder 6.Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 7.Rörelseorganens sjukdomar – artros 8.Lungsjukdom – TB 9.Urologiska sjukdomar – prostatacancer 10.Öronsjukdomar – chochleaimplantat 11.Endokrina sjukdomar – plastikkirurgi 12.Elektiv ortopedi

13 Projekt akut omhändertagande

14 Aktiv hälsostyrning Identifiering Interventioner via vård- koordinerande och motiverande sjuksköterskor Uppföljning och utvärdering

15

16 Lean Sammanhållna flöden

17 Lean - workshops Introduktion för alla verksamhetschefer Lärandeseminarier för klinikledningarna med arbete på hemmaplan 2012 Konkreta mål – produktionsplanering och leantavla Sjukhusen först ut Externt och internt metod- och processtöd

18 Om tillgänglighet Nå sjukvården per telefon < 4 minuter Få kontakt med primärvården < 4 timmar På akutmottagningen få träffa läkare inom 1 timme och vara klar inom 4 timmar Få en tid vid beslutstillfället för kommande mottagning eller behandling Få tillgång till specialistmottagning < 60 dagar Få tillgång till specialistbehandling < 60 dagar Diagnostik och behandlingsstart av cancer < 4 veckor Veta vart jag ska vända mig när jag behöver kontakta vården Enkelt kunna få tydlig och bra information Få kunskap om möjlighet till second opinion 2015 vill jag som patient…

19 Om kvalitet Kunna få råd om min hälsa Få bra vård i förhållande till mitt behov Få ett gott bemötande Inte råka ut för en undvikbar skada Inte drabbas av en vårdrelaterad infektion Vill få svar på mina frågor om hälsa /vård dygnet runt både via telefon och dator 2015 vill jag som patient…

20 Om delaktighet Välja i vården Ha möjlighet att tillsammans med vården ta fram eller godkänna min vårdplan Ha möjlighet till en fast vårdkontakt Ha bra kommunikation med vården Kunna boka, avboka, omboka tider, förnya recept, få provsvar, få råd, ställa frågor till min läkare och få svar samma väg. Läsa min egen journal Ha en läkemedelslista 2015 vill jag som patient…

21 Regionalt cancercentrum sydöst Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort. Alla cancerpatienter ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

22 E-hälsa Medborgare, tillgänglighet till bra information och bra självbetjänings- tjänster Patient, säker och relevant information som följer med patienten Medarbetare, effektiv IT Forskare, möjlighet att hämta kunskap

23 Patientsäkerhet STRAMA – förebygga vårdrelaterade infektioner och resistensutveckling Läkemedel – förebygga fel Kommunikation – förebygga fel

24 Slutligen… Våga prova nytt! Agera utifrån resultat! Lean och produktionsplan


Ladda ner ppt "Vi har all anledning att vara stolta och glada! Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?"

Liknande presentationer


Google-annonser