Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 1 Standarder för kvalitetsledningssystem - En översikt Nya ISO 9000-serien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 1 Standarder för kvalitetsledningssystem - En översikt Nya ISO 9000-serien."— Presentationens avskrift:

1 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 1 Standarder för kvalitetsledningssystem - En översikt Nya ISO 9000-serien

2 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 2 Fyra “kärnstandarder” publicerades 2000-12-15 n Gemensam terminologi –ISO 9000 Principer och terminologi n “Samhörande par” –ISO 9001 Krav –ISO 9004 Vägledning till verksamhetsförbättring n Revisionsstandard –ISO 19011 Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem

3 Andra ISO/ TC 176 standarder Tekniska rapporter TR 10013 10017 16949 ISO/ TC 176 “Kärn-” standarder Andra skrifter 9000 9001 9004 19011 10005 10006 10007 10012 10014 Överförs till andra TC 9000-3 9000-4 8 principer för kvalitets- ledning Val och användning ISO 9001 handbok Tekniska Spec. TS Ersätts av ISO/TC176 “kärn” standarder 9000-2 9004-2 9004-3 9004-4 10011 Framtida ISO 9000-familjen

4 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 4 ISO 9000:2000 n Sammanslagning och revidering av: ISO 9000-1 - Allmänna riktlinjer för val och användning ISO 8402 - Terminologi n Beskriver principerna för ett kvalitetslednings- system och definierar relaterade termer n Terminologin utarbetades med hjälp av ISO/TC 37 konceptdiagram

5 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 5 ISO 9001:2000 och ISO 9004:2000 n ISO 9001 –Specificerar krav på kvalitetsledningssystem –Sammanslagning och revidering av ISO 9001, ISO 9002 och ISO 9003 –Kan användas för certifiering och som underlag till kontrakt n ISO 9004 –Ger vägledning för prestationsförbättring –Sammanslagning av ISO 9000 vägledningsstandarder –Är inte avsedd för certifiering eller som underlag till kontrakt

6 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 6 ISO 19011 n Ersätter revisionsstandarderna ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-3 och ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012 n Ger vägledning till revision av kvalitets- och miljöledningssystem n Publicerades år 2002 n Gemensamt arbete mellan ISO/TC 176 och ISO/TC 207

7 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 7 Grundläggande processmodell LEDNING AKTIVITETER RESURSER INSATS UTFALL Kund Kund

8 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 8 Processmodell enligt ISO 9001:2000 Kunder Mätning analys och förbättring Hantering av resurser Krav Insats Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet Produkt- framtagning Produkt Kunder Tillfreds- ställelse Ledningens ansvar Utfall

9 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 9 Processmodell enligt ISO 9004:2000 Intres- senter Mätning analys och förbättring Hantering av resurser Krav Insats Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet Produkt- framtagning Produkt Intres- senter Tillfreds- ställelse Ledningens ansvar Utfall

10 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 10 Strukturella förändringar n Den nya strukturen i standarderna tvingar inte organisationer att i nämnvärd utsträckning ändra sin systemdokumentation n Systemdokumentationen är unik för varje enskild organisation

11 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 11 ISO 9001:2000 (1) n En enda kravstandard för kvalitets- ledningssystem (ingen ISO 9002, ISO 9003) n Tillämpningen av standarden är beroende av organisationen och dess produkter n Mera fokus på ständig förbättring n Ny processbaserad struktur och förstärkt kundorientering n Ökad samstämmighet med ISO 14001

12 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 12 ISO 9001:2000 (2) n Betonar betydelsen av högsta ledningens engagemang n Tar hänsyn till författningskrav n Fastställande av mätbara mål på relevanta funktioner och nivåer n Övervakning/mätning av information rörande kundtillfredsställelse n Mer uppmärksamhet på tillgång till resurser

13 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 13 ISO 9001:2000 (3) n Utvärdering av utbildningsaktiviteter och andra aktiviteters verkan n Mätningar omfattar nu system, processer och produkter n Analys av data rörande kvalitetslednings- systemets verkan och effektivitet n Större vikt lagd vid kundkrav n Mindre vikt lagd vid dokumenterade rutiner

14 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 14 ISO 9001:1994ISO 9001:2000 (ref. ISO 8402)(ref. ISO 9000) ---------------------------------------------- þ Underleverantör þ Leverantör þ Leverantör þ Organisation þ Kund þ Kund Förändrad terminologi (1) (ISO 9000)

15 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 15 Förändrad terminologi (2) (ISO 9000) kvalitet: “grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav”

16 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 16 Förändrad terminologi (3) (ISO 9000) produkt: “resultatet av en process”” n Det finns fyra produktkategorier: –tjänster –mjukvara –hårdvara –processindustriprodukter

17 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 17 8 kvalitetsledningsprinciper n Kundfokus n Ledarskap n Medarbetarnas engagemang n Processinriktning n Systemangreppssätt för ledning n Ständig förbättring n Faktabaserade beslut n Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

18 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 18 Tillkomsten av ISO 9001:2000 och ISO 9004:2000 n Specifikationer n Användarenkäter n Projektbaserat Genomgång av mottagna kommentarer Verifieringsprocess Validering genom pilotprojekt n Intensiv användning av elektronisk kommunikation

19 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 19 Information och stödjande dokument n Produktstöd för de fyra » kärnstandarderna » (9000, 9001, 9004, 19011) finns på webb- platsen www.iso9000serien.nu som bl. a. innehåller: –Sammanfattning –Vanliga frågor & svar –Olika moduler för vägledning –Introduktionsstöd –Vägledning för övergångsplanering

20 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 20 Övergångsplanering n Gemensamma regler har utarbetats gemensamt av utvecklarna av standarderna - ISO/TC 176, ISO’s organ för bedömning av överensstämmelse - ISO/CASCO och ackreditationsorganen - IAF

21 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 21 Övergångshantering Dec 2000Dec 2003Dec 2002Dec 2001 ISO 9001:1994 ISO 9001:2000

22 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 22 Tolkning av krav n TC 176 är den enda instansen som har rätt att tolka ISO 9001 n Frågor rörande tolkning skall ställas till SIS hakan.dybner.se n SIS är ansvarig för att hantera förfrågningar och för att tillhandahålla svar

23 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 23 För korrekt information www.iso.org www.tc176.org www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2 www.iso9000serien.nu

24 2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 24 Sammanfattning n Kvalitetsledningsstandarderna ISO 9001:2000 och 9004:2000 är ett “samhörande par” n Fördelar för samtliga intressenter n Baserade på beskrivning av verksamhetsflöden n Förbättrad samstämmighet med ISO 14000 n Gemensam terminologi n Mindre antal standarder i ISO 9000-familjen


Ladda ner ppt "2003-03-07 © ISO 2000 All Rights Reserved [SIS Projekt Kvalitetsledning ] 1 Standarder för kvalitetsledningssystem - En översikt Nya ISO 9000-serien."

Liknande presentationer


Google-annonser