Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Därför järnväg – fördomar eller möjligheter Kenneth Håkansson Banverket Leveransdivisionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Därför järnväg – fördomar eller möjligheter Kenneth Håkansson Banverket Leveransdivisionen."— Presentationens avskrift:

1 Därför järnväg – fördomar eller möjligheter Kenneth Håkansson Banverket Leveransdivisionen

2

3

4

5

6 Mer kapacitet ur befintligt nät Fyrstegsprincipen Hitta andra lösningar för marknadens transportbehov Administrativa åtgärder i produktionsplanerna Smärre investeringsåtgärder i anläggningen Investeringar i nya spår

7 1.Trafiksamordning ex. i.regional och lokal tågtrafik integreras för att samutnyttja tåglägen med längre och färre tåg där resenärernas biljetter gäller för såväl länstrafikhuvudmannens som det kommersiella järnvägsföretagets tågtrafik ii.Annat uppehållsmönster för de olika tågen på linjen 2.Sänkt hastighet för tågen – då går det att köra tätare på grund av att bromssträckan blir kortare 3.Bokningsavgifter eller andra ekonomiska incitament Administrativa åtgärder i trafikplanerna

8 4.Utveckla den administrativa kapacitetstilldelningen ytterligare med ”grövre” leveransåtagande från Banverket 5.Frångå de årliga minutexakta tidtabellerna och inför exv. månatliga revisionstillfällen för samtliga tåg– innebär bl a kortare ”rullande” annonseringsperioder för persontågen 6.Fastställda trafikstrukturer i form av förplanerade tåglägen i trånga sektorer 7.Trafikplaneringen och Operativ trafikledning ”vässas” 8.Specialtransporter för tyngre och bredare gods Administrativa åtgärder i trafikplanerna

9 Trångt, men… …vi har ”öppet” 24/7

10 Smärre investeringsåtgärder i anläggningen 1.Små åtgärder i anläggningen för att få bättre ”harmoni” i systemet i förhållande till trafiken 2.Investeringar i fler förbigångs- eller mötesspår 3.Investeringar i uppställningsspår på bangårdar

11 Internationell trafik – men nu blev det väl ändå svårt….

12 Internationellt samarbete Rail Net Europe (RNE) –Samarbete mellan infrastrukturförvaltare –Gemensamt arbetssätt –Enkla kontaktvägar –Nätverk –Korridorer –Katalogtidtabeller –Pathfinder

13 Välkommen på banan!!!


Ladda ner ppt "Därför järnväg – fördomar eller möjligheter Kenneth Håkansson Banverket Leveransdivisionen."

Liknande presentationer


Google-annonser