Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reduceringsplan Göteborg T14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reduceringsplan Göteborg T14"— Presentationens avskrift:

1 Reduceringsplan Göteborg T14

2 Infrastruktur Reducering grön Normal trafik Reducering gul
Mindre störning Reducering orange Större störning Reducering röd Stopp i tågtrafiken Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en längre tid Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken Trafikavbrott som varar under en längre tid Alla prioriterade växlar ska fungera (enl. TC Vinterberedskapsplan) Strategiska platser i Västtrafik-pendeltågsystem hålls öppna så att försenade pendeltåg kan vända tidigare (Lerum, Älvängen, Alingsås, Kungsbacka, Mölndal Nedre, Mölnlycke, Almedal) Växlarna i Falkenberg, Vårgårda(uppsp) & Stenstorp(nedsp) låses i sidotågvägsläge – all trafik framförs vid plattformsspår Vissa prioriterade växlar låses Strategiska platser i Västtrafiks tågsystem hålls öppna så att försenade regionaltåg kan vända tidigare (Alingsås, Kungsbacka, Almedal, Älvängen)

3 Infrastruktur Reducering grön Normal trafik Reducering gul
Mindre störning Reducering orange Större störning Reducering röd Stopp i tågtrafiken Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en längre tid Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken Trafikavbrott som varar under en längre tid Tillgängligheten till följande depåer/bangårdar måste säkerställas: (enl. TC Vinterberedskapsplan) Persontrafik Göteborg C Skövde Uddevalla Halmstad Borås Godstrafik Sävenäs Rbg Stenungsund Pölsebo- Hökebangården (Gas Shell raf) Göteborg Skandiahamnen Göteborg Kville (signalreglerade spår) Göteborg Norra (GBCO) Post Halmstad GB Avrop för terminalväxling skall ske på följande driftplatser: Let, Ml, Thn, Bfo, Bhs, Fabg, Vrö, Vb, Jäy , Kst.

4 Trafikering högtrafik
Reducering grön Normal trafik Reducering gul Mindre störning Reducering orange Större störning Reducering röd Stopp i tågtrafiken Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en längre tid Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken Trafikavbrott som varar under en längre tid ”Kanalkörning”, endast planerade förbigångar kan göras Enstaka tåg kan behöva omledas Västtrafik 30-min trafik Alingsås – Göteborg 30-min trafik Älvängen -Göteborg Insatstrafik Floda – Göteborg ställs in 30-min trafik Kungsbacka - Göteborg 60-min trafik Uddevalla - Stenungsund – Göteborg SJ 120-min X2000-trafik Göteborg – Stockholm. 30-min trafik Alingsås – Göteborg Insatstrafik Floda – Göteborg ställs in 30- min trafik Älvängen - Göteborg 60-min trafik Vänersborg – Göteborg 60-min trafik Skövde - Falköping – Jönköping Kinnekulletågen vänder i Herrljunga Göteborg - Borås Utglesning av trafik (ca.4 tågpar/dygn bort) Ötraf – (Västtrafik) 60- min trafik Nässjö – Jönköping (Ötraf tågen vänder i Nässjö) Öresundtågen 60-min trafik Göteborg – Malmö Kompletterande trafik Halmstad- Göteborg ställs in Godstrafik Terminaltrafiken reduceras Dragartrafiken mellan Sävenäs – Göteborgs Hamn glesas ut och växlas samman till fullängdståg Inga lokgångar mellan Sär-Gk/Gsh (vid behov av loktransport bör denna framföras i dragartågen) Samråd mellan JF och NOL alt ROL sker med all trafik både rst o gt All tågtrafik avvecklas snarast möjligt. Tågen körs till närmast lämpliga plattform

5 Trafikering övrig tid Reducering grön Normal trafik Reducering gul
Mindre störning Reducering orange Större störning Reducering röd Stopp i tågtrafiken Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en längre tid Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken Trafikavbrott som varar under en längre tid För att kunna utföra felavhjälpning/ snöröjning kan reducering enl. driftnivå gul behöva tillämpas på berörda sträckor ”Kanalkörning”, endast planerade förbigångar kan göras Enstaka tåg kan behöva omledas För att kunna utföra felavhjälpning/snöröjning kan reducering enl. driftnivå orange behöva tillämpas på berörda sträckor. SJ 120-min X2000-trafik Göteborg – Stockholm. Regionaltåg G-Sk vissa tåg ställs in för att i kombination med Västtrafiks tåg till förmån för Här&Där-tågen som ej reduceras ,reducera till 60 min trafik. Västtrafik 30-min trafik Alingsås - Göteborg 30-min trafik Kungsbacka - Göteborg 30-min trafik Älvängen -Göteborg 60-min trafik Uddevalla – Göteborg 60-min trafik Vänersborg – Göteborg 60-min trafik Skövde - Falköping – Jönköping Regionaltåg G-Sk vissa tåg ställs in för att i kombination med SJs regional/fjärrtåg reducera till 60 min trafik Kinnekulletågen vänder i Herrljunga Göteborg - Borås Utglesning av trafik (ca. 4 tågpar/dygn bort) Ötraf – (Västtrafik) 60- min trafik Nässjö – Jönköping (Ötraf tågen vänder i Nässjö) Öresundtågen 60-min trafik Göteborg – Malmö Kompletterande trafik Halmstad- Göteborg ställs in Godstrafik Terminaltrafiken reduceras Dragartrafiken mellan Sävenäs – Göteborgs Hamn glesas ut och växlas samman till fullängdståg Inga lokgångar mellan Sär-Gk/Gsh (vid behov av loktransport bör denna framföras i dragartågen) Samråd mellan JF och NOL alt ROL sker med all trafik både rst o gt All tågtrafik avvecklas snarast möjligt. Tågen körs till närmast lämpliga plattform

6 Trafik Reducering grön Normal trafik Reducering gul Mindre störning
Reducering orange Större störning Reducering röd Stopp i tågtrafiken Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en längre tid Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken Trafikavbrott som varar under en längre tid Försenade pendel/regionaltåg vänder tidigare (Lerum, Alingsås, Kungsbacka, Mölndal Nedre, Älvängen, Mölnlycke & Ytterby) För banarbeten som inte är av akut karaktär kan inställelse bli aktuell. Viss AdHoc ansökt trafik reduceras. Inga nya extratåg anordnas Tåglängdsreducering för godståg 630 m (undantaget Göteborgs hamnbana) Kraftigt försenade fjärrtåg kan behöva vändas i Kungsbacka, Alingsås, Borås & Trollhättan Banarbeten som inte är av akut karaktär ställs in.


Ladda ner ppt "Reduceringsplan Göteborg T14"

Liknande presentationer


Google-annonser