Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsutveckling för ett växande Uppsala Samhällsutvecklingsrapport Tillgänglighet och integration för ett växande Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsutveckling för ett växande Uppsala Samhällsutvecklingsrapport Tillgänglighet och integration för ett växande Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Samhällsutvecklingsrapport Tillgänglighet och integration för ett växande Uppsala

2 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Politikutveckling inför 2014 »7 politikutvecklingsgrupper •Samhällsutveckling •Skola •Socialpolitik •Barnomsorg •Äldreomsorg •Företagande •Kultur

3 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Högre tillväxttakt och bostadsbyggande Källa: kommunledningskontoret

4 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Utgångspunkter »Stärkt sammanhållning – människan i centrum »En växande kommun – bostäder för alla »Utgångspunkt i de små gemenskapena »Rundare stad - bättre integration »Hänsyn till miljö och natur – förvaltarskap

5 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Bättre sammanhållning »Stadsplanering ska länka ihop komunen med fler tvärförbindelser »Ger en bättre geografisk integration »Bygg en rundare stad istället för kilar in till centrum

6 samhällsutveckling för ett växande Uppsala > Spårvagn Naturreservat Tunnel/nedsänkt järnväg Nedsänkt järnväg Järnväg Trafikplats Väg

7 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Utvecklingsområde Skyttorp/Vattholma Järnväg+E4 Utvecklingsområde Norra Boländerna Utvecklingsområde Uppsala Syd/Bergsbrunna ny väg 2 spår Enköping 2 spår dalabanan StnJärlåsa 4 spår Stockholm

8 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Ökad tillgänglighet »Bygg två nya spårvagnslinjer i Uppsala »En linje som knyter ihop Gränby och Gottsunda med Centrum »Ytterligare en linje mellan Stenhagen, Gottsunda, Bergsbrunna och Gränby

9 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Närhet till natur »Spårvagnslinje passerar två naturreservat, Hågadalen-Nåsten och ett nytt reservat runt Fyrisån mellan Sävja och Ultuna »Länka ihop Stadsträdgården och området runt Sten-Sture med grön länk.

10 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Cykel- och kollektivtrafik • Två nya tågstationer i Järlåsa och Bergsbrunna • Underlätta cykling - få stop och få onödiga omvängar – cykling över gågatan 00-10 • Konfliktpunkter mellan gång- cykel- och kollektivtrafik ska kartläggas och åtgärdas • Bättre cykelparkeringar i anslutning till kollektivtafik • Busstrafiken i mindre tärtorter ska integreras bättre med tågtrafiken

11 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Tre utvecklingsområden 1.Bergsbrunna – Europas mordenaste stadsdel »Närhet till Arlanda »Goda kommunikationsmöjligheter »Sänk ner järnvägen förbi Bergsbrunna och uppgradera till fyra spår »En underjordisk järnvägsstation med anslutning till spårvagn ovan jord »Tillåt höga byggnader – med variation, ny teknik och arkitektoniska former - runt stationsområdet

12 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Tre utvecklingsområden forts. 2. Norra Boländerna – en ny spännande central stadsdel »Tät integration mellan Boländerna och Kungsängen genom nya nedsänkta järnvägsspår »Dygnet runt-aktiv stadsdel med kontor, bostäder, kultur och fritid »Förenklade bygg- och bullernormer

13 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Tre utvecklingsområden forts. 3. Skyttorp-Vattholma – järnväg och motorväg för attraktiva företagsetableringar »Ett nytt logistik- och industriområde »Närhet till E4:an och järnvägen »Ska utvecklas till att bli attraktivt för stora företagsetableringar

14 samhällsutveckling för ett växande Uppsala Kostnader »Kristdemokraterna vill satsa nio miljarder kronor på ökad tillgänglighet och förbättrad integration »Med en byggtid på 20 år motsvarar detta landstingets investeringar i Akademiska sjukhuset »Många av förslagen finansieras helt eller delvis av staten eller landstinget

15 samhällsutveckling för ett växande Uppsala »Ebba Busch Thor •Kommunalråd  Mail: ebba.busch@kristdemokraterna.se »Harald Klomp •Ordförande i gruppen  Tel: 0709621063  Mail:harald.klomp@kristdemokraterna.se


Ladda ner ppt "Samhällsutveckling för ett växande Uppsala Samhällsutvecklingsrapport Tillgänglighet och integration för ett växande Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser