Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidtabellens betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet Pilotstudie Ostkustbanan TVEMS: Timetable Variant Evaluation Model for Single-tracks sid 1 CTS-seminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidtabellens betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet Pilotstudie Ostkustbanan TVEMS: Timetable Variant Evaluation Model for Single-tracks sid 1 CTS-seminarium."— Presentationens avskrift:

1 Tidtabellens betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet Pilotstudie Ostkustbanan TVEMS: Timetable Variant Evaluation Model for Single-tracks sid 1 CTS-seminarium 2012-06-01. Olov Lindfeldt

2 Bakgrund –Modellen skapades i forskningsprojektet ”Framtida infrastruktur och kvalitet i tågföringen” – KTH 2010 –Modellen används för att studera effekten av: –Olika infrastrukturlösningar –Dubbel- och enkelspårssträckor –Mötes-/förbigångsstationer, samtidiga infarter –Olika tidtabeller –Samspelet mellan infrastruktur och tidtabell sid 2

3 Användningsområden –Stationsplacering på nya enkelspåriga banor –Placering av nya stationer längs befintliga banor –Placering av partiella dubbelspår –Tidtabellsplanering för befintliga och planerade banor –Analys av flaskhalsar sid 3

4 Styrkor och svagheter + –Realistisk –Hög noggrannhet –Snabb –Lätt att undersöka ett stort antal alternativ –Enklare än simulering – –Mer komplex än UIC- metoden –Utvärderar inte störningar sid 4

5 Asynkron generering av tidtabeller sid 5 –Periodisk persontrafik –Systematisk förskjutning –Oregelbunden godstrafik –Vartannat ned/upp (fixed) –Slumpmässig ordning –Markovgenererad ordning

6 Fördröjningstid –Ett tågläge accepteras endast om total fördröjningstid < accepterad fördröjningstid: Typiska värden: –Persontåg:7 % (7 min fördröjningstid per 100 min gångtid) –Godståg: 20 % (20 min fördröjningstid per 100 min gångtid) sid 6

7 Exempel på resultat sid 7

8 Ostkustbanan –Komplex trafiksammansättning –Olika hastighet –20 gamla och 10 nya mötesstationer. Medelavstånd: 8 km. sid 8

9 Modellering av Ostkustbanan Efterfrågan –Persontåg: 2 * 2 * 14 = 56 tåg/dygn –Godståg: 1 * 2 * 24 = 48 tåg/dygn –Totalt: 104 tåg/dygn sid 9

10 Körningar sid 10 –Trafikdygn för persontrafik: 17 h.

11 Exempel på tidtabell Gävle (Strömsbro) - Sundsvall sid 11


Ladda ner ppt "Tidtabellens betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet Pilotstudie Ostkustbanan TVEMS: Timetable Variant Evaluation Model for Single-tracks sid 1 CTS-seminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser