Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport Öresundstågtrafiken Punktlighetstatistik Kapacitet – tåg på verkstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport Öresundstågtrafiken Punktlighetstatistik Kapacitet – tåg på verkstad."— Presentationens avskrift:

1 Rapport Öresundstågtrafiken Punktlighetstatistik Kapacitet – tåg på verkstad

2 Skånetrafiken har som trafikhuvudman fått ta ett allt större operativt ansvar för att se till att Öresundstrafiken fungerar och att åtgärder vidtas. Därför har nu ett förbättringsprojekt inletts med berörda parter, Banverket, SJ, DSB och Bombardier. En åtgärdsplan bestående av en rad olika punkter håller på att tas fram. De tre områdena som framförallt måste förbättras är kapacitet, punktlighet och information. Punktligheten har under hösten blivit sämre och var under oktober månad nere på 76 % totalt. Kapacitetsmässigt har tågen under hösten för ofta varit trasiga och befunnit sig på verkstad, vilket inneburit att turer har fått köras med kortare tåg än normalt med ökad trängsel som följd. Avvikelseinformationen ut till resenärerna har varit bristfällig och för långsam. Nedan följer en sammanställning över kapacitet och punktlighet.

3 Samtliga Öresundståg alla linjer, dvs Köpenhamn – Kristianstad, Malmö – Köpenhamn och Köpenhamn – Helsingborg. När man mäter punktlighet brukar man räkna med + 3 minuter, dvs tåget är i tid om det är mindre än 3 minuter försenat. Röd stapel betyder att punktligheten var under 80%, grå över 80 % och grön över 90 %. Målet för 2008 på samtliga linjer är satt till 85 %.

4 Staplarna visar punktlighetsstatistik på sträckan Köpenhamn – Helsingborg. Röd stapel betyder att punktligheten var under 80 %, grå över 80 % och grön över 90 %. Sommarmånaderna 2007 innebar banarbete och hösten har inneburit fordonsbrist med minskad punktlighet som följd.

5 Staplarna visar punktlighetsstatistik på sträckan Köpenhamn – Kristianstad. Röd stapel betyder att punktligheten var under 80 %, grå över 80 % och grön över 90 %.

6 Staplarna visar punktlighetsstatistik på sträckan Köpenhamn – Malmö. Röd stapel betyder att punktligheten var under 80 %, grå över 80 % och grön över 90 %. Sommarmånaderna 2007 innebar banarbete kring Köpenhamn och på Kystbanen.

7 Staplarna visar planerat antal tågsätt på verkstad jämfört med det faktiska utfallet, som alltså är för högt. Under hösten har Skånetrafiken haft alldeles för många tågsätt på verkstad. En rad faktorer har spelat in bland annat att tågen är trasiga för ofta och när de reparerats och satts in i trafik körs de för kort period mellan verkstadsbesöken. Öresundstågen dras även fortfarande med sjukdomar som ska åtgärdas. För att kunna upprätthålla en bra kapacitet så att alla våra resenärer får plats på tågen kan max 10 % av tåg i rusningstid vara på verkstad samtidigt.

8 Bilden visar statistik för oktober månad 2006, den månad då Skånetrafiken historiskt sett har haft flest Öresundståg på verkstad sedan starten för Öresundstågstrafik 2000. Den 8 oktober var 22 tåg på verkstad eller uttagna ur drift.


Ladda ner ppt "Rapport Öresundstågtrafiken Punktlighetstatistik Kapacitet – tåg på verkstad."

Liknande presentationer


Google-annonser