Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppvägledning – En effektiv metod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppvägledning – En effektiv metod"— Presentationens avskrift:

1 Gruppvägledning – En effektiv metod
Lena Collin Fr.o.m 1/11

2 Mål och innehåll Kännedom om hur man kan använda gruppvägledning med personer som står inför val av yrke, utbildning och/eller arbete Kännedom om grupprocesser och gruppledarskap Kännedom om olika övningar i gruppvägledning

3 Tidigare erfarenhet av att arbeta med grupper Namn/ Arbetsplats Tankar om gruppvägledning Förväntningar på seminariet

4 SPELREGLER TYDLIGA OTYDLIGA UTTALADE Trygga relationer Osäkra relationer OUTTALADE Hantera relationer Manipulativa relationer

5 Gruppvägledning Sambandet mellan Metodens aktiviteter, gruppväglednings- och samtalsmodellens faser
Inledningsfas Övergångsfas Arbetsfas Arbetsfas Arbetsfas Sökande med behov av att välja yrke/utbildning/ arbete Inled med gruppskapande aktiviteter Vem, vad,kan, vill Informera om arbetsmarknaden Vad? Klargör inre och yttre styrfaktorer Vem, vad, kan, vill Inventera deltagarnas intressen, behov och personliga resurser K l a r g ö r a V i d g a Övergångsfas Avslutningsfas Avslutningsfas Arbetsfas Sökande har valt yrkes/utbildnings- /arbetsinriktning alt. påbörjat valet Arbeta med information om yrken, utbildningar, arbetsmarknad Vad finns! Hur gör jag? Väg samman intressen, pers. förutsättningar och omvärldens krav Hur gör jag? Gör individuell planering Avsluta gruppen V i d g a Sätta upp delmål/mål och göra handlingsplan

6 Gruppvägledning Syftet med gruppvägledning är att aktivera en person inför att välja eller byta yrkes- eller arbetsinriktning. Genom att arbeta i grupp tillsammans med andra personer med likartade frågeställningar och i en liknande situation kan den arbetssökande få nya erfarenheter och uppleva personligt stöd. Förutom att gruppen ger stimulans och stöd erbjuder den ofta en större samlad kunskap och resurs i problemlösning jämfört med en individuell kontakt.

7 Tankemodell för gruppledare
Gruppledarens Förhållningssätt och färdigheter Design eller utformning av programmet Gruppmål och aktiviteter för att uppnå målen Gruppdeltagarnas behov och roller Grupp- processer Planeringsfas Inledningsfas Övergångsfas Arbetsfas Avslutningsfas Eftergruppsfas Amundsons tankemodell. Helheten, gruppdynamiken beror av de fem interagerande komponenterna som förflyttas från planeringsfas till eftergruppsfas.

8 Vad innebär vägledningsteorierna för Gruppvägledningen?
Inledningsfasen är viktig för att skapa trygghet, tillhörighet, ett bra samarbete och ett bra klimat för fortsatt arbete Det empatiska förhållningssättet är viktigt under hela gruppvägledningsprocessen Vägledningen konstrueras och skapas tillsammans av vägledaren och deltagarna Deltagarna är experter över sitt liv och sin situation och gruppledaren är expert på gruppvägledningsprocessen och på samtalet I gruppvägledningen skapas aktivt engagemang genom olika aktiviteter och övningar Gruppvägledningens faser bygger på Amundsons modell

9 Vad innebär yrkesvalsteorierna för Gruppvägledningen?
Med hjälp av olika aktiviteter, diskussioner, föreläsningar och övningar som vi har under gruppvägledningen kommer deltagarna att skaffa sig positiva inlärningserfarenheter Genom att arbeta med individfaktorer (styrfaktorer, intressen, värderingar mm) medvetandegörs deltagarna om sina styrkor och resurser. Detta i kombination med att arbeta med omvärldsfaktorer gör att deltagaren på ett bättre sätt kan komma fram till ett beslut om sin framtidsplanering som ger så bra tillfredställelse som möjligt Genom att vara medvetna om de sociologiska faktorernas påverkan i valet så kan vi motverka en könsuppdelad arbetsmarknad genom att t.ex. ha mångfaldsperspektivet med i valet av övningar och diskussioner.

10 Varför arbetar vi?

11 Vilka faktorer styr våra yrkesval?

12 Kriskurva När är det lämpligt med gruppvägledning?
Förnekande Vrede Köpslående Accept Framtidstro KRIS CHOCKFAS Depression REAKTIONSFAS NYORIENTERINGSFAS Diskutera kännetecknen och signalerna om när det kan vara lämpligt med grupp och med vägledning BEARBETNINGSFAS 6MÅN – 1 ÅR 4-6 V AKUTFAS

13 SWOT - Jag som gruppvägledare
Styrkor Vad gör du bra? Vilka unika resurser har du som du kan utnyttja? Vad ser andra som dina styrkor? Kan du använda styrkorna mer? Svagheter Vad kan du förbättra? Var har du mindre resurser än andra? Hur kan du kompensera? Vad skulle andra sannolikt se som svagheter? Möjligheter Vilka goda möjligheter står öppna för dig? Vilka trender/ tendenser/ möjligheter kan du ta nytta av? Hur kan du utnyttja dina styrkor och göra dem till möjligheter? Hot Vad hotar eller skrämmer dig? Vad jämför/ konkurrerar/ tävlar du med? Vilka hot exponerar visar upp dina svagheter? Är risken värd en chans……

14 Tack för mig Planera, planera, planera…
Kom ihåg att göra en utvärdering Avsätt tid för eftergruppsfasen Prata med din kollega om vad som har varit bra och vad som behöver förändras till nästa gruppstart ”Kill your darlings”! Vill du få mer tips är du välkommen att höra av dig!


Ladda ner ppt "Gruppvägledning – En effektiv metod"

Liknande presentationer


Google-annonser