Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013

2 Offentlig upphandling Bakgrund och syftet med lagen om offentlig upphandling Lagstiftarens verktyg för att uppnå syftet med lagen Upphandlingsprocessen Problematiken inom upphandling Hur kan jag som leverantör öka kvalitén i upphandlingarna? Slutsatser Frågor

3 Bakgrund Krig i Europa Kol- och stålunionen Reglering upphandling

4 Lagens huvudsakliga syfte Förebygga muta och korruption!

5 Hur ska lagen syfte uppnås? Genom de fem principer i 1 kap 9 § LOU Likabehandling Icke diskriminering Öppenhet och transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande

6 Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika, all information under upphandlingsförfarandet ska lämnas till samtliga leverantörer samtidigt och leverantör som inte uppfyller skall-krav ska uteslutas.

7 Principen om icke diskriminering Upphandlande myndighet får inte diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet. En upphandlande myndighet får därför inte ställa krav som bara svenska företag kan klara av.

8 Principen om öppenhet och transparens Upphandlingar ska vara offentliga, förfrågningsunderlaget förutsägbart, klart och tydligt formulerat samt innehålla samtliga krav som ställs.

9 Principen om proportionalitet Krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

10 Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

11 Upphandlingsprocessen Förstudie Arbete med underlag Annonsering Tilldelnings- beslut Uppföljning avtal

12 Ingen eller dålig avtalsuppföljning och bristfälliga förstudier leder till …

13 … och/eller att omöjliga krav ställs i upphandlingen …

14 … oklara svar under annonseringen… Fråga: Kravspecifikation 3.7 "Säljarens metod, arbetssätt och kvalitetsmodell förväntas vara väl anpassade för att uppdraget." Meningen är otydlig, vänligen förtydliga vad som förväntas av säljaren/förmedlingen? Svar: Förväntningarna framgår tydligt av hela förfrågningsunderlaget som består av totalt 9 dokument. Uppdragets Mål och inriktning framgår tydligt av punkten 1 i Kravspecifikationen.

15 … vilket slutligen leder till ett avtal som fungerar så här!

16 Bristfällig uppföljningen av avtal skadar branschen Exempel på branscher som anses som anses problematiska: Flytt Städ Översättning? Ensidiga och oproportionella krav i kommande upphandling Seriösa leverantörer tar höjd och förlorar eller avstår från att lämna anbud. Snedvrider konkurrensen Moment 22

17 Vad har leverantören för möjligheter? Sätta sig in i LOU Ställa frågor under upphandlingen Överpröva upphandlingar Kontakta upphandlande myndighet efter tilldelningsbeslut och under förstudierna Träffa upphandlare i olika forum Följa upp förlorade avtal! Verka för att synliggöra branschen!

18 Slutsatser LOU kan inte avregleras – i så fall måste vi går ur EU! LOU har ett gott syfte – förebygga muta och korruption! Det är inte LOU det är fel på utan tillämpningen av den! En upphandlare har ca 5-10 upphandlingar per år och hinner inte sätta sig in i varje bransch! Vi leverantörer besitter branschkunskaper och måste dela med oss av den! LOU kräver att alla parter är aktiva! Var ödmjuk – det är inte så lätt!

19 Tack för mig! Maria Krantz Anbudschef Semantix maria.krantz@semantix.se


Ladda ner ppt "Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser