Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokument- och ärendehantering Välkomna. Dokument- och ärendehantering  A G E N D A  Inledning  Presentation  Genomgång/diskussioner kravspecen  Genomgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokument- och ärendehantering Välkomna. Dokument- och ärendehantering  A G E N D A  Inledning  Presentation  Genomgång/diskussioner kravspecen  Genomgång."— Presentationens avskrift:

1 Dokument- och ärendehantering Välkomna

2 Dokument- och ärendehantering  A G E N D A  Inledning  Presentation  Genomgång/diskussioner kravspecen  Genomgång Janne Dicander  Så här kan vi gå vidare  Avslutning

3 Dokument- och ärendehantering Kravspecarbete  December 94- mars 05 Skapa avropsunderlag  April 05 Avrop  Maj-juni 05 Utvärdering  Augusti -

4 Dokument- och ärendehantering Kravspec och avrop  Storuman, Skellefteå, Eskilstuna, Mjölby, Jönköping och Kungälv  Extern konsult Enbart kravspec  Uppsala och Uddevalla

5 Dokument- och ärendehantering Vision (Lång sikt)  Vår vision är att dokument- och ärendehanteringsfunktionen ska stödja alla ärenden och dokument som hanteras inom kommunen.

6 Dokument- och ärendehantering  Vår ambition är att information från ärende- och dokumentfunktionen ska kunna utväxlas inte enbart inom kommunens olika verksamhetsområden utan även mellan kommuner och även till och från andra myndigheter.

7 Dokument- och ärendehantering  Vårt syfte är att skapa en webbplats (Portal) för våra medborgare som gör att de därifrån på ett säkert sätt ska kunna initiera och följa sina ärenden oberoende av vilken myndighet (kommunal eller statlig) som äger ärendet (ett ärende – en kontakt).

8 Dokument- och ärendehantering  Vår vision är att i stort sett all hantering av dokument och ärenden i kommunen ska vara elektroniska/digitaliserade. Dokumentfunktionen ska hantera dokumentens hela livscykel från skapande till arkivering.

9 Dokument- och ärendehantering Mål (Kortare sikt)  Ärendefunktion ska stödja hela kommunens dokumentproduktion och alla kommunens behov av att hantera olika filtyper.

10 Dokument- och ärendehantering  Vårt initiala mål är en dokument- och ärendefunktion som stödjer dokumenthantering och innehåller nämndsadministration och har stöd för ett processorienterat arbetssätt. Dokumentfunktionen ska dessutom stödja hela kommunens dokumentproduktion av alla kommunens behov av filtyper. Alla dokument ska lagras på ett och samma ställe.

11 Dokument- och ärendehantering  Inkommande handlingar oberoende av filtyp ska kunna tas emot elektroniskt. Inkommande handlingar i icke elektronisk form ska kunna skannas in och därefter erhålla samma stöd som övriga elektroniska dokument. Dokument och ärenden ska kunna förberedas för att senare kunna långtidsarkiveras.

12 Dokument- och ärendehantering  Funktionen ska underlätta det interna arbetet i kommunen och även underlätta för medborgarna att erhålla information från ärende och dokumentfunktionen.

13 Dokument- och ärendehantering  Dokument och ärenden ska kunna publiceras på kommunens webbportal. Medborgaren skall kunna logga in och komma åt sitt personliga engagemang hos kommunen. Detta kan till exempel vara att initiera ett ärende, följa ett pågående ärende eller ta del av ett beslut i ett eget ärende

14 Dokument- och ärendehantering  Den kommunala organisationen är geografisk spridd, vilket gör att vi eftersträvar full funktionalitet via webbläsare

15 Dokument- och ärendehantering  Den kommunala organisationen är geografisk spridd, vilket gör att vi eftersträvar full funktionalitet via webbläsare

16 Dokument- och ärendehantering Effektmål- Internt  Kortare handläggningstider för kommunens personal  Frigöra tid för kvalificerad handläggning  Öka effektivitet genom direkt tillgång till all elektronisk information, som man har rättighet till

17 Dokument- och ärendehantering  Minska distributionskostnaderna  Minska personberoendet  Bättre kvalitet på beslut genom bättre tillgänglighet på underlag

18 Dokument- och ärendehantering Effektmål- Externt Ökad insyn i kommunens arbete Bättre service för medborgare genom bl a: Elektronisk ansökning och uppföljning av ärende Ett ärende - En kontakt  Tillgång på service oberoende av tid och plats

19 Dokument- och ärendehantering Huvudområden i kravspecen  Funktionella krav  Ickefunktionella krav  Genomförandekrav  Krav på leverantör

20 Dokument- och ärendehantering Funktionella krav  Indatahantering  Ärendehantering  Dokumenthantering  Utdatahantering  Sökmotorer och Sökverktyg

21 Dokument- och ärendehantering Ickefunktionella krav  Administration  A nvändarvänlighet  Behörighetssystem  E-identifiering och E-signatur  Integration  Prestanda

22 Dokument- och ärendehantering Ickefunktionella krav (forts.)  Skalbarhet  Systemplattform  Säkerhet/sekretess  Förändringsbarhet

23 Dokument- och ärendehantering Genomförandekrav  Konvertering  Dokumentation  Metoder  Utbildning

24 Dokument- och ärendehantering Krav på leverantör

25 Dokument- och ärendehantering Avrop via statskontorsavtalet  Avropsunderlag  Ja/Nej/Delvis

26 Dokument- och ärendehantering Utvärdering  Inkomna anbud  Visningar  Utvärdering pågår ännu

27 Dokument- och ärendehantering Upphandlingsförfarande  Sambruk skriver ett grundavtal  Varje kommun tecknar eget avtal baserat på grundavtalet  Nuvarande informationsförsörjningsavtal utgår 20/1-06  Nytt avtal klart mitten av december, träder i kraft 21/1-06

28 Dokument- och ärendehantering Slut


Ladda ner ppt "Dokument- och ärendehantering Välkomna. Dokument- och ärendehantering  A G E N D A  Inledning  Presentation  Genomgång/diskussioner kravspecen  Genomgång."

Liknande presentationer


Google-annonser