Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte"— Presentationens avskrift:

1 Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18
Välkomna!

2 Dagordning Välkomna och presentation av närvarande Bakgrund
Systemet för vatten och avlopp Övriga åtgärder (el, opto) Tidplan Principer för anslutning av vatten och avlopp Synpunkter från närvarande Avslutning

3 Närvarande Roland Thulin, Verksamhetschef VA
Kerstin Nyström, Projektledare Henrik Magnisson, Byggprojektledare Linda Helte, Exploateringsingenjör Niklas Ögren, Planarkitekt Ulf Hugosson, Planeringsingenjör Emma Gansberg, Bygglovsingenjör Anders Jörgensson, ordf. Tekniska nämnden Astrid Johansson. Tekniska nämnden Tore Melin, Vattenfall Sebastian Aguilera, Jönköping Energi Per-Åke Leijon, Axamo Östra Avloppssamfällighet Lennart Jacobsson, Axamo Ingelstorps Samfällighetsförening

4 Utredningsområden Västersjön Axamosjön 90 fastigheter Ulvstorpasjön
7 5 Västersjön 145 arrendetomter Axamosjön 90 fastigheter Ulvstorpasjön 60/30 arrendet./ fast Lovsjön 130 arrendetomter Landsjön 40/17 arrendet./ fast Tovrida 130 fastigheter 7 Berghalla 2 3 1 6 Nämn varför Berghalla ej bör räknas till omvandlingsområdena 4 4

5 5

6

7 Avväganden vid val av system och sträckning
Höjdförhållanden Markförhållanden VA-juridik Markåtkomst Fastighetsrätt Social acceptans Befintliga ledningar/ anläggningar Ekonomi (Intäkter / Utgifter) Framtida drift Miljö Arkeologi mm mm

8

9

10

11

12

13 Tidplan

14 El och opto

15 Tidplan Förfinad projektering och tillståndsprocesser hösten 2012
Ledningsrätt hösten 2012 Byggstart årsskiftet 2012/2013 Etappvis utbyggnad Inkoppling efterhand som delområden blir klara Färdigställande prel vintern 2013/2014 Fortlöpande kontakt med arbetsgruppen

16 Anslutningsprocessen
År 0-2 : Successiv anslutning År 2 : Avstämning med miljökontoret. Utskick av faktura gällande anläggningsavgift samt informationsbrev från miljökontoret År 3: Behandling av fastigheter som ej är anslutna (MB) Gräns för krav på anslutning: Indraget vatten Ovan skall gälla för både fastighetsägare och bostadsarrendatorer

17 Exempel på avgifter (2012 års taxa inkl moms)
Förutsättningar Enbostadshus med 1000 m2 tomtyta inom område utan dagvatten Normalförbrukare 150 m3/år Avgifter inkl. vatten Anläggningsavgift: kr Brukningsavgift : kr/ år Avgifter exkl. vatten Anläggningsavgift: kr Brukningsavgift : kr/ år

18 Exempel på avgifter (2012 års taxa inkl moms) forts.
Enbostadshus med 1000 m2 tomtyta som är del av en gemensamhetsanläggning inom område utan dagvatten. Anläggningsavgift per förbindelsepunkt som slås ut på samfällighetsföreningens medlemmar: kr Anläggningsavgift för den enskilda fastigheten: kr

19

20 Tack för visat intresse!
Axamo Fritidshusområde utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser