Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18 Välkomna!

2 Välkomna och presentation av närvarande Bakgrund Systemet för vatten och avlopp Övriga åtgärder (el, opto) Tidplan Principer för anslutning av vatten och avlopp Synpunkter från närvarande Avslutning Dagordning

3 Närvarande Roland Thulin, Verksamhetschef VA Kerstin Nyström, Projektledare Henrik Magnisson, Byggprojektledare Linda Helte, Exploateringsingenjör Niklas Ögren, Planarkitekt Ulf Hugosson, Planeringsingenjör Emma Gansberg, Bygglovsingenjör Anders Jörgensson, ordf. Tekniska nämnden Astrid Johansson. Tekniska nämnden Tore Melin, Vattenfall Sebastian Aguilera, Jönköping Energi Per-Åke Leijon, Axamo Östra Avloppssamfällighet Lennart Jacobsson, Axamo Ingelstorps Samfällighetsförening

4 1Västersjön 145 arrendetomter 2Axamosjön 90 fastigheter 3Ulvstorpasjön 60 / 30 arrendet./ fast 4Lovsjön 130 arrendetomter 5Landsjön 40/17 arrendet./ fast 6Tovrida 130 fastigheter 7Berghalla 2 1 4 3 6 7 5 Utredningsområden

5

6

7 Avväganden vid val av system och sträckning Höjdförhållanden Markförhållanden VA-juridik Markåtkomst Fastighetsrätt Social acceptans Befintliga ledningar/ anläggningar Ekonomi (Intäkter / Utgifter) Framtida drift Miljö Arkeologi mm

8

9

10

11

12

13 Tidplan

14 El och opto

15 Tidplan Förfinad projektering och tillståndsprocesser hösten 2012 Ledningsrätt hösten 2012 Byggstart årsskiftet 2012/2013 Etappvis utbyggnad Inkoppling efterhand som delområden blir klara Färdigställande prel vintern 2013/2014 Fortlöpande kontakt med arbetsgruppen

16 Anslutningsprocessen År 0-2 : Successiv anslutning År 2 : Avstämning med miljökontoret. Utskick av faktura gällande anläggningsavgift samt informationsbrev från miljökontoret År 3: Behandling av fastigheter som ej är anslutna (MB) Gräns för krav på anslutning: Indraget vatten Ovan skall gälla för både fastighetsägare och bostadsarrendatorer

17 Exempel på avgifter (2012 års taxa inkl moms) Förutsättningar Enbostadshus med 1000 m2 tomtyta inom område utan dagvatten Normalförbrukare 150 m3/år Avgifter inkl. vatten Anläggningsavgift: 107 550 kr Brukningsavgift : 4 043 kr/ år Avgifter exkl. vatten Anläggningsavgift: 79 900 kr Brukningsavgift : 2 427 kr/ år

18 Exempel på avgifter (2012 års taxa inkl moms) forts. Enbostadshus med 1000 m2 tomtyta som är del av en gemensamhetsanläggning inom område utan dagvatten. Anläggningsavgift per förbindelsepunkt som slås ut på samfällighetsföreningens medlemmar: 43 800 kr Anläggningsavgift för den enskilda fastigheten:63 750 kr

19

20 Axamo Fritidshusområde utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Axamo Fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 2012-06-18 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser