Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS"— Presentationens avskrift:

1 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS
Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS

2 Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser
Vuxna med missbruk LVM – Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall 12 institutioner med totalt 320 platser – mars 2010 i genomsnitt 359 klienter Ungdomar med psykosocial problematik LVU – Lagen om Vård av Unga LSU – Lagen om Sluten Ungdomsvård 26 institutioner med totalt 635 platser – mars 2010 i genomsnitt 629 ungdomar varav 62 dömda till sluten ungdomsvård

3 Behandling på institution
Strukturerad behandling Omvårdnad Säkerhet/trygghet

4 Områden för metodval Utredningsmetodik
Omvårdnadsformat (s.k. miljöarbete/miljöterapi) Pedagogisk metodik Hälso- och sjukvård Behandlingsmetodik

5 Kunskapsbaserade metoder
Klientens behov Personalens kompetens Metodens utförande

6 BEHANDLINGSKEDJA PÅ SiS
I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR…………………… ADAD/DOK in Behandlingsplan Behandling Utslussning ADAD/DOK Eftervård ADAD/DOK ut uppföljning utredning

7 SiS-utredning Risk- och behovsbedömning Pedagog
Psykolog Risk- och behovsbedömning Pedagog Medicinsk personal – ev. psykiatri Familj- och nätverk Beteendeobservationer Missbruk

8 Behandlingssystem och metoder (1)
Organisation – vårdkedja ex. ”Kontrakt för livet” Kontrakt mellan klient-socialtjänst-institution Vård på institution / öppnare former (§27) / 6 månader eftervård ”Motverka Våld och Gäng (MVG)” Kontrakt mellan ungdom-föräldrar-socialtjänst-institution Särskild ungdomssamordnare

9 Resultat Erfarenheter från projekten:
Ökad delaktighet i planeringen ger ökad motivation och mer realistisk planering Långsiktig planering leder till bättre samverkan mellan de inblandade parterna En gemensam genomförandeplan för tiden på institution och tiden efter ger helhetssyn och bättre resultat. Överföring av information mellan parterna underlättas Planeringsmöten ska vara regelbundna och strukturerade. Alla parter ska ha möjlighet att påverka Klienterna ska ha möjlighet att aktivt delta i planeringen Det ska finnas en person som aktivt följer klienten under hela vårdkedjan (normalt socialsekreteraren) Det ska finnas strukturerad uppföljning

10 Resultat forts. Ett kontrakt för livet
Både klienter och socialtjänst var mycket positiva till projektet 6 månader efter avslutad LVM-vård: 2/3 uppgav själva att de inte missbrukade alls alt. 1 dag/v eller mindre Enl socialtjänstens bedömning var 33% fria från missbruk och 29% missbruk i mindre omfattning Samtliga klienter hade en dokumenterad plan för eftervård efter LVM-vården avslutats. Majoriteten av de som var fria från missbruk efter avslutad behandling hade ordnat boende och sysselsättning.

11 Resultat forts. MVG C:a ungdomar från 15 kommuner deltog i projektet Kriminalitet och missbruk sjönk MVG-ungdomarna var c:a 2 månader kortare tid på institution jämfört med andra intagna Socialt umgänge förbättrades Skolgången förbättrades 9/10 ungdomar hade en fortsatt strukturerad kontakt med institutionen ½ år efter utskrivning

12 Behandlingssystem och metoder (2)
ex. ”MultifunC” Kartläggning – behandling – eftervård C:a 1 år varav 6-7 månader på institution Multidimentional Treatment Foster Care (MTFC) Utredning – kvalificerat familjehem och behandlingsteam - hem C:a 6-12 månader

13 MTFC Resultat Ex på + områden 1 år efter utskrivning:
79% inga kriminella handlingar 93% har hög närvaro i skola Kamrater Familjeförhållanden Droger

14 Resultat forts. MultifunC Uppgifter från socialtjänsten
34/41 ungdomar har genomfört behandlig t.o.m varav 24 har följts upp. 16 bor hemma, 5 har eget boende, 1 bor i familjehem och 2 finns på SiS eller HVB 21/24 (87%) har inte anhållits för brott 18 ungdomar har en fungerande skola 14 ungdomar har bra umgänge, 7 ungdomar blandat och 1 enbart med antisociala kamrater stor förbättring för 15 viss förbättring för 7 ingen förbättring för 2

15 Resultat forts. MultifunC forts. Uppgifter från 26 ungdomar:
Förbättring avseende: Skola stor/mycket stor 17 Fritid o vänner stor/mycket stor 18 Familj stor/mycket stor 20 Kriminalitet stor/mycket stor 16 Hjälp med de viktigaste problemen ganska mkt/mkt 16 Har det varit bra för dig att vara på inst? ganska bra/mkt bra 15

16 Behandlingssystem och metoder (3)
Enskilda metoder ex. Agression Replacement Training (ART) 17/1 18 Motiverande samtal (MI) 10/9 19 Återfallsprevention (ÅP) 11/12 23 Dialektisk BeteendeTerapi (DBT) 1/1 2 SiS-KOMET 7/- 7


Ladda ner ppt "Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS"

Liknande presentationer


Google-annonser