Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS."— Presentationens avskrift:

1 Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS

2 Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser  Vuxna med missbruk LVM – Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall 12 institutioner med totalt 320 platser – mars 2010 i genomsnitt 359 klienter  Ungdomar med psykosocial problematik LVU – Lagen om Vård av Unga LSU – Lagen om Sluten Ungdomsvård 26 institutioner med totalt 635 platser – mars 2010 i genomsnitt 629 ungdomar varav 62 dömda till sluten ungdomsvård

3 Behandling på institution Omvårdnad Säkerhet/trygghet Strukturerad behandling

4 Områden för metodval  Utredningsmetodik  Omvårdnadsformat (s.k. miljöarbete/miljöterapi)  Pedagogisk metodik  Hälso- och sjukvård  Behandlingsmetodik

5 Kunskapsbaserade metoder Kunskapsbaserad metod Personalens kompetens Metodens utförande Klientens behov

6 BEHANDLINGSKEDJA PÅ SiS I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR…………………… ADAD/DOK in Behandlingsplan BehandlingUtslussning ADAD/DOKEftervårdADAD/DOK ut uppföljning utredning

7 SiS-utredning  Psykolog  Risk- och behovsbedömning  Pedagog  Medicinsk personal – ev. psykiatri  Familj- och nätverk  Beteendeobservationer  Missbruk

8 Behandlingssystem och metoder (1)  Organisation – vårdkedja ex. ”Kontrakt för livet” Kontrakt mellan klient-socialtjänst-institution Vård på institution / öppnare former (§27) / 6 månader eftervård ”Motverka Våld och Gäng (MVG)” Kontrakt mellan ungdom-föräldrar-socialtjänst-institution Särskild ungdomssamordnare

9 Resultat Erfarenheter från projekten:  Ökad delaktighet i planeringen ger ökad motivation och mer realistisk planering  Långsiktig planering leder till bättre samverkan mellan de inblandade parterna  En gemensam genomförandeplan för tiden på institution och tiden efter ger helhetssyn och bättre resultat.  Överföring av information mellan parterna underlättas  Planeringsmöten ska vara regelbundna och strukturerade. Alla parter ska ha möjlighet att påverka  Klienterna ska ha möjlighet att aktivt delta i planeringen  Det ska finnas en person som aktivt följer klienten under hela vårdkedjan (normalt socialsekreteraren)  Det ska finnas strukturerad uppföljning

10 Resultat forts. Ett kontrakt för livet  Både klienter och socialtjänst var mycket positiva till projektet  6 månader efter avslutad LVM-vård:  2/3 uppgav själva att de inte missbrukade alls alt. 1 dag/v eller mindre  Enl socialtjänstens bedömning var 33% fria från missbruk och 29% missbruk i mindre omfattning  Samtliga klienter hade en dokumenterad plan för eftervård efter LVM-vården avslutats.  Majoriteten av de som var fria från missbruk efter avslutad behandling hade ordnat boende och sysselsättning.

11 Resultat forts. MVG C:a 1.300 ungdomar från 15 kommuner deltog i projektet  Kriminalitet och missbruk sjönk  MVG-ungdomarna var c:a 2 månader kortare tid på institution jämfört med andra intagna  Socialt umgänge förbättrades  Skolgången förbättrades  9/10 ungdomar hade en fortsatt strukturerad kontakt med institutionen ½ år efter utskrivning

12 Behandlingssystem och metoder (2)  Behandlingssystem ex. ”MultifunC” Kartläggning – behandling – eftervård C:a 1 år varav 6-7 månader på institution Multidimentional Treatment Foster Care (MTFC) Utredning – kvalificerat familjehem och behandlingsteam - hem C:a 6-12 månader

13 Resultat MTFC Ex på + områden 1 år efter utskrivning:  79% inga kriminella handlingar  93% har hög närvaro i skola  Kamrater  Familjeförhållanden  Droger

14 Resultat forts. MultifunC Uppgifter från socialtjänsten  34/41 ungdomar har genomfört behandlig t.o.m. 2009 varav 24 har följts upp. 16 bor hemma, 5 har eget boende, 1 bor i familjehem och 2 finns på SiS eller HVB  21/24 (87%) har inte anhållits för brott  18 ungdomar har en fungerande skola  14 ungdomar har bra umgänge, 7 ungdomar blandat och 1 enbart med antisociala kamrater stor förbättring för 15 viss förbättring för 7 ingen förbättring för 2

15 Resultat forts. MultifunC forts. Uppgifter från 26 ungdomar: Förbättring avseende: Skolastor/mycket stor17 Fritid o vänner stor/mycket stor18 Familj stor/mycket stor20 Kriminalitet stor/mycket stor16 Hjälp med de viktigaste problemenganska mkt/mkt16 Har det varit bra för dig att vara på inst?ganska bra/mkt bra15

16 Behandlingssystem och metoder (3)  Enskilda metoder ex. Agression Replacement Training (ART)17/118 Motiverande samtal (MI)10/919 Återfallsprevention (ÅP)11/1223 Dialektisk BeteendeTerapi (DBT)1/1 2 SiS-KOMET7/- 7


Ladda ner ppt "Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS."

Liknande presentationer


Google-annonser