Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aspergercenter Kompletterande stöd vid Aspergercenter Enhetschef Gunilla Keith-Bodros.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aspergercenter Kompletterande stöd vid Aspergercenter Enhetschef Gunilla Keith-Bodros."— Presentationens avskrift:

1 Aspergercenter Kompletterande stöd vid Aspergercenter Enhetschef Gunilla Keith-Bodros

2 Aspergercenter Verksamhetsöversyn år 2005- 2007 Resultat för vuxna personer med Aspergers syndrom  Att lokala habiliteringscenter skall vara basen, dit personer med Aspergers syndrom söker råd och stöd – insatser. 5 tjänster flyttas ut. Individuellt stöd erbjuds.  Aspergercenter för vuxna (4 tjänster) går samman med Aspergercenter för barn och bildar ett nytt Aspergercenter. Skall vara ett komplement till stödet på lokala HC. Grupp och kursverksamhet erbjuds.

3 Aspergercenter Aspergercenter, vuxenteamet Lillemor Franson konsulent/socionom Eva Sturesson, konsulent/socionom Lena Walleborn, konsulent/arbetsterapeut Gunilla Heijbel, konsulent/pedagog

4 Aspergercenter Uppbyggnadsarbete  Under hösten är ett program lagt som utgår från Aspergercenters tidigare grupperbjudande.  Utifrån nya behov kommer vi att starta andra grupper.  Till vår hjälp har vi en referensgrupp med brukare.

5 Aspergercenter Aspergercenter utbud för vuxna  Internremiss från lokalt HC  Grupper och föreläsningar för brukare  Anhörigstöd  Kunskapsstöd till kollegor vid lokala HC  Samarbetsärenden (med lokala HC)

6 Aspergercenter Grupper och föreläsningar för brukare hösten 2008  3 Samtalsgrupper om diagnos  1 Kurs i Vardagssamtal  1 Tema kring ekonomi  1-2 Brukarföreläsningar

7 Aspergercenter Samtalsgrupper om diagnosen 6-7 deltagare, 7-8 tillfällen, 2 ledare Utgår från olika teman varje tillfälle exempelvis.  Socialt samspel  Kommunikation  Flexibilitet i tanke och handling  Detaljer-helhet/central koherens  Planeringsförmåga/exekutiva funktioner & generalisering  Sinnesintryck/perception, motorik, automatisering

8 Aspergercenter Kurs i vardagssamtal  4-6 deltagare, 10-12 tillfällen, 2 ledare  Syftet med kursen är att deltagarna ska bli mer trygga och säkra i kontakten med andra människor.  Att tolka och förstå sitt eget och andras kroppsspråk och mimik ingår.  Former för kursen är föreläsningar, gruppdiskussion, rollspel och hemuppgifter.  Erbjuds i första hand personer som har ett socialt sammanhang att träna sina färdigheter i.

9 Aspergercenter T ema och föreläsningar  Ekonomi  Inifrånperspektiv Anhörigstöd  2 Serier temakvällar för anhöriga Teman: Vad är AS Bemötande och förhållningssätt Struktur

10 Aspergercenter Rådgivning och stöd, övrigt  Telefonrådgivning 1 gång i veckan  Kunskapsbank –litteratur, hemsida

11 Aspergercenter Kontakt  Aspergercenter  Rosenlund  Tideliusgatan 12,  Stockholm  Tel: 08-690 50 54  www.habilitering.nu/aspergercenter www.habilitering.nu/aspergercenter


Ladda ner ppt "Aspergercenter Kompletterande stöd vid Aspergercenter Enhetschef Gunilla Keith-Bodros."

Liknande presentationer


Google-annonser