Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompletterande stöd vid Aspergercenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompletterande stöd vid Aspergercenter"— Presentationens avskrift:

1 Kompletterande stöd vid Aspergercenter
Enhetschef Gunilla Keith-Bodros

2 Att lokala habiliteringscenter skall vara basen,
Aspergercenter Verksamhetsöversyn år Resultat för vuxna personer med Aspergers syndrom Att lokala habiliteringscenter skall vara basen, dit personer med Aspergers syndrom söker råd och stöd – insatser. 5 tjänster flyttas ut. Individuellt stöd erbjuds. Aspergercenter för vuxna (4 tjänster) går samman med Aspergercenter för barn och bildar ett nytt Aspergercenter. Skall vara ett komplement till stödet på lokala HC . Grupp och kursverksamhet erbjuds.

3 Aspergercenter, vuxenteamet
Lillemor Franson konsulent/socionom Eva Sturesson, konsulent/socionom Lena Walleborn, konsulent/arbetsterapeut Gunilla Heijbel, konsulent/pedagog

4 Utifrån nya behov kommer vi att starta andra grupper.
Aspergercenter Uppbyggnadsarbete Under hösten är ett program lagt som utgår från Aspergercenters tidigare grupperbjudande. Utifrån nya behov kommer vi att starta andra grupper. Till vår hjälp har vi en referensgrupp med brukare.

5 Aspergercenter utbud för vuxna
Internremiss från lokalt HC Grupper och föreläsningar för brukare Anhörigstöd Kunskapsstöd till kollegor vid lokala HC Samarbetsärenden (med lokala HC)

6 Grupper och föreläsningar för brukare hösten 2008
Aspergercenter Grupper och föreläsningar för brukare hösten 2008 3 Samtalsgrupper om diagnos 1 Kurs i Vardagssamtal 1 Tema kring ekonomi 1-2 Brukarföreläsningar

7 Samtalsgrupper om diagnosen
Aspergercenter Samtalsgrupper om diagnosen 6-7 deltagare, 7-8 tillfällen, 2 ledare Utgår från olika teman varje tillfälle exempelvis. Socialt samspel Kommunikation Flexibilitet i tanke och handling Detaljer-helhet/central koherens Planeringsförmåga/exekutiva funktioner & generalisering Sinnesintryck/perception, motorik, automatisering

8 Kurs i vardagssamtal 4-6 deltagare, 10-12 tillfällen, 2 ledare
Aspergercenter Kurs i vardagssamtal 4-6 deltagare, tillfällen, 2 ledare Syftet med kursen är att deltagarna ska bli mer trygga och säkra i kontakten med andra människor. Att tolka och förstå sitt eget och andras kroppsspråk och mimik ingår. Former för kursen är föreläsningar, gruppdiskussion, rollspel och hemuppgifter. Erbjuds i första hand personer som har ett socialt sammanhang att träna sina färdigheter i.

9 Tema och föreläsningar
Aspergercenter Tema och föreläsningar Ekonomi Inifrånperspektiv Anhörigstöd 2 Serier temakvällar för anhöriga Teman: Vad är AS Bemötande och förhållningssätt Struktur

10 Rådgivning och stöd, övrigt
Aspergercenter Rådgivning och stöd, övrigt Telefonrådgivning 1 gång i veckan Kunskapsbank litteratur, hemsida

11 Kontakt Aspergercenter Rosenlund Tideliusgatan 12, Stockholm
Tel:


Ladda ner ppt "Kompletterande stöd vid Aspergercenter"

Liknande presentationer


Google-annonser