Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUMA i Timrå kommun Föräldrastöd, tillgänglighetsbegränsning och opinion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUMA i Timrå kommun Föräldrastöd, tillgänglighetsbegränsning och opinion."— Presentationens avskrift:

1 LUMA i Timrå kommun Föräldrastöd, tillgänglighetsbegränsning och opinion

2 Föräldrastöd Före Riktade insatser- socialtjänst Generella insatser i åk 7 – Prime for life Efter Föräldrastödsstrategi antagen Kartläggning/kompetensinventering av f-stöd i kommunen har genomförts Utökad samverkan mellan olika aktörer Aslan 48 – bekymringssamtal ICDP i förskolan Pedagoger utbildade i Effekt/ÖPP Samlad webbinformation inom kort After work – samverkan med kyrkan och Landstinget Råd och stöd – föräldramottagning för direkt och anonymt råd och stöd (FRC) Föräldrastegen (FRC)

3 Tillgänglighetsbegränsning Före Ansvarsfull alkoholservering Tillsyn enligt alkohollagen Efter Nya bidragsnormer för kommunalt bidrag Register över försäljningsställen för tobak Regelbunden tillsyn av rökfria skolgårdar Tobaksfri duo Tänk Om – vuxenvandring, personliga brev mm Utbildning för beslutsfattare (varje mandatperiod) Nya riktlinjer för serveringstillstånd har antagits av kf Förbudsområden i lokala ordningsföreskrifter har utökats Krafttag mot doping Narkotikafolder – personal i berörda förvaltningar och föräldrar

4 OPINION Före Efter Riktade insatser i samband med riskhelger Mediautbildning för samordnare Insatser har genererat stor uppmärksamhet i media.

5 Framgångsfaktorer Kartläggning av aktuell situation (2009) Genomförandeplan Styrgrupp – vilket uppdrag? Liten kommun = korta beslutsvägar Organisationskännedom Samverkan Tydlig kostnadsbild Löpande information till politiker Aktivera politiker i det förebyggande arbetet Kommunikation

6 Struktur – förebyggande arbete i Timrå kommun Kommunstyrelsen Samordnare för trygghet och hälsa BRÅ -styrgrupp LUMA Kommunstyrelsens ordförande Ledande tjänstemän -Socialförvaltningen (2 pers) -Barn- och utbildningsförv -Kultur och teknikförv -Kommunens informationsansvarige -Utvecklingsstrateg (samverkan mellan skola och soc) -Närpolischef + 1 polis -Räddningstjänst -Landstinget -Svenska kyrkan -Köpmannaföreningen -AB Timråbo (bostadsbolag)


Ladda ner ppt "LUMA i Timrå kommun Föräldrastöd, tillgänglighetsbegränsning och opinion."

Liknande presentationer


Google-annonser