Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag till sjukhusledningsmöte d Birgir/Mikael

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag till sjukhusledningsmöte d Birgir/Mikael"— Presentationens avskrift:

1 Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15 Birgir/Mikael
Förslag till handlingsplan, organisation och vägledande principer för genomförande av FHS/NKS övergång Underlag till sjukhusledningsmöte d Birgir/Mikael

2 Vad är uppdraget Bli klara för NK
Att planera för verksamhetsinnehåll i NKS Att planera och genomföra inflyttning av verksamheter i NKS Att planera och genomföra profilering mellan Solna och Huddinge Förverkliga visionen med NKS – skapa en hävstång för förbättringsarbetet Lg

3 Vad är en tematisk organisation?
Den tematiska organisationen handlar om hur verksamheterna placeras i sjukhusbyggnaden och hur vi får till stånd bättre patientflöden och samarbeten mellan olika vårdgrenar Den tematiska placeringen av olika verksamheter i byggnaden är redan i stor utsträckning fastställd enligt de ritningar som finns Arbetet med FHS och NKS verksamhetsinnehåll kommer att ledas inom ramen för oförändrad ledningsstruktur En mindre organisationsförändring kommer att ske under hösten för att svara upp mot det utökade uppdraget Arbetet sker huvudsakligen i linjen men en mindre projektorganisation krävs för att samordna och driva på arbetet Lg

4 Projektorganisation - förslag
KI-SLL Karolinska HSF-LSF Styrelse Dir gr FHS program- kontor SLL Upphandl Utb. styrelse Infra FSK LG KI NKS Proj gr Staber Program- kontor NK Bygg IKT Invest Facklig samverkan på alla nivåer i befintliga fora Div Vch Nytt Lg

5 Sjh dir Bitr dir Uppföljning ”Pådrivare” Omvärldsbevakning Program
Samordning/förankring Uppföljning ”Pådrivare” Omvärldsbevakning Sjukhusledning Program Kontor NK Kompetens- råd Verksam- hetsinnehåll Prioråd 2) MT/IT råd 1) CFO/FoU Leds av: U.chef/CITO Program- kontor chef HR dir Ansvarar för: Investeringar i MT och IT alt. kravspec Produktionsplaner/ Verksamhetsinnehåll Flyttplaner Flöden Clinical design Kompetens/personal- försörjningsplan Överföring av personal Ny teknik inkl. spetsområden RSV Nytt Delvis nytt Lg inkl. investeringsrådets nuvarande uppgifter inkl. infrastrukturrådets nuvarande uppgifter

6 Programkontoret Chefen för programkontoret rapporterar till bitr sjukhusdirektören Bitr sjukhusdirektören formar en styrgrupp som består av programkontorets medlemmar och ordf för de fyra råden Denna grupp träffas minst ggr 1 per månad Programkontoret hanterar samordning/förankring, uppföljning, agerar som pådrivare och bedriver omvärldsbevakning Programkontoret hanterar koordineringen av rådens interna beroenden, resurser och leveranser Beslut om verksamhetsinnehåll och profilering fattas i sjukhusstyrelsen efter sedvanlig beslutsprocess i sjukhusledningen Programkontoret är en temporär organisation som försvinner när programmet har slutförts Lg

7 Exempel på programkontorets uppgifter
Samordna och stödja olika aktiviteter Gemensamma rutiner, metoder, arbetssätt, Konsolidera Hämta in och fånga upp information om olika projekt och foga samman till helhetsbild Analysera Analysera information Utvärdera Ställa analysen mot målen i syfte att säkerställa nyttoeffekter Rapportera Framdrift, händelser och riskexponering till styrgruppen Återkoppla Till respektive projekt kring beslut Konstruktivt utmana Lg

8 Programkontoret - bemanning
Programchef - projektledare Medicinskt sakkunnig Omvärldsbevakning/kommunikation Programadministratör Resurser från olika staber Lg

9 Programkontorets sammansättning
Prg. kontor EK HR AIS KP SVU P&VA L&B MTA IT IP FoU Öppna frågor: Org. inom respektive klinik/division Hur avspegla SLLs centrala programkontors organisation Programkontoret är en projektorganisation som består av: - chef programkontoret - liten programkontorsstab - projektresurser från övriga staber Resursinsatser från respektive stab kommer att variera under projektets gång = Programkontorsresurser Lg

10 Vägledande principer - förslag
Huvudsakligen vård som bedrivs i Solna flyttar in i NKS Kliniker som i dag bedriver stor verksamhet på båda sajterna (ex hematologi, endokrin, KK, ÖAK etc) överväger hur vården ska profileras mellan sajterna för att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar Kliniker som i dag huvudsakligen bedriver verksamhet på den ena sajten (ex infektion, hud etc) överväger hur resten av vården kan koncentreras till den sajten och vad som ovillkorligen måste finnas kvar på den andra sajten (t ex konsultverksamhet) Vård på dessa kliniker som inte får plats på den ena eller den andra sajten flyttas (om möjligt) till andra aktörer utanför Karolinska Lg

11 Vägledande principer - förslag (forts)
Vård som ska finnas på annan vårdnivå flyttas ut från Karolinska i enlighet med FHS strategin Kliniker som endast bedriver verksamhet på den ena sajten (ex neurokir, thorax, Tx etc) stannar kvar på den sajten Högspecialiserad vård som i dag finns koncentrerad utanför Karolinska (ex handkirurgi) stannar kvar om inte uppenbara fördelar säger annat Högspecialiserad vård som i dag bedrivs på Karolinska och i mindre omfattning på andra ställen (ex ÖAK, kärlkirurgi?) koncentreras till Karolinska Lg

12 Att göra direkt efter sommaren
Avstämning mot protokoll från lg d. 27/6 Förankra och fastställa vägledande principer för verksamhetsinnehåll och profilering Förankra och fastställa organisation för projektet Identifiera viktiga kompetenser Se över portfölj för ledningsgruppen Fastställa ekonomiska ramar för uppdraget Ta fram en övergripande tidplan för viktiga händelser såsom investeringar och inflyttning mm Inleda rekrytering till programkontoret Lg


Ladda ner ppt "Underlag till sjukhusledningsmöte d Birgir/Mikael"

Liknande presentationer


Google-annonser