Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till handlingsplan, organisation och vägledande principer för genomförande av FHS/NKS övergång Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15 Birgir/Mikael.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till handlingsplan, organisation och vägledande principer för genomförande av FHS/NKS övergång Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15 Birgir/Mikael."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till handlingsplan, organisation och vägledande principer för genomförande av FHS/NKS övergång Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15 Birgir/Mikael

2 Vad är uppdraget Bli klara för NK Att planera för verksamhetsinnehåll i NKS Att planera och genomföra inflyttning av verksamheter i NKS Att planera och genomföra profilering mellan Solna och Huddinge Förverkliga visionen med NKS – skapa en hävstång för förbättringsarbetet Lg 2011-08-15

3 Vad är en tematisk organisation? Den tematiska organisationen handlar om hur verksamheterna placeras i sjukhusbyggnaden och hur vi får till stånd bättre patientflöden och samarbeten mellan olika vårdgrenar Den tematiska placeringen av olika verksamheter i byggnaden är redan i stor utsträckning fastställd enligt de ritningar som finns Arbetet med FHS och NKS verksamhetsinnehåll kommer att ledas inom ramen för oförändrad ledningsstruktur En mindre organisationsförändring kommer att ske under hösten för att svara upp mot det utökade uppdraget Arbetet sker huvudsakligen i linjen men en mindre projektorganisation krävs för att samordna och driva på arbetet Lg 2011-08-15

4 KI-SLLKarolinskaHSF-LSF Utb. styrelse InfraFSK Styrelse LG Div Vch Staber Program- kontor NK KI FHS program- kontor Dir gr NKS Proj gr SLL Upphandl Bygg IKT Invest Projektorganisation - förslag Nytt Facklig samverkan på alla nivåer i befintliga fora

5 Program Kontor NK Samordning/förankring Uppföljning ”Pådrivare” Omvärldsbevakning Kompetens- råd Prioråd MT/IT råd Leds av: Ansvarar för: U.chef/ CITO Program- kontor chef HR dir CFO/FoU Investeringar i MT och IT alt. kravspec Produktionsplaner/ Verksamhetsinnehåll Flyttplaner Flöden Clinical design Kompetens/personal- försörjningsplan Överföring av personal Ny teknik inkl. spetsområden RSV Sjukhusledning Sjh dir Bitr dir Lg 2011-08-15 Nytt Verksam- hetsinnehåll Delvis nytt 1) 2) 1)inkl. investeringsrådets nuvarande uppgifter 2)inkl. infrastrukturrådets nuvarande uppgifter

6 Programkontoret Chefen för programkontoret rapporterar till bitr sjukhusdirektören Bitr sjukhusdirektören formar en styrgrupp som består av programkontorets medlemmar och ordf för de fyra råden Denna grupp träffas minst ggr 1 per månad Programkontoret hanterar samordning/förankring, uppföljning, agerar som pådrivare och bedriver omvärldsbevakning Programkontoret hanterar koordineringen av rådens interna beroenden, resurser och leveranser Beslut om verksamhetsinnehåll och profilering fattas i sjukhusstyrelsen efter sedvanlig beslutsprocess i sjukhusledningen Programkontoret är en temporär organisation som försvinner när programmet har slutförts Lg 2011-08-15

7 Exempel på programkontorets uppgifter Samordna och stödja olika aktiviteter Gemensamma rutiner, metoder, arbetssätt, Konsolidera Hämta in och fånga upp information om olika projekt och foga samman till helhetsbild Analysera Analysera information Utvärdera Ställa analysen mot målen i syfte att säkerställa nyttoeffekter Rapportera Framdrift, händelser och riskexponering till styrgruppen Återkoppla Till respektive projekt kring beslut Konstruktivt utmana Lg 2011-08-15

8 Programkontoret - bemanning Programchef - projektledare Medicinskt sakkunnig Omvärldsbevakning/kommunikation Programadministratör Resurser från olika staber Lg 2011-08-15

9 Programkontorets sammansättning Lg 2011-08-15 Prg. kontor HRAISKPSVUP&VAL&BMTAEKIPFoUIT = Programkontorsresurser Öppna frågor: - Org. inom respektive klinik/division - Hur avspegla SLLs centrala programkontors organisation Programkontoret är en projektorganisation som består av: - chef programkontoret - liten programkontorsstab - projektresurser från övriga staber Resursinsatser från respektive stab kommer att variera under projektets gång

10 Vägledande principer - förslag Huvudsakligen vård som bedrivs i Solna flyttar in i NKS Kliniker som i dag bedriver stor verksamhet på båda sajterna (ex hematologi, endokrin, KK, ÖAK etc) överväger hur vården ska profileras mellan sajterna för att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar Kliniker som i dag huvudsakligen bedriver verksamhet på den ena sajten (ex infektion, hud etc) överväger hur resten av vården kan koncentreras till den sajten och vad som ovillkorligen måste finnas kvar på den andra sajten (t ex konsultverksamhet) Vård på dessa kliniker som inte får plats på den ena eller den andra sajten flyttas (om möjligt) till andra aktörer utanför Karolinska Lg 2011-08-15

11 Vägledande principer - förslag (forts) Vård som ska finnas på annan vårdnivå flyttas ut från Karolinska i enlighet med FHS strategin Kliniker som endast bedriver verksamhet på den ena sajten (ex neurokir, thorax, Tx etc) stannar kvar på den sajten Högspecialiserad vård som i dag finns koncentrerad utanför Karolinska (ex handkirurgi) stannar kvar om inte uppenbara fördelar säger annat Högspecialiserad vård som i dag bedrivs på Karolinska och i mindre omfattning på andra ställen (ex ÖAK, kärlkirurgi?) koncentreras till Karolinska Lg 2011-08-15

12 Att göra direkt efter sommaren Avstämning mot protokoll från lg d. 27/6 Förankra och fastställa vägledande principer för verksamhetsinnehåll och profilering Förankra och fastställa organisation för projektet Identifiera viktiga kompetenser Se över portfölj för ledningsgruppen Fastställa ekonomiska ramar för uppdraget Ta fram en övergripande tidplan för viktiga händelser såsom investeringar och inflyttning mm Inleda rekrytering till programkontoret Lg 2011-08-15


Ladda ner ppt "Förslag till handlingsplan, organisation och vägledande principer för genomförande av FHS/NKS övergång Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15 Birgir/Mikael."

Liknande presentationer


Google-annonser