Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av den regionala utvecklings- planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av den regionala utvecklings- planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av den regionala utvecklings- planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20

2 2 Regional utvecklingsplan för cancervården Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna: Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättrings- områden Sätt 4-7 målnivåer, motivera Patientmedverkan

3 Processledare RCC Norr – underlag utvecklingsplan 2013 Diagnos/områdeProcessledareStart BarnonkologiUlf Hjalmars, VLL130101 BlodcancerKarin Forsberg, VLL120101 BröstcancerStefan Emdin, VLL110901 Cervixcancer­preventionPia Collberg, JLL130301 Gynekologisk cancerUlrika Ottander, VLL110901 Hjärntumörer Kolorektal­cancerHåkan Olsson, VLL110901 LungcancerAnnelie Behndig, VLL110901 Melanom/hudtumörerVirginia Zazo, VLL140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoideaJoakim Hennings, JLL140101 Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vårdKatarina Sedig, NLL110901 PatologiJanos Vasko, VLL121015 ProstatacancerCamilla Thellenberg Karlsson, VLL110901 Psykosocialt stöd och rehabilite­ringHelena Bucht, NLL120401 Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäcktHåkan Jonsson, VLL120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalenBengt Wallner, VLL130301 Urogenitala tumörer utom prostatacancerAmir Sherif, VLL130201 ”Vägen in till cancervården”Maria Lindström, LVN120901 Öron-, näsa-, halscancer ForskningssamordnareTufve Nyholm, VLL120601 Regional nivåstruktureringsutredareBengt Sandhammar, JLL110901 Samordnande kontaktsjuksköterskaKatja Vuollet Carlsson, VLL120401

4 Processledare RCC Norr – underlag rev. utvecklingsplan 2014 Diagnos/områdeProcessledareStart BarnonkologiUlf Hjalmars, VLL130101 BlodcancerKarin Forsberg, VLL120101 BröstcancerStefan Emdin, VLL110901 Cervixcancer­preventionPia Collberg, JLL130301 Gynekologisk cancerUlrika Ottander, VLL110901 HjärntumörerJens Nyström140901 Kolorektal­cancerHåkan Olsson, VLL110901 LungcancerAnnelie Behndig, VLL110901 Melanom/hudtumörerVirginia Zazo, VLL140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoideaJoakim Hennings, JLL140101 Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vårdKatarina Sedig, NLL110901 PatologiJanos Vasko, VLL121015 ProstatacancerCamilla Thellenberg Karlsson, VLL110901 Psykosocialt stöd och rehabilite­ringHelena Bucht, NLL120401 Sarkom och benmetastaserJens Nyström140901 Screening/tidig upptäcktHåkan Jonsson, VLL120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalenBengt Wallner, VLL130301 Urogenitala tumörer utom prostatacancerAmir Sherif, VLL130201 ”Vägen in till cancervården”Maria Lindström, LVN120901 Öron-, näsa-, halscancer ForskningssamordnareTufve Nyholm, VLL120601 Regional nivåstruktureringsutredareBengt Sandhammar, JLL110901 Samordnande kontaktsjuksköterskaKatja Vuollet Carlsson, VLL120401

5 Processledare RCC Norr – underlag utvecklingsplan 2013 Diagnos/områdeProcessledareStart BarnonkologiUlf Hjalmars, VLL130101 BlodcancerKarin Forsberg, VLL120101 BröstcancerStefan Emdin, VLL110901 Cervixcancer­preventionPia Collberg, JLL130301 Gynekologisk cancerUlrika Ottander, VLL110901 Hjärntumörer Kolorektal­cancerHåkan Olsson, VLL110901 LungcancerAnnelie Behndig, VLL110901 Melanom/hudtumörerVirginia Zazo, VLL140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoideaJoakim Hennings, JLL140101 Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vårdKatarina Sedig, NLL110901 PatologiJanos Vasko, VLL121015 ProstatacancerCamilla Thellenberg Karlsson, VLL110901 Psykosocialt stöd och rehabilite­ringHelena Bucht, NLL120401 Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäcktHåkan Jonsson, VLL120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalenBengt Wallner, VLL130301 Urogenitala tumörer utom prostatacancerAmir Sherif, VLL130201 ”Vägen in till cancervården”Maria Lindström, LVN120901 Öron-, näsa-, halscancer ForskningssamordnareTufve Nyholm, VLL120601 Regional nivåstruktureringsutredareBengt Sandhammar, JLL110901 Samordnande kontaktsjuksköterskaKatja Vuollet Carlsson, VLL120401

6 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr 2013 Underlag: Rapporter process- ledare, målnivåer Rapport nationella patologi- utredn. m.m. aprilsep 31/5 Info bered- ningsgrupp 11/6 Syn- punkter cancerråd 25/6 Syn- punkter styrgrupp 5/9 God- kännande styrgrupp 26/9 God- kännande för utskick, förbunds- direktionen 15/3 Fast- ställande, förbunds- direktionen Remiss lands- tingen Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Plan skrivs

7 Landstingshandlingsplaner – hur ska respektive landsting nå de regionala målen? Beskriva landstingets nuläge och mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvariga: – genomförande – medicinskt – rapportering Uppföljning 2 ggr/år till förbundsdirektionen

8 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr 2014 Underlag: Plan 2013 Rapporter process- ledare, mål- nivåer Patientrådets årsrapport marsjuli 21/10 Syn- punkter cancerråd 22/10 God- kännande styrgrupp 5/11 Syn- punkter patientråd 26/11 AU 3/12 God- känn- ande för utskick, FD 21/5 Fast- ställande, förbunds- direktionen Rev. hand- lings- planer resp. lands- ting Plan revi- deras maj sep nov mars maj juli sep nov 2015 = avstämning handlingsplaner = årsuppföljning utvecklingsplan

9 9 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

10 10 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

11 11 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

12 12 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

13 13 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

14 14 90% av alla bröstcancerpatienter som ska ha systemisk onkolo­gisk behandling ska ha påbörjat denna inom 6 veckor (data för 2012-13)

15 15 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

16 16 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

17 17 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

18 18 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

19 Implementering av nationella vårdprogram Gyncancer: nivåstruktureringsbeslut ej genomfört fullt ut Palliativ vård: arbete pågår, men det saknas ett övergripande beslut i regionen om att vårdprogrammet i palliativ vård ska implementeras Levercellscancer: implementerats förutom vad gäller surveillance och screening Magsäcks/matstrupscancer: Vissa ledtider 2 veckor uppfylls inte. PET-CT för patienter aktuella för kurativt syftande behand­ling, fr.a. vid matstrupscancer, är inte rutin i regio­nen. Diskussion kring nationell nivåstrukturering och minsta operationsvolymer.

20 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

21 Övergripande prioriterade områden, kommentarer från processarbetsgrupperna Förstärka patologin: Elektroniska svar efterlyses. Varierande svarstider, särskilda problem inom vissa diagnoser (ex. corpuscancer). Multidisciplinära konferenser (MDK): Finns nu för de flesta diagnoser, vissa optimeringsbehov. Behov av egen prostata-MDK med radiolog, patolog. Utrustningsbehov på länsdelssjukhus. Kontaktsjuksköterskor: Har blivit fler och mycket arbete pågår. Finns ännu inte för alla cancerpatienter. Fortfarande varierande uppdrag.

22 Övergripande prioriterade områden, kommentarer från processarbetsgrupperna God inrapportering i kvalitetsregister: Varierar mellan register. För små diagnoser kan centraliserad inmatning per landsting vara en fördel. Förstärka den palliativa vården, breddutbildning: Skillnader i regionen, förbättringspotential. Webbutbildning snart tillgänglig, högt deltagande viktigt – även från primärvården. Onkologisk specialistkompetens i hela regionen: MDK har viktig roll. Små mottagningar sårbara men viktiga för patienter i närområdet. Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård: Screening, optimera rutiner, se över remissflöden, information

23 Tidig upptäckt – SBU-rapport, åtgärder där evidens finns för effekt Kortare ledtider när fotografier av hudförändringar bifogas remiss. Informations- och utbildningsinsatser till befolkningen ökar medvetenheten och kunskapen om cancer och tidiga symtom. Snabbspår och särskilda mottagningar för att utreda misstänkta cancersymtom leder till att diagnosbesked kan ges några veckor tidigare till de som utreds i snabb­spåret.

24 Behov av bättre samverkan mellan primärvård och specialiserad sjukhusvård 1. ”Snabbspår” från primärvården till sjukhusen när en cancerdiagnos är ställd. 2. Förändrade remissrutiner mellan primärvården och radiologin, så att patienten utreds snabbare med lämplig metod. 3. Radiologiska cancerfynd meddelas vederbörande sjukhusklinik direkt. 4. Utveckla telemedicin för bildremisser mellan primärvården och hudklinikerna.


Ladda ner ppt "Uppföljning av den regionala utvecklings- planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser