Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum Vårkonferens 2009 Fysisk planering av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum Vårkonferens 2009 Fysisk planering av"— Presentationens avskrift:

1 Forum Vårkonferens 2009 Fysisk planering av
sjukhus L.Ring Byggnadsplaner Lokalförsörjningsplaner Projekt Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring /L.Ring

2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
/L.Ring Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3 35 år med sjukhusplanering
Tre sjukhus med helt olika fysiska förutsättningar Tre sjukhus med varierande historia och tillblivelse Tre sjukhus som idag utsättes för olika problem och olika planeringspåfrestningar 35 år med sjukhusplanering Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring /L.Ring

4 Sahlgrenska sjukhuset
/L.Ring

5 Förutsättningar; Ett äldre universitetssjukhus med ett delvis föråldrat fastighetsbestånd som skall upprustas. En medicinteknisk utveckling inom framförallt bilddiagnostik och behandling, som inte kan inrymmas det befintliga fastighetsbeståndet En verksamhetsstruktur som historiskt präglats av starka specialister. /L.Ring

6 Sahlgrenska sjukhuset, utveckling
/L.Ring

7 /L.Ring

8 Planering av investeringar
Investeringen har två tydliga aspekter: Nyttoaspekt Investeringen skall ha en mycket tydlig verksamhetsförankring och ha en tydlig verksamhetsnytta. Betalningskonsekvens Betalningskonsekvensen avgör investeringens ekonomi. Investeringen betalas över den tid den gör nyttja. Investeringen både skapar möjligheter och pekar ut framtiden. /L.Ring

9 Planering av Fastighetsinvesteringar
Byggnadsplan Områdets fysiska struktur i form av byggnader, vägar, ledningar mm Underlag för kommunal planering och bygglov mm Byggnadsplanen utgör underlag för investeringar i teknisk infrastruktur. Byggnadsplanen är inget underlag för verksamhetsstyrd investering Västfastigheter Lokalförsörjningsplan Verksamheternas lokalbehov, inbördes samband, behov av förändring och utveckling Lokalförsörjningsplanen är ett underlag för verksamhetsstyrd investering Sahlgrenska Universitetssjukhuset /L.Ring

10 Fysisk planering Byggnadsplan Lokalförsörjningsplan Upprustningsplan
Teknisk infrastruktur Bebyggelsestruktur, trafik parkering mm Lokalförsörjningsplan Verksamheternas samlade behov av lokaler Upprustningsplan Plan för systematisk upprustning Utrustning Finansiering Huvudmannens finansiella förmåga Sjukhusets betalningsförmåga /L.Ring

11 Byggnadsplaner Sahlgrenska sjukhuset /L.Ring

12 Sahlgrenska sjukhuset Äldre planer
1968 1953 /L.Ring

13 /L.Ring

14 /L.Ring

15 /L.Ring

16 /L.Ring

17 /L.Ring

18 Kunskapsstaden Sahlgrenska
/L.Ring

19 /L.Ring

20 Skapar en ny byggnadsstruktur
/L.Ring

21 Upprustningsplan /L.Ring

22 Rivningar X X X X X X X X /L.Ring

23 Lokalförsörjningssplaner
Sahlgrenska sjukhuset /L.Ring

24 Planeringsprincip Sahlgrenska
Byggnadsplan Planering Större förändring Lokalförsörjningsplan loopar Planering Beslut Vårdbyggnaden Låghusprojektet Bildcentrum Labbyggnaden Projekt /L.Ring

25 Lokalförsörjningsplan SU/Sahlgrenska
Syftet Att skapa förutsättningar för fortsatt planering av Låghusplaneringen mm. Bildcentrum ”Labbyggnaden” Principer för planeringsarbetet Pågående planerings och investeringsarbete Strukturera centralblocket sambandsmässigt och planvis Strukturera kommunikationerna i centralblocket Skapa en evakueringsstruktur så att vi undviker stora flyttkedjor Projekt Strategier /L.Ring

26 /L.Ring

27 Lokalförsörjningsplan Sahlgrenska sjukhuset
Metod, scenarier Redovisa tre utvecklingsskeden 1. Läget när beslutade projekt står färdiga ; Vårdblocket Låghus etapp 2 2. Planeringsläget när, etapp 1 av Bildcentrum och Låghuset, etapp 3, står färdigt –14. 3. Planeringsläge när hela Låghusupprustningen är klar samt hela bildcentrum och Labbyggnaden, Läxan /L.Ring

28 Lokalförsörjningsplan/Projekt
Sahlgrenska sjukhuset /L.Ring

29 LÅGHUSET 4 ETAPPER ETAPP 4 ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3 /L.Ring

30 /L.Ring

31 /L.Ring

32 Exempel på planering av Projekt
Sahlgrenska sjukhuset /L.Ring

33 Bild- och interventionscentrum
/L.Ring

34 1 Vi konstaterade tidigt att vårt befintliga fastighetsbestånd inte rymde en modern MR-istallation /L.Ring KONTROLLSCANNING I MR

35 MR 2 Den första idéen Att skapa ett projekt kring detta strategiska fastighetsproblem Sjukhusledningen var tveksam! Önskade en vision kring begreppet ”imaging” på Sahlgrenska universitetssjukhus /L.Ring

36 MR 3 Vad gjorde vi? Vi skapade en projektorganisation av specialister från flera decipliner inom diagnostik och behandling, som fick i uppdrag att bygga en vision kring det nya begreppet ”imaging”. Sjukhusledningen begärde att visionen skulle integreras i samtliga berörda vårdkedjor. /L.Ring

37 Vad är imaging? Bildstöd vid diagnostik, behandling, forskning och utveckling inom sjukvården Man använder bilden i olika former, som hjälpmedel, när man utövar sjukvård Som avbildning, se på olika funktioner i organen samt att kombinera olika bilder för att få ny information /L.Ring

38 ANGIO IN TILL MR /L.Ring

39 Maximalt centralt Integration med alla omgivande byggnader
LÅGHUSET AKUTINTAG OPERATION VÅRDBYGGNADEN BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM LAB OPERATION BRUNASTRÅKET ELEVHEMMET VÅRDBYGGNADEN Integration med alla omgivande byggnader SITUATIONSPLAN /L.Ring

40 Östra sjukhuset Mölndals sjukhus /L.Ring

41 SU Östra Byggnadsplan Lite historia
1926 Marken förvärvades, 1944 Skrivelse till stadsfullmäktige, Oscar och Maria Ekmans sjukhus 1961 Beslut av stadsfullmäktige om det nya centralsjukhuset på Smörslottstomten 1965 Stadsplanen, med generalplan som underlag, godkändes av byggnadsnämnden ……………….1978 /L.Ring

42 Östra sjukhuset /L.Ring

43 /L.Ring

44 Östra sjukhuset /L.Ring

45 /L.Ring

46 /L.Ring

47 Ny Operations- och diagnostisk byggnad Östra sjukhuset
/L.Ring

48 Mölndals sjukhus /L.Ring

49 Gestaltningsmässiga principer /L.Ring

50 Tidplan SU/Sahlgrenska
/L.Ring

51 Planering är att skapa möjligheter
Planering kan misstolkas som att man fått MAKT att bestämma!!! Planering är att skapa möjligheter /L.Ring

52 Tack ! /L.Ring


Ladda ner ppt "Forum Vårkonferens 2009 Fysisk planering av"

Liknande presentationer


Google-annonser