Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009.05.13/L.Ring Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Fysisk planering av sjukhus L.Ring Byggnadsplaner Lokalförsörjningsplaner Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009.05.13/L.Ring Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Fysisk planering av sjukhus L.Ring Byggnadsplaner Lokalförsörjningsplaner Projekt."— Presentationens avskrift:

1 2009.05.13/L.Ring Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Fysisk planering av sjukhus L.Ring Byggnadsplaner Lokalförsörjningsplaner Projekt Forum Vårkonferens 2009

2 2009.05.13/L.Ring Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3 2009.05.13/L.Ring 35 år med sjukhusplanering Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Tre sjukhus med helt olika fysiska förutsättningar Tre sjukhus med varierande historia och tillblivelse Tre sjukhus som idag utsättes för olika problem och olika planeringspåfrestningar

4 2009.05.13/L.Ring Sahlgrenska sjukhuset

5 2009.05.13/L.Ring Förutsättningar; Ett äldre universitetssjukhus med ett delvis föråldrat fastighetsbestånd som skall upprustas. En medicinteknisk utveckling inom framförallt bilddiagnostik och behandling, som inte kan inrymmas det befintliga fastighetsbeståndet En verksamhetsstruktur som historiskt präglats av starka specialister.

6 2009.05.13/L.Ring Sahlgrenska sjukhuset, utveckling

7 2009.05.13/L.Ring

8 Planering av investeringar Investeringen har två tydliga aspekter: -Nyttoaspekt -Investeringen skall ha en mycket tydlig verksamhetsförankring och ha en tydlig verksamhetsnytta. -Betalningskonsekvens -Betalningskonsekvensen avgör investeringens ekonomi. Investeringen betalas över den tid den gör nyttja. -Investeringen både skapar möjligheter och pekar ut framtiden.

9 2009.05.13/L.Ring Planering av Fastighetsinvesteringar Byggnadsplan Områdets fysiska struktur i form av byggnader, vägar, ledningar mm Underlag för kommunal planering och bygglov mm Byggnadsplanen utgör underlag för investeringar i teknisk infrastruktur. Byggnadsplanen är inget underlag för verksamhetsstyrd investering Västfastigheter Lokalförsörjningsplan Verksamheternas lokalbehov, inbördes samband, behov av förändring och utveckling Lokalförsörjningsplanen är ett underlag för verksamhetsstyrd investering Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10 2009.05.13/L.Ring Fysisk planering Lokalförsörjningsplan Byggnadsplan Verksamheternas samlade behov av lokaler Huvudmannens finansiella förmåga Sjukhusets betalningsförmåga Upprustningsplan Plan för systematisk upprustning Teknisk infrastruktur Bebyggelsestruktur, trafik parkering mm Finansiering Utrustning

11 2009.05.13/L.Ring Byggnadsplaner Sahlgrenska sjukhuset

12 2009.05.13/L.Ring 1968 1953 Sahlgrenska sjukhuset Äldre planer

13 2009.05.13/L.Ring

14

15

16

17

18 Kunskapsstaden Sahlgrenska

19 2009.05.13/L.Ring

20 Skapar en ny byggnadsstruktur

21 2009.05.13/L.Ring Upprustningsplan

22 2009.05.13/L.Ring Rivningar X X XX X X X X

23 2009.05.13/L.Ring Lokalförsörjningssplaner Sahlgrenska sjukhuset

24 2009.05.13/L.Ring Planeringsprincip Sahlgrenska LåghusprojektetLabbyggnadenBildcentrum Lokalförsörjningsplan Vårdbyggnaden Byggnadsplan loopar Projekt Beslut Planering Större förändring

25 2009.05.13/L.Ring Lokalförsörjningsplan SU/Sahlgrenska Syftet –Att skapa förutsättningar för fortsatt planering av Låghusplaneringen mm. Bildcentrum ”Labbyggnaden” Principer för planeringsarbetet –Pågående planerings och investeringsarbete –Strukturera centralblocket sambandsmässigt och planvis –Strukturera kommunikationerna i centralblocket –Skapa en evakueringsstruktur så att vi undviker stora flyttkedjor Projekt Strategier

26 2009.05.13/L.Ring

27 Lokalförsörjningsplan Sahlgrenska sjukhuset –Metod, scenarier –Redovisa tre utvecklingsskeden 1. Läget när beslutade projekt står färdiga 2009; –Vårdblocket –Låghus etapp 2 2. Planeringsläget när, etapp 1 av Bildcentrum och Låghuset, etapp 3, står färdigt 2012 –14. 3. Planeringsläge när hela Låghusupprustningen är klar samt hela bildcentrum och Labbyggnaden, 2015-18 Läxan

28 2009.05.13/L.Ring Lokalförsörjningsplan/Projekt Sahlgrenska sjukhuset

29 2009.05.13/L.Ring LÅGHUSET 4 ETAPPER ETAPP 1 ETAPP 3 ETAPP 4 ETAPP 2

30 2009.05.13/L.Ring

31

32 Exempel på planering av Projekt Sahlgrenska sjukhuset

33 2009.05.13/L.Ring Bild- och interventionscentrum

34 2009.05.13/L.Ring KONTROLLSCANNING I MR Vi konstaterade tidigt att vårt befintliga fastighetsbestånd inte rymde en modern MR- istallation 1

35 2009.05.13/L.Ring MR 2 Den första idéen Att skapa ett projekt kring detta strategiska fastighetsproblem Sjukhusledningen var tveksam! Önskade en vision kring begreppet ”imaging” på Sahlgrenska universitetssjukhus

36 2009.05.13/L.Ring MR 3 Vad gjorde vi? Vi skapade en projektorganisation av specialister från flera decipliner inom diagnostik och behandling, som fick i uppdrag att bygga en vision kring det nya begreppet ”imaging”. Sjukhusledningen begärde att visionen skulle integreras i samtliga berörda vårdkedjor.

37 2009.05.13/L.Ring Bildstöd vid diagnostik, behandling, forskning och utveckling inom sjukvården Man använder bilden i olika former, som hjälpmedel, när man utövar sjukvård Som avbildning, se på olika funktioner i organen samt att kombinera olika bilder för att få ny information

38 2009.05.13/L.Ring ANGIO IN TILL MR

39 2009.05.13/L.Ring SITUATIONSPLAN BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM BRUNASTRÅKET LAB OPERATION LÅGHUSET AKUTINTAG OPERATION VÅRDBYGGNADEN ELEVHEMMET Maximalt centralt VÅRDBYGGNADEN Integration med alla omgivande byggnader

40 2009.05.13/L.Ring Östra sjukhuset Mölndals sjukhus

41 2009.05.13/L.Ring SU Östra Byggnadsplan Lite historia 1926 Marken förvärvades, 1944 Skrivelse till stadsfullmäktige, Oscar och Maria Ekmans sjukhus 1961 Beslut av stadsfullmäktige om det nya centralsjukhuset på Smörslottstomten 1965 Stadsplanen, med generalplan som underlag, godkändes av byggnadsnämnden ……………….1978

42 2009.05.13/L.Ring Östra sjukhuset

43 2009.05.13/L.Ring

44 Östra sjukhuset

45 2009.05.13/L.Ring

46

47 Ny Operations- och diagnostisk byggnad Östra sjukhuset

48 2009.05.13/L.Ring Mölndals sjukhus

49 2009.05.13/L.Ring Gestaltningsmässiga principer

50 2009.05.13/L.Ring Tidplan SU/Sahlgrenska

51 2009.05.13/L.Ring Planering är att skapa möjligheter Planering kan misstolkas som att man fått MAKT att bestämma!!!

52 2009.05.13/L.Ring Tack !


Ladda ner ppt "2009.05.13/L.Ring Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Fysisk planering av sjukhus L.Ring Byggnadsplaner Lokalförsörjningsplaner Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser