Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Uppföljning Utvärdering

2 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Pernilla Grundutbildning 1992 Specialistutbildning äldrevård 2005 Arbetsledare MAS Jessica Grundutbildning 1994 Specialistutbildning äldrevård 2005 Projektledare vårdutveckling Demenssjuksköters ka Presentation

3 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se FELNÄRING d.v.s ett tillstånd när intaget av näring inte motsvarar behovet. Observera att man kan vara malnutrierad utan att vara underviktig! Definition Malnutrition

4 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Syfte med systematisk prevention Garanterad miniminivå  Förebygga & motverka godtycke – strukturerad bedömning oavsett vem jag är eller vem jag möter Adekvat utredning, behandling och stöd/insatser utifrån individuella behov & förutsättningar Kontinuerlig kvalitetsutveckling & fortbildning Anseende & att stärka berörda professioner Ekonomi

5 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Syfte med systematisk prevention Förebygga & snabbt motverka Ökad frekvens av →Fall →Frakturer →Sår →Infektioner, inklusive aspirationspneumoni →Konfusion & pseudodemens →Depression →Känslor av meningslöshet, rädsla, skam, uppgivenhet förödmjukelse, isolering, →Översjuklighet & för tidig död Försämrad →Autonomi →Kommunikationsförmåga →ADL-förmåga →Rehabiliteringsförmåga →Livskvalitet →Det skall också finnas rutiner för diagnostik, behandling, uppföljning och dokumentation samt samverkan och utbildning.

6 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Metoder Utveckling av standardvårdplan med evidensbaserad kvalitetsnorm Personalutbildning via Kompetensstegen Organisation Kvalitetsuppföljning

7 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Metoder: Standardvårdplan Kvalitetsnormen uppdateras årligen. Screening av näringstillståndet  MNA - fullständigt, kostanamnes vid inflyttning + årligen  BMI, munbedömning minst x 4/år  Läkarkontakt vid inflyttning + vb Standardvårdplanen individualiseras och införs i journalen med individuella åtgärder utifrån den enskildes resurser, behov och förmågor samt individuellt uppföljningsintervall  Individuell nutritionsutredning  Individuell kostordination

8 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Standardvårdplan: Individuell nutritionsutredning Längd Vikt BMI MNA Munstatus Läkemedelsgenomgång Kost- & vätskeregistrering Läkarkontakt för ställningstagande till medicinsk utredning Hb (på ordination) P-glucos (på ordination) Kostanamnes  Måltidsvanor  Aptit & aversioner  Ätproblem Sittställning & motorik Tugg-/sväljsvårigheter Konsistensanpassning  Viktutveckling  Överkänslighet/intolerans Eventuellt testmåltid enl. Axelsson

9 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Åtgärdande av ät- & nutritionssvårigheter Gör en individuell vårdplan och behandla om möjligt bakomliggande orsak till malnutritionen. Konsultera vid behov arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, kökschef, dysfagisjuksköterska, logoped… Dokumentera, dokumentera, dokumentera…

10 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Standardvårdplan: Åtgärdsförslag Behandla muntorrhet och andra besvär från munhålan Sittställning Måltidshjälpmedel Konsistensanpassning Berikning Guidning/måltidsassistans Anpassa måltidsmiljön Anpassa övriga aktiviteter för att frigöra ork till att äta Önskekost Man kan inte vänta på att matlusten ska infinna sig… Efterfråga aktivt synpunkter kring ätande och måltid Läkemedelsgenomgång Munvård Inga lättprodukter Översyn av måltidsordningen, inklusive nattfasta. Näringstäta mellanmål & efterrätter Fysisk aktivitet Frisk luft, dvs utevistelse Undvik tomma kalorier MEN vid malnutrition är alla kalorier bra kalorier.

11 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Användning av berikad kost Berikad kost bör ordineras av sjuksköterskan vid Malnutrition eller risk för sådan Nedsatt aptit Ätsvårigheter som medför otillräckligt näringsintag Ohälsa som medför ökat näringsbehov

12 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Standardvårdplan: Struktur Uppföljning Utvärdering

13 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Metoder: Utbildning Personalutbildning till alla berörda i samverkan med vårdgymnasiet (Kompetensstegen) → Evidensbaserad faktakunskap → Rutiner → Attityder → Miljö Kontinuerlig fortbildning → Sjukskötersketräffar med tema ätande och nutrition x 1/år. → Personlig handledning till sjuksköterskorna. → Kostombudsträffar x 2/år

14 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Metoder: Organisation Övergripande nutritionsteamet Kostombud Anställning av dietist som ny kostchef Förändrad kostorganisation

15 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Metoder: Kvalitetsuppföljning Kvalitetsinventering x 4/år  Kontroll av antal personer med → BMI <22, feb 2009 =15% → Att jämföra med nationella siffror på 30-70% BMI <18…  Kontroll av antal malnutritionsplaner →Feb 2009 = 100% av alla med BMI <22. →Feb 2009 = 36% av alla med BMI >22.  Kontroll av antal trycksår →Två tryck-/skjuvsår feb 2009 (= 1,6%). Kostombudsträffar x 2/år Verksamhetsansvariga Sjukskötersketräffar

16 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Nackdelar & svårigheter Det tar tid… (artikelsökning, revidering, screening, dokumentation m.m) Att sätta realistiska mål – i det enskilda fallet och gruppvis. Svårutvärderat →Eftersom klientelet varierar över tid →För att klientelet har sjukdomar som gör att vi arbetar ”i motvind”. →Att vi ej gjorde någon mätning före start Kompetensbrist. Kostregistrering →Portionsstorlekar →Näringsinnehåll/portion Ologiskt upplägg kompenserades av engagemang!

17 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Planerad vidareutveckling Årlig uppdatering av kvalitetsnormen Ytterligare fortbildning av kostombud och medicinalpersonal. Portionsstorlekar, kosttyper och berikningar Förbättra kostregistreringarna Extern utvärdering?

18 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Lästips Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg Socialstyrelsens rapport 2000:11 Näringsproblem i vård & omsorg. (2000). Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsens artikelserie ”Mat för äldre – inom vård och omsorg” http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/aldre/matuppdraget/index.htm BraVå, Bra vård för äldre, Kvalitetskriterier för vård och omsorg av äldre Forsberg, A., & Edlund, K. (2003). Standardvårdplaner. Lund: Studentlitteratur

19 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Även små tuvor kan stjälpa stora lass!

20 jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se pernilla.bergstrom@arvidsjaur.se Tack För uppmärksamheten! Jessica & Pernilla


Ladda ner ppt "Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser