Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150."— Presentationens avskrift:

1 Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150 Reklam/Sponsring/Företagsgolf1 2441 250 Idrott6360107 Uthyrning118270170 Bidrag/Cimax482817 Arrenden169171179 Övrigt40200 Summa intäkter10 74711 44611 171 KOSTNADER Personalkostnader4 3584 5424265 Drift/Underhåll banan1 3881 3061347 Drift/Underhåll byggnad7881 0241183 Maskinkostnader leasing23622818 Administration588572638 SGF/ÖGF 615599609 Arrende7159600 Tävlingar16711770 Idrott279299288 Medlemskostnader115 Reklam/Annonser/Sponsorer/Företagsgolf208139182 Försäkringar123133131 Övrigt10894120 Summa kostnader9 57310 0118 966 Avskrivningar1 2421 2851335 Resultat före finansiella poster-68150870 Räntenetto102150-684 Resultat efter finansiella poster34300186

2 Balansräkning 20112012 Byggnader, maskiner etc1558415715 Aktier i dotterbolag050 Varulager0128 Kundfordringar3076154 Övriga kortfristiga fordringar342197 Fordringar dotterbolag01500 Kassa och bank57915666 Summa tillgångar2202429410 Eget kapital2075920793 Kortfristiga skulder565532 Periodisrerade intäkter07110 Upplupna kostnader700975 Summa skulder o eget kapital2202429388

3 Likviditetsutveckling

4 INVESTERINGAR 2012 18406Konstgödeslspridare 46999Dator, server, mobiltel o defillibrator 82275Förbättring av veranda restaurang 23000Ventialtions o kylarbeten 204983Sandficka 103031Vallen 106875Toaletter 273999Lösen Gräsklippare leasing 256687Asfaltering inkl förarbeten 131250Buffalo Blower Dubbel 379552 st pumpar 250002 st larmuppringare f bergvärme 22600Hitachi röjsåg o häcksax 27280Förbättring boenderum inkl handikappramp 12500Våtsug 1372840 50000Aktier i Bråvikens Golf AB


Ladda ner ppt "Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150."

Liknande presentationer


Google-annonser