Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150."— Presentationens avskrift:

1 Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter Städavgift00130 Greenfee Tävlingar Reklam/Sponsring/Företagsgolf Idrott Uthyrning Bidrag/Cimax Arrenden Övrigt40200 Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Drift/Underhåll banan Drift/Underhåll byggnad Maskinkostnader leasing Administration SGF/ÖGF Arrende Tävlingar Idrott Medlemskostnader115 Reklam/Annonser/Sponsorer/Företagsgolf Försäkringar Övrigt Summa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Räntenetto Resultat efter finansiella poster

2 Balansräkning Byggnader, maskiner etc Aktier i dotterbolag050 Varulager0128 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar dotterbolag01500 Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Periodisrerade intäkter07110 Upplupna kostnader Summa skulder o eget kapital

3 Likviditetsutveckling

4 INVESTERINGAR Konstgödeslspridare 46999Dator, server, mobiltel o defillibrator 82275Förbättring av veranda restaurang 23000Ventialtions o kylarbeten Sandficka Vallen Toaletter Lösen Gräsklippare leasing Asfaltering inkl förarbeten Buffalo Blower Dubbel st pumpar st larmuppringare f bergvärme 22600Hitachi röjsåg o häcksax 27280Förbättring boenderum inkl handikappramp 12500Våtsug Aktier i Bråvikens Golf AB


Ladda ner ppt "Resultat 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTERUtfall 2012Budget 2012Budget 2013 Årsavgifter7 4737 8227718 Städavgift00130 Greenfee1 4601 6501450 Tävlingar132175150."

Liknande presentationer


Google-annonser