Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Startade 1997 med ideellt valda miljökommittéer 2005 – Alla klubbar I Hallandsdistriktet har tilldelats SGF:s miljödiplom Arbetet har bestått i framtagande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Startade 1997 med ideellt valda miljökommittéer 2005 – Alla klubbar I Hallandsdistriktet har tilldelats SGF:s miljödiplom Arbetet har bestått i framtagande."— Presentationens avskrift:

1 Startade 1997 med ideellt valda miljökommittéer 2005 – Alla klubbar I Hallandsdistriktet har tilldelats SGF:s miljödiplom Arbetet har bestått i framtagande av miljöpolicy och en enklare plan Efter att ha fått miljödiplomet har arbetet avstannat på flera anläggningar

2 Golfklubbens miljöarbete - framtiden Miljöarbetet måste bli “professionellt” Ett tydligt ansvarsområde för klubbchef/banchef Varför? 1.Strängare restriktioner ställer större krav –Nya strängare Eu-regler förhandlas nu –2 växtskyddsmedel har försvunnit 2008. –Kommunerna i Skåne kommer med strängare restriktioner

3 Golfklubbens miljöarbete - framtiden 2.GEO:s miljöcertifiering. Nästa steg efter miljödiplom. Arbetsbok tas nu fram. 3.Kontakter med omvärlden kommer att kräva miljöcertifiering – Sponsorer  Ett viktigt steg i en miljöcertifiering – Mäta och registrera anläggningens miljöpåverkan  R&A Benchmarking system

4 The R&A Benchmarking System Ett databaserat verktyg för att samla in och jämföra golfbanors utveckling mot ett mer långsiktigt hållbart skötselsystem Golfklubbens miljöarbete - framtiden

5 www.bestcourseforgolf.org

6 Benchmarking System = V ärdemätaren för en banas utveckling Insamling av bandata nödvändigt för att: Analysera vad man har gjort Var man är och Varthän man skall I förhållande till andra anläggningar Data om din bana mycket viktigt i kontakt med: Myndigheter Allmännhet Icke golforganisationer Sponsrande företag

7 Benchmarking System = V ärdemätaren för en banas utveckling Data samlas in årligen och månadsvis Serv icen är gratis, uppgifterna anonyma Följande banuppgifter läggs in Basinformation som väderuppgifter, antal spelronder m.m Anläggningens profil: Arealer för greens, tees, byggnader Användning av gödsel, växtskyddsmedel, vatten Energi och avfallshantering Maskiner, arbetskraft, materialkostnader Spelkvalité. Bollrull m.m.

8

9 Benchmarking System = V ärdemätaren för en banas utveckling Hur fungerar det? 1.Registrera din klubb på www.bestcourseforgolf.org www.bestcourseforgolf.org 2.Fyll I grundläggande data 3.Fylls sedan in data månad för månad 4.Via tabeller och diagram kan du sedan följa din egen utveckling och jämföra dig med andra

10 Fördelar: Ökar förståelsen om banskötseln vad gäller Ekonomi (kostnader och intäkter) Miljö (Bidrag & Belastning) Golfaren (Spelkvalité och störningar) Benchmarking System = V ärdemätaren för en banas utveckling

11 Hållbar utveckling Sköts din bana hållbart? (Hur vet du det?) Kan den skötas mer hållbart? (Hur skall du fastställa det?) Kommer den att vara mer hållbar om 10, 20 …50 år? (hur kan du mäta det?)

12 CPM Bio-Based Koldioxid Balans 39.7 7.3 40.7 7.3 37.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 CE sequesteredCarbon InputsCE sequesteredCarbon Inputs


Ladda ner ppt "Startade 1997 med ideellt valda miljökommittéer 2005 – Alla klubbar I Hallandsdistriktet har tilldelats SGF:s miljödiplom Arbetet har bestått i framtagande."

Liknande presentationer


Google-annonser