Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013

2 2015-01-112 Resultaträkning 2012 Konsoliderat SLTK/STAB Januari – december 20122011 Intäkter Medlemsavgifter231 750242 514 Juniorer2 732 8701 612 950 Seniorer429 280230 875 Kontrakt1 276 841610 389 Reklam övrigt037 736 Övriga intäkter 665 2701 252 522 TOTALT INTÄKTER5 336 0113 986 986 Driftskostnader1 376 4481 272 647 Personalkostnader 1 662 4981 072 166 TOTALT KOSTNADER3 038 9462 344 813 RÖRELSERESULTAT2 297 0641 642 173 Avskrivningar697 973219 566 Finansieringskostnader885 076344 312 Moms internfakturering63 000- RESULTAT FÖRE SKATT651 0161 078 295

3 2015-01-113 Balansräkning 2012 Konsoliderat SLTK/STAB 2012-12-312011-12-31 Anläggningstillgångar Byggnader21 883 42822 581 401 Totalt21 883 42822 581 401 Omsättningstillgångar Fordringar21 212720 670 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter65 610224 296 Bank3 619 1602 264 372 Totalt3 705 9823 209 338 SUMMA TILLGÅNGAR25 589 41025 790 739 Eget kapital Bundet kapital120 000 Fritt kapital3 198 6752 234 267 Årets vinst643 314964 407 Totalt3 961 9883 318 675 Långfristiga skulder Banklån13 930 00011 409 607 Hallgrunderlån6 930 8206 600 781 Planavgift175 000350 000 Totalt21 035 82018 360 388 Kortfristiga skulder591 6024 111 676 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL25 589 41025 790 739

4 2015-01-114 Resultaträkning 2013 (budget) Konsoliderat SLTK/STAB Januari – december Budget 20132012 Intäkter Medlemsavgifter168 250231 750 Juniorer2 629 3152 732 870 Seniorer440 200429 280 Kontrakt1 398 6251 276 841 Reklam övrigt00 Övriga intäkter 564 470665 270 TOTALT INTÄKTER5 200 8605 336 011 Driftskostnader1 498 0001 376 448 Personalkostnader1 770 1961 662 498 TOTALT KOSTNADER3 268 1963 038 946 RÖRELSERESULTAT1 932 6642 297 064 Avskrivningar700 000697 973 Finansieringskostnader859 142885 076 Moms internfakturering80 65663 000 RESULTAT FÖRE SKATT292 866651 016


Ladda ner ppt "Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser