Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013

2 Resultaträkning 2012 Konsoliderat SLTK/STAB Januari – december Intäkter Medlemsavgifter Juniorer Seniorer Kontrakt Reklam övrigt Övriga intäkter TOTALT INTÄKTER Driftskostnader Personalkostnader TOTALT KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Avskrivningar Finansieringskostnader Moms internfakturering RESULTAT FÖRE SKATT

3 Balansräkning 2012 Konsoliderat SLTK/STAB Anläggningstillgångar Byggnader Totalt Omsättningstillgångar Fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Bank Totalt SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Bundet kapital Fritt kapital Årets vinst Totalt Långfristiga skulder Banklån Hallgrunderlån Planavgift Totalt Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 Resultaträkning 2013 (budget) Konsoliderat SLTK/STAB Januari – december Budget Intäkter Medlemsavgifter Juniorer Seniorer Kontrakt Reklam övrigt00 Övriga intäkter TOTALT INTÄKTER Driftskostnader Personalkostnader TOTALT KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Avskrivningar Finansieringskostnader Moms internfakturering RESULTAT FÖRE SKATT


Ladda ner ppt "Resultat- och balansräkning 2012 SLTK/STAB Årsstämma 21 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser