Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt"— Presentationens avskrift:

1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt
Sven-Erik Johansson, m.fl.

2 Du Pont- eller räntabilitetsmodellen sammanfattar och förklarar ett företags lönsamhet
Modellen består av en resultat- och en kapitaldel och bygger på sambandet: RT = vinstmarginal * kapitalomsättningshastighet Modellen kan användas för simulering, exempelvis hur avkastningen på totalt kapital påverkas av olika förändringar av resultat- och balansposter

3

4 Räntabilitet som lönsamhetsmått
Resultaträkning Rörelsens intäkter 400 Rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster 100 Balansräkning vid årets början Tillgångar ___ 800 Eget kapital 400 Skulder 800 RT = Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader x Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Totalt kapital = x = 0,15 eller 15 %

5 Räntabilitet som lönsamhetsmått
Resultaträkning Rörelsens intäkter 400 Rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster 100 Balansräkning vid årets början Tillgångar ___ 800 Eget kapital 400 Skulder 800 Räntabilitet på totalt kapital (RT) före skatt: Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader = Totalt kapital = = 0,15 eller 15% 800

6 Räntabilitet som lönsamhetsmått
Resultaträkning Balansräkning vid årets början Tillgångar ___ 800 Fakturering Ränteintäkter 40 ___ 440 Eget kapital 400 Skulder 800 Rörelsekostnader 320 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster 100 440 Räntabilitet på eget kapital (RE) före skatt: Resultat efter finansiella poster = Eget kapital = = 0,25 eller 25% 400

7 Räntabilitet på totalt kapital
RT = RE x E RS x S T T 0,15 = 0,25 x ,05 x = = 0, , = 0,15 eller 15 % Sambandet mellan RE och RT RE = RT + (RT – RS)S; RS = 20 = 0,05 E RE = 0,15 + (0,15 – 0,05) 400 = 0,25 400

8 Vinga AB Balansräkning Tillgångar Skulder och Eget kapital
Anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Fastigheter, maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Likvida medel 1.000 Skulder och Eget kapital Eget kapital Skulder 1.000

9 Tillväxt av eget kapital
Förändring av eget kapital under ett räkenskapsår (med viss förenkling): + Årets resultat - Under året till aktieägare utdelad utdelning + Tillskott från aktieägare genom nyemission o dyl. = Förändring av eget kapital (ΔE) Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB) ΔE = RE - U + NE E E E

10 Procentuell tillväxt av det egna kapitalet:
Vi vet att företagets räntabilitet på eget kapital efter skatt (RE = (1-s) x [RT + (RT – RS) x S/E]) under senare år har varit och i utgångsläget är 8 %. Under motsvarande tid har den utdelning som lämnats uppgått till i genomsnitt 4 % av eget kapital, vilket innebär att den i utgångsläget utgör 50 % av årets resultat Eget kapital i utgångsläget är 400, beräknat årets resultat 32 och utdelning 16 Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: ΔE = 16 NE = Nyemission U = Utdelning, dvs. 16 E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = RE - U + NE E E E 4 =

11 Företagets mål för tillväxt under den planeringsperioden ställer krav på en
långsiktig genomsnittlig tillväxt av det eget kapital (ΔE ) om 10 % per år E Vilket krav på företagets framtida genomsnittliga RE innebär kravet på tillväxt av eget kapital? Förutsättning: Utdelningen (50%) Inga nyemissioner NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = RE U NE E E E 10 = RE - (RE x E ) x 0, 10 =

12 Höjs utdelningsandelen ökar kravet på RE i motsvarande grad
Sambandet mellan tillväxt av eget kapital, räntabilitet på eget kapital efter skatt och utdelningsandel kan tecknas (vi bortser från nyemissioner): NE = Nyemission U = Utdelning (50%) E = Eget kapital (IB) ΔE = RE x (1- u) E 10 = x (1 – 0,5)

13 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om
företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas (dvs. 4 %) Vid denna utdelningsandel och RE = 12 % blir tillväxten av eget kapital utan nyemission: ΔE = RE U NE E E E 8 =

14 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om
företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas Mål: erforderlig tillväxt av eget kapital om 10% ΔE = RE U NE E E E 10 = Behov av tillskott i form av en nyemission på 2 % av eget kapital

15 Med utgångspunkt från målet RE = 12 % efter skatt kan ett långsiktigt krav på
RT [före skatt] härledas: Skattesats = 28% RE = 12 % [efter skatt] RE = 16,67 % [före skatt] 12% / (1-0,28) x 100 = 16,67 % S/E = Oförändrad Rs = Oförändrad (6 %) Vilket krav kan man ställa på RT? RT = RE x E RS x S T T 10,27 = 16,67 x x 600


Ladda ner ppt "F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser