Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl."— Presentationens avskrift:

1 1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl.

2 2 Du Pont- eller räntabilitetsmodellen sammanfattar och förklarar ett företags lönsamhet Modellen består av en resultat- och en kapitaldel och bygger på sambandet: R T = vinstmarginal * kapitalomsättningshastighet Modellen kan användas för simulering, exempelvis hur avkastningen på totalt kapital påverkas av olika förändringar av resultat- och balansposter

3 3

4 4 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder 400 800 Resultaträkning Rörelsens intäkter400 -Rörelsekostnader - 320 Rörelseresultat 80 Ränteintäkter 40 -Räntekostnader - 20 Resultat efter finansiella poster 100 R T = Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader x Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Totalt kapital = 100 + 20 x 400 = 0,15 eller 15 % 400 800

5 5 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder 400 800 Resultaträkning Rörelsens intäkter400 -Rörelsekostnader - 320 Rörelseresultat 80 Ränteintäkter 40 -Räntekostnader - 20 Resultat efter finansiella poster 100 Räntabilitet på totalt kapital (R T ) före skatt: Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader = Totalt kapital = 100 + 20 = 0,15 eller 15% 800

6 6 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder 400 800 Resultaträkning Fakturering 400 Ränteintäkter 40 ___ 440 Rörelsekostnader 320 Räntekostnader 20 Resultat efter finansiella poster 100 440 Räntabilitet på eget kapital (R E ) före skatt: Resultat efter finansiella poster = Eget kapital = 100 = 0,25 eller 25% 400

7 7 Räntabilitet på totalt kapital R T = R E x E + R S x S T T 0,15 = 0,25 x 400 + 0,05 x 400 = 800 800 = 0,125 + 0,025 = 0,15 eller 15 % Sambandet mellan R E och R T R E = R T + (R T – R S )S; R S = 20 = 0,05 E 400 R E = 0,15 + (0,15 – 0,05) 400 = 0,25 400

8 8 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 100 Fastigheter, maskiner och inventarier 400 Omsättningstillgångar Varulager 200 Kundfordringar 200 Likvida medel 100 1.000 Skulder och Eget kapital Eget kapital 400 Skulder 600 1.000 Vinga AB

9 9 Tillväxt av eget kapital Förändring av eget kapital under ett räkenskapsår (med viss förenkling): + Årets resultat - Under året till aktieägare utdelad utdelning + Tillskott från aktieägare genom nyemission o dyl. = Förändring av eget kapital (ΔE) Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB) ΔE = R E - U + NE E E E

10 10 Vi vet att företagets räntabilitet på eget kapital efter skatt (R E = (1-s) x [R T + (R T – R S ) x S/E]) under senare år har varit och i utgångsläget är 8 %. Under motsvarande tid har den utdelning som lämnats uppgått till i genomsnitt 4 % av eget kapital, vilket innebär att den i utgångsläget utgör 50 % av årets resultat Eget kapital i utgångsläget är 400, beräknat årets resultat 32 och utdelning 16 Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: ΔE = 16 NE = Nyemission U = Utdelning, dvs. 16 E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = R E - U + NE E E E 4 = 8 - 4 + 0

11 11 Företagets mål för tillväxt under den planeringsperioden ställer krav på en långsiktig genomsnittlig tillväxt av det eget kapital (ΔE ) om 10 % per år E Vilket krav på företagets framtida genomsnittliga R E innebär kravet på tillväxt av eget kapital? Förutsättning: Utdelningen (50%) Inga nyemissioner NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = R E - U + NE E E E 10 = R E - ( R E x E ) x 0,5 + 0 E 10 = 20 - 10 + 0

12 12 Höjs utdelningsandelen ökar kravet på R E i motsvarande grad Sambandet mellan tillväxt av eget kapital, räntabilitet på eget kapital efter skatt och utdelningsandel kan tecknas (vi bortser från nyemissioner): NE = Nyemission U = Utdelning (50%) E = Eget kapital (IB) ΔE = R E x (1- u) E 10 = 20 x (1 – 0,5)

13 13 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas (dvs. 4 %) Vid denna utdelningsandel och R E = 12 % blir tillväxten av eget kapital utan nyemission: ΔE = R E - U + NE E E E 8 = 12 - 4 + 0

14 14 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas Mål: erforderlig tillväxt av eget kapital om 10% ΔE = R E - U + NE E E E 10 = 12 - 4 + 2 Behov av tillskott i form av en nyemission på 2 % av eget kapital

15 15 Med utgångspunkt från målet R E = 12 % efter skatt kan ett långsiktigt krav på R T [före skatt] härledas: Skattesats = 28% R E = 12 % [efter skatt] R E = 16,67 % [före skatt]12% / (1-0,28) x 100 = 16,67 % S/E = Oförändrad R s = Oförändrad (6 %) Vilket krav kan man ställa på R T ? R T = R E x E + R S x S T T 10,27 = 16,67 x 400 + 6 x 600 1.000 1.000


Ladda ner ppt "1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl."

Liknande presentationer


Google-annonser