Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl."— Presentationens avskrift:

1 1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl.

2 2 Du Pont- eller räntabilitetsmodellen sammanfattar och förklarar ett företags lönsamhet Modellen består av en resultat- och en kapitaldel och bygger på sambandet: R T = vinstmarginal * kapitalomsättningshastighet Modellen kan användas för simulering, exempelvis hur avkastningen på totalt kapital påverkas av olika förändringar av resultat- och balansposter

3 3

4 4 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder Resultaträkning Rörelsens intäkter400 -Rörelsekostnader Rörelseresultat 80 Ränteintäkter 40 -Räntekostnader - 20 Resultat efter finansiella poster 100 R T = Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader x Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Totalt kapital = x 400 = 0,15 eller 15 %

5 5 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder Resultaträkning Rörelsens intäkter400 -Rörelsekostnader Rörelseresultat 80 Ränteintäkter 40 -Räntekostnader - 20 Resultat efter finansiella poster 100 Räntabilitet på totalt kapital (R T ) före skatt: Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader = Totalt kapital = = 0,15 eller 15% 800

6 6 Räntabilitet som lönsamhetsmått Balansräkning vid årets början Tillgångar 800 ___ 800 Eget kapital 400 Skulder Resultaträkning Fakturering 400 Ränteintäkter 40 ___ 440 Rörelsekostnader 320 Räntekostnader 20 Resultat efter finansiella poster Räntabilitet på eget kapital (R E ) före skatt: Resultat efter finansiella poster = Eget kapital = 100 = 0,25 eller 25% 400

7 7 Räntabilitet på totalt kapital R T = R E x E + R S x S T T 0,15 = 0,25 x ,05 x 400 = = 0, ,025 = 0,15 eller 15 % Sambandet mellan R E och R T R E = R T + (R T – R S )S; R S = 20 = 0,05 E 400 R E = 0,15 + (0,15 – 0,05) 400 = 0,25 400

8 8 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 100 Fastigheter, maskiner och inventarier 400 Omsättningstillgångar Varulager 200 Kundfordringar 200 Likvida medel Skulder och Eget kapital Eget kapital 400 Skulder Vinga AB

9 9 Tillväxt av eget kapital Förändring av eget kapital under ett räkenskapsår (med viss förenkling): + Årets resultat - Under året till aktieägare utdelad utdelning + Tillskott från aktieägare genom nyemission o dyl. = Förändring av eget kapital (ΔE) Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB) ΔE = R E - U + NE E E E

10 10 Vi vet att företagets räntabilitet på eget kapital efter skatt (R E = (1-s) x [R T + (R T – R S ) x S/E]) under senare år har varit och i utgångsläget är 8 %. Under motsvarande tid har den utdelning som lämnats uppgått till i genomsnitt 4 % av eget kapital, vilket innebär att den i utgångsläget utgör 50 % av årets resultat Eget kapital i utgångsläget är 400, beräknat årets resultat 32 och utdelning 16 Procentuell tillväxt av det egna kapitalet: ΔE = 16 NE = Nyemission U = Utdelning, dvs. 16 E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = R E - U + NE E E E 4 =

11 11 Företagets mål för tillväxt under den planeringsperioden ställer krav på en långsiktig genomsnittlig tillväxt av det eget kapital (ΔE ) om 10 % per år E Vilket krav på företagets framtida genomsnittliga R E innebär kravet på tillväxt av eget kapital? Förutsättning: Utdelningen (50%) Inga nyemissioner NE = Nyemission U = Utdelning E = Eget kapital (IB, dvs. 400) ΔE = R E - U + NE E E E 10 = R E - ( R E x E ) x 0,5 + 0 E 10 =

12 12 Höjs utdelningsandelen ökar kravet på R E i motsvarande grad Sambandet mellan tillväxt av eget kapital, räntabilitet på eget kapital efter skatt och utdelningsandel kan tecknas (vi bortser från nyemissioner): NE = Nyemission U = Utdelning (50%) E = Eget kapital (IB) ΔE = R E x (1- u) E 10 = 20 x (1 – 0,5)

13 13 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas (dvs. 4 %) Vid denna utdelningsandel och R E = 12 % blir tillväxten av eget kapital utan nyemission: ΔE = R E - U + NE E E E 8 =

14 14 Vi antar att marknadens förräntningskrav är 12 % och att detta tillgodoses om företagets egna kapital kan förväntas ge en räntabilitet efter skatt av 12 % och 1/3 av vinsten utdelas Mål: erforderlig tillväxt av eget kapital om 10% ΔE = R E - U + NE E E E 10 = Behov av tillskott i form av en nyemission på 2 % av eget kapital

15 15 Med utgångspunkt från målet R E = 12 % efter skatt kan ett långsiktigt krav på R T [före skatt] härledas: Skattesats = 28% R E = 12 % [efter skatt] R E = 16,67 % [före skatt]12% / (1-0,28) x 100 = 16,67 % S/E = Oförändrad R s = Oförändrad (6 %) Vilket krav kan man ställa på R T ? R T = R E x E + R S x S T T 10,27 = 16,67 x x


Ladda ner ppt "1 F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Sven-Erik Johansson, m.fl."

Liknande presentationer


Google-annonser