Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Kontoklass 1 2012-05-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Kontoklass 1 2012-05-29."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Kontoklass 1

2 Kontogrupp 13, Finansiella anläggningstillgångar och bidrag till statlig infrastruktur
Nya värderegleringskonton för finansiella AT Konton 139, Bidrag till statlig infrastruktur har tillkommit

3 Kontogrupp 13, Finansiella anläggningstillgångar
Nya värderegleringskonton för finansiella AT 1329 Värdereglering aktier och andelar 1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis mm 1349 Värereglering certifikat 1359 Värdereglering långfristiga fordringar 1379 Värdereglering bostadsrätter 1389 Värdereglering grundfondskapital Fördela ut gamla konto 139, Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar

4 Bidrag till statlig infrastruktur (139)
Konton 139 har bytt definition till Bidrag till statlig infrastruktur har tillkommit. Tidigare värderegleringskonto Kan bli aktuellt att använda konto 228, Andra avsättningar, som motkonto Hantera via anläggningsreskontran

5 Bidrag till statlig infrastruktur (139)
Konton 1399, Ackumulerad upplösning, bidrag till statlig infrastruktur Upplösningen motbokas på konto 4542, Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur Hanteras via anläggningsreskontran

6 Bidrag till statlig infrastruktur (139)
Kommunen äger ej investeringen - ”Utrangeras” när bidraget är upplöst i sin helhet. Tas bort från konto 139 och 1399.

7 Exploateringsfastigheter (147)
Exploateringsfastighet som skall avyttras - omsättningstillgång. Fastigheter som inte skall avyttras redovisas som anläggningstillgång, konto 117, Pågående ny-, till- och ombyggnad. Utgifter i samband med inköp av exploateringsfastigheter - konto 411, Inköp av exploateringsmark, för att sedan aktiveras på konto 147.

8 Exploateringsfastigheter (147)
Försäljning - konto 372, Försäljning av exploateringsfastigheter. Eventuell värdeförändring - konto 4192, Värdeförändring omsättningstillgångar. Se idéskrift från RKR, Redovisning av kommunal markexploatering.

9 Kundfordringar (151) Kundfordringar hos kommunens koncernföretag skall kunna särskiljas ex genom: annan koddel (motpart) underindelning av kontot särskilt konto.

10 Värdereglering kundfordringar (159)
Om kommunen erhåller intäkter på tidigare avskrivna kundfordringar - konto 365, Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar.

11 Momsersättning, skattefria verksamheter (1677) m.fl.
Ludvikamoms eller ingående moms i skattefria verksamheter har ersatts med momsersättning motsvarande den ingående momsen i skattefri verksamhet.

12 Kontogrupp 18, Kortfristiga placeringar
Kontogruppen har ett värderegleringskonto, konto 189 Värdereglering av kortfristiga placeringar, till skillnad från kontogrupp 13, Finansiella anläggningstillgångar, som har ett för varje tillgångsslag. Skulle kunna ha ett värderegleringskonto till varje tillgångsslag även i kontogrupp 18.

13 Bank (192) Tidigare tre konton:
192, Postgiro 194, Checkkonto 195, Bank Transaktionskonton benämns olika hos olika banker t.ex.: checkkonto affärskonto företagskonto.

14 Bank (192) Bankkonton kan ha: Använd konto 192 – 195 efter egna behov.
olika typer av girofunktioner och/eller möjlighet till kredit. Använd konto 192 – 195 efter egna behov.


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Kontoklass 1 2012-05-29."

Liknande presentationer


Google-annonser