Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 AVTALS V A R A K T I G H E T • Bestämd tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " AVTALS V A R A K T I G H E T • Bestämd tid"— Presentationens avskrift:

1  AVTALS V A R A K T I G H E T • Bestämd tid
• Bestämda perioder med automatisk förlängning • Inledande period, sedan tills vidare • Tills vidare • För all framtid Ingen rätt uppsäga i förtid Obestämd tid. Vanligen uppsägningstid. Inte sällan utan angivande av grund, jfr 46 § KommL. Ingen uppsägningsrätt men ändrade förhållanden, jfr NJA 1992 s 439 (Åhléns). 05 AvtalsR

2 Hur hantera nackdelarna?
RR 86 REP Allmänna bestämmelser om undersökning och rådgivning och reparation Följande bestämmelser gäller endast för avtal mellan företag och konsument. Om beställaren inte är konsument gäller andra bestämmelser som finns tillgängliga på företaget. I. AVTAL OM UNDERSÖKNING OCH RÅDGIVNING Om konsument till företag anmäler fel på hemelektronisk apparat, åtar företaget sig att omsorgsfullt, och med beaktande av konsumentens kostnader och nytta av att få apparaten reparerad, undersöka angivet fel och att antingen rekommendera lämplig åtgärd eller avråda från att reparation utförs. Om konsumenten så begär, åtar företaget sig att lämna kostnadsförslag för lämplig reparation. För utförd undersökning, rådgivning och kostnadsförslag utgår särskild avgift. Om avtal därefter träffas om viss reparation, gäller nedanstående bestämmelser. Reparationsavtal kan oingås utan föregående avtal om undersökning. fghet ATION ller för reparation av hemelektronisk t,, som företag i sin yrkesmässiga verk- STANDARDAVTAL - Tidsbesparande: lägre transaktionskostnader - Detaljreglering: Preciserat innehåll - Anpassade för avtalstypen - Likformighet - Få läser: Innehåll okänt, partsvilja fiktion. - Starkare part dikterar villkor (adhesionskontrakt): Obalans Hur hantera nackdelarna? * Villkor som är - Överraskande - Särskilt betungande uppmärksammas särskilt för avtalsverkan * Skälighetsprövning

3 Kolliderande standardavtal
”Battle of forms” - ”first blow” - ”last shot” INFÖRLIVANDE A. INGÅR I eller BIFOGAS kontrakt B. REFERENSKLAUSUL C. PARTSBRUK D. BRANSCHSEDVÄNJA

4 Sedvanliga tolknings- principer
STANDARDAVTAL OMTVISTAT VILLKOR DEL AV AVTALET? Sedvanliga tolknings- principer 1. INFÖRLIVAT? 2. OM SÅ: INNEBÖRD? 3. OGILTIGT? 4. JÄMKAS? 1˚ Tvingande lag 2˚ AvtL 3˚ Förutsättningsläran 36 § AvtL


Ladda ner ppt " AVTALS V A R A K T I G H E T • Bestämd tid"

Liknande presentationer


Google-annonser