Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A VTALS V A R A K T I G H E T  Bestämd tid Bestämda perioder med automatisk förlängning Inledande period, sedan tills vidare Tills vidare För all framtid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A VTALS V A R A K T I G H E T  Bestämd tid Bestämda perioder med automatisk förlängning Inledande period, sedan tills vidare Tills vidare För all framtid."— Presentationens avskrift:

1 A VTALS V A R A K T I G H E T  Bestämd tid Bestämda perioder med automatisk förlängning Inledande period, sedan tills vidare Tills vidare För all framtid Obestämd tid. Vanligen uppsägningstid. Inte sällan utan angivande av grund, jfr 46 § KommL. Ingen uppsägningsrätt men ändrade förhållanden, jfr NJA 1992 s 439 (Åhléns). Ingen rätt uppsäga i förtid 05 AvtalsR

2 S TANDARDAVTAL - Få läser: Innehåll okänt, partsvilja fiktion. - Starkare part dikterar villkor (adhesionskontrakt): Obalans RR 86 REP Allmänna bestämmelser om undersökning och rådgivning och reparation Följande bestämmelser gäller endast för avtal mellan företag och konsument. Om beställaren inte är konsument gäller andra bestämmelser som finns tillgängliga på företaget. I. AVTAL OM UNDERSÖKNING OCH RÅDGIVNING Om konsument till företag anmäler fel på hemelektronisk apparat, åtar företaget sig att omsorgsfullt, och med beaktande av konsumentens kostnader och nytta av att få apparaten reparerad, undersöka angivet fel och att antingen rekommendera lämplig åtgärd eller avråda från att reparation utförs. Om konsumenten så begär, åtar företaget sig att lämna kostnadsförslag för lämplig reparation. För utförd undersökning, rådgivning och kostnadsförslag utgår särskild avgift. Om avtal därefter träffas om viss reparation, gäller nedanstående bestämmelser. Reparationsavtal kan oingås utan föregående avtal om undersökning. ATION fghet ller för reparation av hemelektronisk t,, som företag i sin yrkesmässiga verk- RR 86 REP Allmänna bestämmelser om undersökning och rådgivning och reparation Följande bestämmelser gäller endast för avtal mellan företag och konsument. Om beställaren inte är konsument gäller andra bestämmelser som finns tillgängliga på företaget. I. AVTAL OM UNDERSÖKNING OCH RÅDGIVNING Om konsument till företag anmäler fel på hemelektronisk apparat, åtar företaget sig att omsorgsfullt, och med beaktande av konsumentens kostnader och nytta av att få apparaten reparerad, undersöka angivet fel och att antingen rekommendera lämplig åtgärd eller avråda från att reparation utförs. Om konsumenten så begär, åtar företaget sig att lämna kostnadsförslag för lämplig reparation. För utförd undersökning, rådgivning och kostnadsförslag utgår särskild avgift. Om avtal därefter träffas om viss reparation, gäller nedanstående bestämmelser. Reparationsavtal kan oingås utan föregående avtal om undersökning. ATION fghet ller för reparation av hemelektronisk t,, som företag i sin yrkesmässiga verk- Hur hantera nackdelarna? * Villkor som är - Överraskande - Särskilt betungande uppmärksammas särskilt för avtalsverkan * Skälighetsprövning - Tidsbesparande: lägre transaktionskostnader - Detaljreglering: Preciserat innehåll - Anpassade för avtalstypen - Likformighet

3 INFÖRLIVANDE A. INGÅR I eller BIFOGAS kontrakt B. REFERENSKLAUSUL C. PARTSBRUK D. BRANSCHSEDVÄNJA S TANDARDAVTAL Kolliderande standardavtal ”Battle of forms” - ”first blow”- ”last shot”

4 S TANDARDAVTAL OMTVISTAT VILLKOR DEL AV AVTALET? 1. INFÖRLIVAT? 2. OM SÅ: INNEBÖRD? 3. OGILTIGT? 4. JÄMKAS? Sedvanliga tolknings- principer 1˚ Tvingande lag 2˚ AvtL 3˚ Förutsättningsläran 36 § AvtL


Ladda ner ppt "A VTALS V A R A K T I G H E T  Bestämd tid Bestämda perioder med automatisk förlängning Inledande period, sedan tills vidare Tills vidare För all framtid."

Liknande presentationer


Google-annonser