Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

36 § 1 st avtalslagen Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "36 § 1 st avtalslagen Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr."— Presentationens avskrift:

1 36 § 1 st avtalslagen Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr omst Rekvisit 1. Avtalsvillkor (”nålsögat”) 2. oskäligt a) i sig b) in casu beroende på i) omständigheter vid avtalets tillkomst ii) senare inträffade förhållanden iii) omständigheter i övrigt 10 AvtalsRoh Jfr NJA 1989 s 614, Odelbar pension

2 Tillämplig på - Avtal (36 § 1 st) - Gåvor (benefika avtal) (NJA 1977 s 717, Porsche) - Andra rättshandlingar än avtal (36 § 3 st) - Offentlig föreskrift av avtalsvillkorskaraktär (NJA 1998 s 390) Helhetsbedömning Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”: Oberoende av god tro om omständigheter och oskälighet Jfr dock halvpresum- tioner på ”Grå listan”

3 Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Om standardavtalsvillkor 1. strider mot god sed och 2. medför betydande obalans Jfr sanktionen i 11 § AVLK: Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Även i skärpande riktning så att förpliktelse uppstår (NJA 1989 s 346, Pälsstöld) Skall 3. på konsumentens begäran 4. om möjligt avtalet i övrigt bestå

4 36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning 36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning Konsumenthänsyn 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden ej beaktas till konsuments nackdel om standardvillkor annars bedöms oskäligt NJA 1992 s 290 Franchiseavtal ”Grå listan” tillämplig på konsument- förhållanden


Ladda ner ppt "36 § 1 st avtalslagen Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr."

Liknande presentationer


Google-annonser