Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal bedömning av rectalcancer med MRT Hur och varför? Cecilia Forsman Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset SMUC 2014-05-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal bedömning av rectalcancer med MRT Hur och varför? Cecilia Forsman Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset SMUC 2014-05-09."— Presentationens avskrift:

1 Lokal bedömning av rectalcancer med MRT Hur och varför? Cecilia Forsman Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset SMUC 2014-05-09

2 Disposition Undersökningsteknik Anatomi Tumörens egenskaper

3 Tom blåsa Buscopan iv 20 mg T2 tse tra och sag 4 mm T1 tse tra Buscopan iv 20 mg T2 tse högupplösta (voxel 0,6 x 0,6 x 3 mm), vinklade efter tumören och kant i kant MRT av lilla bäckenet Undersökningsteknik viktig

4 Vinklingen Vinkelrätt mot tumöraxeln Vinkelrätt mot gränszoner För låg tumör vinklas även med hänsyn till analkanalen Vanlig radiologisk snittföring med partial volume effect i bakhuvudet.

5 Suboptimal snittriktning Skyra 3T Sag 4mm Tra 4 mm Cor 3 mm obl Tra 3 mm obl

6 Bättre snittriktning Avanto 1,5T Sag 4 mmTra 3 mm obl Obl 3 mm

7 3D sekvens spc Skyra 3T

8 3D versus 2D 3D2D Skyra 3T

9 Vatten Rectalt? Avanto 1,5T

10 1,5 T eller 3T? Consensus saknas 1,5T3T Beets-Tan, Lambregts. Magnetic resonance imaging for the clinical management of rectal cancer patients: recommendations from the 2012 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) consensus meeting. Eur Radiol (2013) 23:2522-2531

11 Artefakter 1,5T 3T

12 Anatomi

13 1 Muscularis propria 2 MRF 3 Peritoneala reflexionsranden Sfinktern M Levator ani M Puborectalis 7Yttre analöppningen 8 Rectalis sup kärl 1 2 3 7 8 Skyra 3T

14 Anatomi Ibland finns vätska mellan MRF och presacrala fascian. Avanto 1,5T

15 Anatomi 1 Muscularis propria 2 MRF 3 Peritoneala reflexionsranden Sfinktern M Levator ani M Puborectalis Yttre analöppningen Rectalis sup kärl 1 2 3 2 Skyra 3T

16 Anatomi Muscularis propria MRF Peritoneala reflexionsranden 4Sfinktern yttre, inre 5 M Levator ani 6 M Puborectalis Yttre analöppningen Rectralis sup kärl 456 Skyra 3T

17 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, m puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis → Mucinöst inslag T N EMVI? MRF Skyra 3T

18 Låg tumör Skyra 3T

19 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, M puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis Mucinöst inslag → T N EMVI? MRF Skyra 3T

20 Tumör med mucinöst inslag Avanto 1,5T

21 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, M puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis Mucinöst inslag T → N EMVI? MRF Skyra 3T

22 T Det som är viktigast för radiologen att urskilja: T2: växt i muscularis propria T3: växt genom muscularis propria (a-d) a:<1 mm b: 1-5 mm c: 5-15 mm d: >15 mm T4a: överväxt på peritoneum T4b: överväxt på annat organ

23 T 3 T1 T2 T3

24 T2 vs T3 MRT har svårt att skilja mellan T2 och tidig T3. Overstaging i 30-40%.* Ex: Korrekt bedömning (avseende T2 resp T3) hos 2 st radiologer med 9 resp 11 års erfarenhet av MR rectum var 63,3 resp 66 %. ** *ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making, Annals of Oncology 2012, 23; 2479-2516 ** Kim. Rectal Cancer: Comparison of Accuracy of Local-Regional Staging with Two- and Three- dimensional Preoperative 3-T MR imaging, Radiology, 2010, 254;2, 485-492

25 T2 eller T3 ? Avanto 1,5T

26 T3 -heterogen grupp T3 mindre än 5 mm och T2 (N-respektive N+) har liknande 5-årsöverlevnad T3 mer än 5 mm och T4 (N- respektive N+) har ingen skillnad avseende lokalrecidiv och cancerrelaterad överlevnad Merkel et al. The prognostic inhomogenity in pT3 rectal carcinomas. Int J Colorectal Dis (2001); 16: 298-304

27 T3c Skyra 3T

28 T4a Avanto 1,5T

29 T4b Avanto 1,5T

30 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, M puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis Mucinöst inslag T N → EMVI? MRF Skyra 3T

31 N N1: 1-3 N2: 4 - Lateral sacral Presacral Sacral promontory Inf mesenteric Superior, middle inferior rectal Mesorectal Internal iliac TNM7 (UICC)

32 De laterala körtlarna Utanför MRF, vid iliaca internagrenar De är vanligare vid lågt belägna tumörer. De är vanligare vid lokalt avancerad tumör De är associerade med sämre DFS men inte om det ges preoperativ onkologisk behandling. Dissektion kirurgiskt ger risk för sexuell och urologisk dysfunktion MERCURY study group. Relevance of magnetic resonance imaging-detected pelvic sidewall lymph node involvement in rectal cancer. Br J Surg 2011; 98: 1798-1804

33 Lateral körtel Avanto 1,5T

34 Körtlar Storlek? Stort overlap här 58 % av lymfkörtelmetastaserna mindre än 5 mm. Benigna 2-10 mm Maligna 3-15 mm Oavsett vilket mått som används som gräns så är storleken inte bra att förlita sig på vid bedömning. Brown. Morphologc Predictors of Lymph Node Status in RectalCancer with Use of High-Spatial-Resolution MR Imaging with Histopathologi Comparison, Radiology, 2003, 227: 371-7

35 Körtlar Utseendet? Oregelbunden ytterkant och/eller intern oregelbunden signal bedöms som malign Jämn ytterkant och jämn intern signal bedöms som benign Bättre men inte helt säkert det heller. Sensitivitet 66% Specificitet 76 % * Sensitivitet upp till 85 % Specificitet 97 % ** * Bipat. Rectal Cancer: Local Staging and Assessment of Lymph Node Involvement with Endoluminal US, CT, and MR Imaging--A Meta-Analysis, Radiology, 2004;232:773-783 **Brown. Morphologc Predictors of Lymph Node Status in RectalCancer with Use of High-Spatial-Resolution MR Imaging with Histopathologi Comparison, Radiology, 2003, 227: 371-7

36 Små körtlar blir svåra att bedöma pga partial volume effect Snitt 3 mm

37 Körtel som bedömes positiv Avanto 1,5T

38 Körtel som bedömes negativ Avanto 1,5T

39 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, M puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis Mucinöst inslag T N EMVI? → MRF Skyra 3T

40 ExtraMural Vascular Invasion Mural avser tarmväggen. Tumörväxt i kärl utanför tarmvägg.

41 EMVI+ Skyra 3T

42 EMVI+

43

44 Uttalad EMVI Skyra 3T

45 Tumöregenskaper Annulär/polypös Höjd över analöppningen Längd P reflexionsranden För låg tumor: sfinktern, M puborectalis och levator ani samt ev växt i fossa ischiorectalis Mucinöst inslag T N EMVI? MRF → Skyra 3T

46 T3 MRF+ MRF =förväntad CRM. Ange hur nära tumörväxt (rectum, körtlar, EMVI) finns och var det är nära. MRF + då avståndet är ≤ 1 mm. Avanto 1,5T

47 Varför skall radiologen bedöma allt det här? Tumörens avstånd till yttre analöppningen och tumörens längd har betydelse för operationsteknik. Tumörväxtens relation till omgivningen (potentiella resektionsytor) har också betydelse för operationsteknik. Den är även av betydelse för beslut om administration av ev neoadjuvant behandling. Tumörens TN stadium och avstånd till yttre analöppningen har betydelse för ev administration av neoadjuvant behandling.

48 Varför skall radiologen bedöma allt det här? Mucinös tumör har sämre prognos och kan svara sämre på neoadjuvant behandling. Oberoende faktor. EMVI är en prediktor (finns bara vid T 3 och T4) för hematogen metastasering.

49 Kvalitetsregistret På www.cancercentrum.se skall bla radiologisk staging registreras i kvalitetsregistret för kolorektal cancer.www.cancercentrum.se I registret införs många uppgifter kring hela processen från diagnos till färdig uppföljning. Det är upprättat för att man lättare skall hitta och kunna visa på regionala skillnader och mönster i utredning, behandling och uppföljning så att dessa kan minskas resp förbättras.

50 Frågor?

51 Ex på god regress Avanto 1,5T Skyra 3T

52 Före och efter TEM Avanto 1,5T

53 Före och efter TEM Avanto 1,5T

54 Recidiv b 1200 ADC Skyra 3T

55 Allt är inte rectalcancer Avanto 1,5T

56 Allt är inte cancer Skyra 3T


Ladda ner ppt "Lokal bedömning av rectalcancer med MRT Hur och varför? Cecilia Forsman Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset SMUC 2014-05-09."

Liknande presentationer


Google-annonser