Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

2 Vilka är vi? Ann-Christin Frendius, radiolog Kamran Shebani, röntgensköterska Peter Nilsson, radiolog

3 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

4 NU-Sjukvården?

5 NU-Sjukvården NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), Trollhättan. Uddevalla sjukhus. NÄL + Uddevalla NU-Sjukvården

6 NÄL i TrollhättanUddevalla Sjukhus NU-sjukvårdens sjukhus Lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors

7 NU-Sjukvården Trollhättan Uddevalla

8 Lokalsjukhusen i NU- sjukvården

9 NU-sjukvårdens sjukhus

10 Förvaltning/presentationens namn NU-sjukvårdens upptagningsområde och dess kommuner Området har cirka 270 000 invånare

11 NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen. År 2011, strategiska medel för en 3T maskin

12 Men var skall den placeras?

13 NU-sjukvårdens organisation Akutmottagning Medicin Kirurgi inkl. trauma Kärlkirurgi Barn Neurologi Gyn ÖNH Infektion NÄL

14 NU-sjukvårdens organisation Uddevalla sjukhus är inriktat mot mer planerad vård Ett undantag… Ortopedi, inkl. akutmottagning Urologi MÄVA Palliativa Ögon Dagkirugi

15 Akuta sjukhuset Elektiva sjukhuset

16 Minska MR-köerna Ortopediska undersökningar Prostata Bröst Övriga undersökningar Forskning Förväntade användningsområden

17 Produktionen innan 3T Inom NU-Sjukvården år 2012 gjordes totalt 180 000 radiologiska undersökningar 7500 MR undersökningar fördelat på 2 MR-kameror

18 Produktionen innan 3T På akutsjukhuset NÄL: 1.5T Akut Neurologi Akut Buk- och kärlkirurgi MR Barn i narkos MR Hjärta

19 Produktionen innan 3T På elektiva sjukhuset i Uddevalla: 1.5 T Ortopedi, akut och poliklinisk Kirurgi, poliklinisk Neurologi, poliklinisk

20 Generell titel Akuta sjukhuset? Elektiva sjukhuset?

21 Var placerar vi en 3T kamera? Ledningens bedömning: Köras mest effektivt på det elektiva sjukhuset utan störning av för många akuta undersökningar. 3T kameran förväntades användas framför allt inom Urologi och Ortopedi

22 3T goes to…

23 Uddevalla Sjukhus.

24

25 Lagen om offentlig upphandling!

26 Upphandlingen Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn Kunskapar Skriver kravspecifikation Annonserar Tar in anbud Möte med leverantörer som presenterar anbudet Referensbesök Tillgivningsbeslut Överklagansfrist,10 dagar Tecknande av avtal

27 Upphandlingen Tre radiologer Tre röntgensjuksköterskor Två fysiker En tekniker En inköpare

28 Upphandlingen I vår kravspecifikation: Vi ville ha topputrustad MR kamera för all slags undersökningar… ( förutom MR hjärta och perifer angio )

29 Upphandlingen Tre referensbesök Inköparen blev en mycket välundersökt studiepatient Förvalda sekvenser gjordes på varje maskin och lagrades på CD

30 Upphandlingen Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn Kunskapar Skriver kravspecifikation Annonserar Tar in anbud Möte med leverantörer som presenterar anbudet Referensbesök Tillgivningsbeslut Överklagansfrist, 10 dagar Tecknande av avtal 1 År

31

32

33

34 Ombyggnation.....

35

36

37

38

39

40 Lyftet…

41

42

43

44 Våra spolar

45

46

47

48

49

50

51 Installation…

52

53

54

55

56

57 Dåläge Samma organisatoriska enhet och chefer Gemensamt bildarkiv Samma RIS och PACS

58 Dåläge Två sjukhus Olika inlogg, olika listor Olika scheman Olika MR protokoll

59 Förberedelser Regelbundna möten oktober 2012-mars 2013

60 Förutsättningar Gemensamma protokoll Gemensamma listor Gemensamt schema

61 Förutsättningar Gemensamma protokoll Gemensamma listor Gemensamt schema MR2MR1MR3 Remiss

62 Förväntningar Nya undersökningsmöjligheter: Prostata spektroskopi/perfusion Hjärna spektroskopi/perfusion Perifera nerver Helkropp Bröst (med punktion)

63 MR spectroskopi/perfusion

64 Spectroskopi – Visar protonernas kemiska omgivning i vävnader. Perfusion – Visar förändringar i blodflödesparametrar i vävnad, ex blodflöde och blodvolym. Hjärna: Spectroskopi: Skilja mellan abscess och tumör Perfusion: Skilja mellan recidiv av tumör och strålnekros Prostata: Skilja tumör från normal vävnad

65 Nya undersökningsmöjligheter: Prostata spektroskopi/perfusion Hjärna spektroskopi/perfusion Perifera nerver Helkropp Bröst (med punktion) Förväntningar

66 Fler undersökningar?

67 Förberedelser Arbeta fram gemensamma MR protokoll Bestämma vad köra på 3T

68 Verklighet Gemensamma protokoll Gemensamma listor Gemensamt schema

69 Verklighet Gemensamma protokoll: mars 2014 MR

70 Gemensamma protokoll Gemensamma listor och gemensamt schema Verklighet

71 Idag på 3T Alla ”vanliga” undersökningar Prostata Småskelett, armbåge och axel med labrumskada

72 MR tunntarm Flash T1 m gad cor T2 Haste cor

73 MR tunntarm T2 trufi cor

74 Verklighet Prostata spektroskopi/perfusion Hjärna spektroskopi/perfusion Perifera nerver Helkropp Bröst (med punktion)

75 Vad tycker vi är bäst? Generell bildkvalitetsförhöjning Alla angiografier blir betydligt bättre Muskuloskelettala us Prostata inkl DWI Hjärnor Alla undersökningar med kontrast

76 Halskärlsangio 1,5 resp 3T

77 Generell bildkvalitetsförhöjning Alla angiografier blir betydligt bättre Muskuloskelettala us Prostata inkl DWI Hjärnor Alla undersökningar med kontrast Vad tycker vi är bäst?

78 Trans PD fatsat

79

80 T2 sag

81

82 MR Ländrygg 1.5T, T2 tra3T, T2 tra

83 PD fs sag

84

85 Någon skillnad mellan 1.5 T och 3 T? MR Bröstrygg 1.5 T3 T

86 1.5T 3T

87 Generell bildkvalitetsförhöjning Alla angiografier blir betydligt bättre Muskuloskelettala us Prostata inkl DWI Hjärnor Alla undersökningar med kontrast Vad tycker vi är bäst?

88 Prostata T2 trans B1400

89 Fallpresentation Önskad us: MR Prostata Frågeställning: Förändringar i prostata? Genomväxt genom kapsel? Lymfkörtlar i lilla bäckenet? Remisstext: Patient med nyupptäckt liten cancer i prostata med förhöjt PSA, 33. Positiv biopsi från centrala zonen i prostata.

90 T2 tra

91 Diffusion b1400 ADC

92 Dynamisk kontrast

93 Fallpresentation MR prostata utan och med kontrast: ”Till höger om medellinjen i prostatas mellersta- kraniala del finns ett oregelbundet avgränsat område som i tvärsnitt mäter 2 x 2.5 cm och 2 cm i kraniocaudalt. Såväl T2 sekvens, diffusion och dynamisk kontrast talar för malignitet. Lateralt åt höger i tumörområdet finns misstanke på mindre kapselgenombrott. Inga patologiska körtlar i närområdet, inguinalt eller iliakalt”.

94 Fallpresentation Radikal prostektomi där vävnadsprovet korrelerade med MR-fyndet med malign tumör på 2.5 cm, diskret överväxt vid kapseln med ingen växt vid resektionsytorna. - Acinärt adenoncarcinom.

95 Generell bildkvalitetsförhöjning Alla angiografier blir betydligt bättre Muskuloskelettala us Prostata inkl DWI Hjärnor Alla undersökningar med kontrast Vad tycker vi är bäst?

96 Erfarenheter från projektet Vad var bra? Vad var mindre bra?

97 MR i NU

98 Slutsatser En arbetshäst med bättre bildkvalitet Potential för bildkvalitetsutveckling Bra ergonomi för personal och patient MR-kön konstant Mer läkartid behövs för metodutveckling

99 MR 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-Sjukvården

100 MR 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-Sjukvården Tack för oss!


Ladda ner ppt "3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser