Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utskärning GI-kanalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utskärning GI-kanalen"— Presentationens avskrift:

1 Utskärning GI-kanalen
Jönköping 29 nov 2010 Karin Blomqvist BMA

2 Tarmsektionen på SU Två schemalagda BMA veckovis.
Vi är totalt fyra som skär tarmpreparat. Kompetens fås genom internutbildning. Varje måndag har vi möte med ansvarig tarmpatolog för Feed-back. Ca 1200 prover passerar sektionen varje år, bestående av resektat, polyper, adenom, mm varav ca 900 är resektat.

3 Provtyper Tumörer från kolon och rektum
Inflammatoriska sjukdomar UC och Crohn Ventrikel Oesophagus Whipple – pancreastumörer Carcinoider – hormonproducerande tumörer GIST – gastro-intestinal stromacellstumör Barntarmar – Hirschsprung (ganglier) Ileus, divertikuliter, volvulus mm.

4 Makromall/Svarsmall följer lokala vårdprogram och KVAST-dokumenten
Kolo-rektala tumörer Ventrikel Oesophagus Whipple Adenom

5 Makromallunderlag Kolorektal cancer
PAD:…………….. Utskärare BMA:………….. Resektat: Längd:……… cm. Bredd:……… cm. App:………x………. cm. Tunntarmsdel:…..…… cm. Oment:………………… cm Tumör: Längd… mm. Bredd……… mm. Djup……… mm. Circumferent: ja nej. Avstånd: Tumör till: Prox/tum.nära rr ……. cm. Dist/andra rr ……. cm. Uppklippt över tumörområdet: ja nej Makroskopisk infiltration genom muskularis propria: ja nej. Makroskopisk utväxt på serosa/fascia/perforation: ja nej. Identifierad kärlsträng: ja nej. Tuschmärkningar: Ventralt, hö resp. vä halva tuschas med olika färger i rektum. Övriga kan serosa/fascia tuschas med olika färg. Ventralt……….. Hö serosa……..… fascia……….. Vä serosa…….…… fascia……..… Övrig makroskopisk beskrivning: Lab lista: ……..Prox rr/ tumörnära rr: …………….. ……..Appendix: ………………………… ……..Dist rr/ motsatta rr: ……………….. ……..Tumör storsnitt: …………… ……..Tumör: ……………………………. .…….Tumör: ……………………………. …..…Tumör: ……………………………. …………………………………………….. ……..Lgll minst 12 st:….………………… ……..Lgll:……..………………….………. ……..Lgll:…….…….…………….………. ……..Lgll:………………………………… ……..Lgll längs kärl: ……………………... …….Apical lgl:…………………………… ……..Kärlligatur: ………………………… ……..Oment:…….………………………...

6 Inremitterande: %% MAKROSKOPISK ANALYS Operationstyp: %% Resektatets storlek (cm): Total längd x bredd: %% Tunntarmsdel: %% Appendix: %% Oment: %% Uppklippt över tumörområdet: %% Tumör: Tumörstorlek (mm): %% Circumferentiellt växande: %% Makroskopisk infiltration genom m. propria: %% Utväxt mot serosa/fascia/perforation: %% Tuschmärkningar: %% Minsta avstånd till resektionsrand cm: %% Kärlmarkeringar: %% Kommentar (polyper etc): %% Fotodokumentation: %% Utskärande BMA: %% MIKROSKOPISK ANALYS Tumörtyp (morfologisk i klartext) samt T och M-kod: %% Djupväxt (klartext och T-kod): %% Antal undersökta lgl: längs kärlsträng: %%. övriga: %%. Totalt (minst 12): %% Antal lgl med tumörväxt: längs kärlsträng: %%. övriga: %%. Totalt antal positiva körtlar: %%. N-status enligt TNM: %% Periglandulär växt: %% Kärlinväxt: %% Kommentar: %%

7 Tuschmarkeringar för orientering
REKTUM Ventralt – röd Höger serosa – gul Höger fascia – grön Vänster serosa – blå Vänster fascia – svart

8 Tuschmarkeringar för orientering
HÖGER KOLON Tuschas oftast med en färg Vid intakt fascia kan två tuscher användas för att skilja serosa från fascia VÄNSTER KOLON OCH SIGMOIDEUM Tuschas med en färg

9 Högerkolon med caecalcancer

10

11 Ileocaecalresektat Buksmärtor sedan 5-6 år

12 Endometrios med fibrosbildning och inflammation

13 Tidigare op ovarialcancer Nu tumör och perforation i caecum

14 Immun visar att gyn tumören är en metastas från koloncancer

15 Högerkolon med utspridd seropapillär cancer från ovarie

16

17 Rektum – långtids radiokemoterapi

18 Lite kvarvarande tumör, ingen överväxt på uterus

19 Rektum strålad

20 Liten tumör markerad med tusch av kirurgen.

21 Rektum med mucinöst inslag

22

23 Rektumamputation skivepitelcancer

24

25

26 Ingen kvarvarande tumör påvisad

27 Analcancer

28

29

30 Adenom opererad med TEM-teknik

31 Adenom uppgånget i adenocarcinom T1

32 Oesophagus Skivepitelcancer Adenocarcinom Metaplasi (Barrett)
Sievertklssificering – tumörens läge i förhållande till cardia

33 Skivepitelcancer

34 Sivepitelcancer

35

36 Cardia/ventrikel Adenocarcinom
Sievert klassifisering – tumörens läge i förhållande till cardia – övre tredjedelstumörer Borrman klassificering – tumörens utseende I: polypös II: exofytisk III: ulcererande, stråkig IV: infiltrativ

37 Cardiacancer

38

39 Ventrikel – nedre tredjedelstumör

40

41 Inflammatoriska tarmsjukdomar
Ulcerös kolit Morbus Crohn

42 Ulcerös kolit Höger kolon

43 Vänster kolon

44 morbus Crohn Ileo-caecalresektat

45 Tack för mig. Frågor och diskussion


Ladda ner ppt "Utskärning GI-kanalen"

Liknande presentationer


Google-annonser