Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gastrektomi och ventrikelresektion Anders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping, Ingvar Halldestam, Gudrun Lukas, Karl-Erik Johansson, Per Gullstrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gastrektomi och ventrikelresektion Anders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping, Ingvar Halldestam, Gudrun Lukas, Karl-Erik Johansson, Per Gullstrand."— Presentationens avskrift:

1 Gastrektomi och ventrikelresektion Anders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping, Ingvar Halldestam, Gudrun Lukas, Karl-Erik Johansson, Per Gullstrand GI Oncology

2 Preop utredning Nivådiagnostik och staging essentiell för ”rätt”terapi. MDT! Gastroskopi CT Thorax/buk i ven och artär fas GI Oncology

3 Preop utredning 5 % viktförlust sista 3 månader pga: – Dysfagi – Anorexi (cytokiner) Albumin < 35 g/l Sjukdomsrelaterad undernäring oberoende riskfaktor för: – anastomosinsufficiens, – sårruptur, – Infektion GI Oncology

4 Preop förberedelse Dietist >10 % sista 3 månaderna bör artificiell nutrition övervägas. – Stent – PEG – Jejunumkateter – TPN GI Oncology

5 Preop förberedelse Dietist >10 % sista 3 månaderna bör artificiell nutrition övervägas. – (Stent) – PEG – Jejunumkateter – TPN GI Oncology X

6 Perioperativ vård Preop nutrition (?) ERAS – extubation på operationssal, – adekvat smärtlindring (oftast EDA), – tidig mobilisering, tidig peroral näringsintag – definierat schema dag för dag postoperativt. GI Oncology

7 Preop förberedelse Alkohol Tobak Kurator Smärtlindring Kontakt – ssk!! GI Oncology

8 Embryonala plan Stor RCT pågår Ingen ökad morbiditet. Bursektomin ffa motiverad för de med T3-T4a tumörer på ventrikelns baksida.

9 Embryonala plan

10

11 Lymfkörtlar D1 vs. D2 Bonenkamp 1999 RCT jämför D1 dissektion med D2 (15 lgll). 80 sjukhus - 3 st D2 resektioner med 11 instruktörer. (Patologi!). Ingen överlevnadsvinst - dubblerad mortalitet och signifikant högre komplikationsfrekvens. Cuschieris brittisk RCT (32 kirurger) Lancet, 1996.347(9007):p. 995-9, Br J Cancer, 1999. 79(9-10): p. 1522-30. Cochrane (2003) GI Oncology

12 Lymfkörtlar D1 vs. D2 Tre kirurger utförde i Taiwan 221 gastrektomier utan mortalitet med en femårsöverlevnad på 53,6 % D1, respektive 59,5 % D2, p=0,041. 5 år senare sågs längre överlevnad om N2+ lgll (Bonnenkamp subgrupp) Deguili, Br J Surg, 2010. 97(5): p. 643-9. GI Oncology

13 D2 R.I.P.

14 Lymfkörtlar D2 vs. D2+ I en stor japansk studie jämförande D2 med D2 plus paraaortal lymfkörtelutrymning ger den ytterligare körtelutrymningen ingen överlevnadsvinst. Sasako, N Engl J Med, 2008. 359(5): p. 453-62 D2 resektion utförs enligt Japanese gastric cancer treatment guidelines 2010 (ver.3). GI Oncology

15 TNM - AJCC TNM 7: – N1 = 1-2 pos lgll – N2 = 3-6 pos lgll – N3 = >6 pos lgll TNM 6: GI Oncology

16 N2 N1

17 12 13 14 N3

18 N4 16 15

19 Dissektion längs pancreasryggen

20

21 Mjälten och pancreas Lymfkörtelmetastaser till mjälthilus ses i över 7-15 % vid T3-T4 tumörer i corpus/fundus. Vid överväxt på pancreassvans och/eller mjälte (=T4a) recesseras även dessa organ. Ej per rutin då mortaliteten ökar. GI Oncology

22 Patologi Preparatburkar märkta på förhand (1-12). Innan preparatet utförskaffas kan de olika lymfkörtellokalerna lätt identifieras och dissekeras GI Oncology

23 Resektion eller gastrektomi? Ytlig cancer minst 2 cm marginal Infiltrativt växande cancer, minst 5 cm marginal Scirrös cancer = gastrektomi, likaså om tumöravståndet till kardia är mindre än 5 cm.

24 Gouzi 1989, n=169 Bozetti 1999 n=668 Davies 1989, BJS. n=47 60 cm HP eradikeras! B12-inj var 1-3:e månad

25 Nutrition postop Undvik sond! Ingen anastomos kontroll per rutin Ventrikelkirurgi: – Flytande dag 2, fast föda dag 6. Hirao, World J Surg, 2005. 29(7): p. 853-7. Esofaguskirurgi: – Nutritiv jejunostomi peroperativt – Flytande dag 6 GI Oncology

26 Nutrition postop 10-15 % viktnedgång efter gastrektomi. När tillförsel upphör går patienteran ned i vikt! Absolut indikation för NJS är BMI < 18,5 Fenton, Ann Thorac Surg, 2011. 92(2):504-11. Vid läckage underlättas postoperativ vård. GI Oncology

27 Tack! Frågor?

28 Kemoterapi – Fas III studier MAGIC; n=503, FFCD 9703; n=224 pre- och postoperativ ECF/CF-kurer 5-årsöverlevnaden ökar 13-14 %, GI Oncology resekabel ≥ stadium 2 x


Ladda ner ppt "Gastrektomi och ventrikelresektion Anders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping, Ingvar Halldestam, Gudrun Lukas, Karl-Erik Johansson, Per Gullstrand."

Liknande presentationer


Google-annonser