Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sjuk-och efterlevandeförsäkring Förbättrade villkor från 1/1-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sjuk-och efterlevandeförsäkring Förbättrade villkor från 1/1-2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Sjuk-och efterlevandeförsäkring Förbättrade villkor från 1/1-2011

2 2 Sjuk- och efterlevandeförsäkring 1. Ersättning vid arbetsoförmåga Ett ekonomiskt omställningsskydd vid långvarig arbetsoförmåga som är orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada Månadsersättning kan lämnas vid minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens

3 3 Förbättringar Karenstiden för månadsersättning sänks från 360 dagar till 180 dagar Nytt ersättningsmoment - kostnadsersättning –Redan efter 90 dagar –Samma belopp som månadsbeloppet –Samma belopp vid halv, trekvarts och hel arbets- oförmåga Ett 13:e månadsbelopp införs

4 4 Övergångsbestämmelse - karensförkortning 1/1 2011 Nytt villkor Ny karens 1/7 2010 360 dagars karens 330 dagars karens 300 dagars karens 270 dagars karens 240 dagars karens 210 dagars karens 1/7 2011 180 dagars karens 1/81/91/101/111/12 Tidpunkt för insjuknande

5 5 Övergångsbestämmelse - arbetsoförmåga Alla dagar räknas från insjuknandet, exempel –2 juli 2010 = 359 karensdagar –31 december 2010= 181 karensdagar Det 13:e månadsbeloppet gäller även för den som insjuknat från 1 juli 2010 ” För alla som insjuknar under andra halvåret 2010 börjar rätten till ersättning den 1 juli 2011” Kostnadsersättning enligt nya villkoret gäller för den som insjuknat från 1 januari 2011

6 6 Återkvalifikation - kostnadsersättning När man blir frisk (fullt arbetsför) och är det mer än 14 kalenderdagar har man rätt till kostnadsersättning på nytt vid ny sjukperiod därefter Rätt till ny kostnadsersättning efter 90 dagars karens

7 7 Återkvalifikation - månadsersättning Oförändrad tid på 1 år då man ska vara frisk (fullt arbetsför) Vid ny sjukperiod har man rätt till ny månads- ersättning efter den nya karensen på 180 kalenderdagar

8 8 Fördelar för medlemmarna Lätt att förstå villkoren Fler får ersättning Engångsbeloppet som betalas ut efter 3 månader kan användas till att betala kostnader som uppstår i samband med sjukperioden


Ladda ner ppt "1 Sjuk-och efterlevandeförsäkring Förbättrade villkor från 1/1-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser