Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Eric Lindahl 2008-04-221 Föräldraledighet. Hans Eric Lindahl 2008-04-222.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Eric Lindahl 2008-04-221 Föräldraledighet. Hans Eric Lindahl 2008-04-222."— Presentationens avskrift:

1 Hans Eric Lindahl 2008-04-221 Föräldraledighet

2 Hans Eric Lindahl 2008-04-222

3 3

4 4 Kommunala lärare kan ”gå i tjänst” under loven

5 Hans Eric Lindahl 2008-04-225

6 6

7 7

8 8

9 9 Förändringar 1/1 2008 HÖK 07 …förbättrar föräldraledighets- villkoren i AB.

10 Hans Eric Lindahl 2008-04-2210 Föräldraledighet *Föräldraledighetslag *Om föräldrapenningförmåner (ur AFL) *Om havandeskapspenning (ur AFL) *Om sjukpenninggrundande inkomst (Fk) *Ledighet av trängande familjeskäl *Semesterlagen 17§ (del) *AB 07 §29 om föräldraförmåner *AB 07 §17 om vissa löneberäkningar *Särskilda villkor i Uppsala kommun *Jämställdhetslag *Föräldraledighetslag *Om föräldrapenningförmåner (ur AFL) *Om havandeskapspenning (ur AFL) *Om sjukpenninggrundande inkomst (Fk) *Ledighet av trängande familjeskäl *Semesterlagen 17§ (del) *AB 07 §29 om föräldraförmåner *AB 07 §17 om vissa löneberäkningar *Särskilda villkor i Uppsala kommun *Jämställdhetslag

11 Hans Eric Lindahl 2008-04-2211 www.lr.se/distrikt/uppsala

12 Hans Eric Lindahl 2008-04-2212 www.lr.se/foraldraledig

13 Hans Eric Lindahl 2008-04-2213 www.mintrygghet.se

14 Hans Eric Lindahl 2008-04-2214 Föräldraledighetslagen §3Olika former §518 månader §7Delledighet §10Tre ledighetsperioder §14Förläggning av ledighet §15Avbryta ledighet §16Anställningsvillkor §3Olika former §518 månader §7Delledighet §10Tre ledighetsperioder §14Förläggning av ledighet §15Avbryta ledighet §16Anställningsvillkor

15 Hans Eric Lindahl 2008-04-2215 Allmän försäkring §3Högst 480 dagar §360 ”pappadagar” §3Längst till 8 år §6Grundnivå/sjukpenning 390 dar §6Lägstanivå 180:-, 90 dar §10Tillfällig VAB < 12 år + födelse §11a”Farmorsdagar” §12Tillfällig VAB max 60 dar §1210 pappadagar inom 2 månader §17Semestervillkor §3Högst 480 dagar §360 ”pappadagar” §3Längst till 8 år §6Grundnivå/sjukpenning 390 dar §6Lägstanivå 180:-, 90 dar §10Tillfällig VAB < 12 år + födelse §11a”Farmorsdagar” §12Tillfällig VAB max 60 dar §1210 pappadagar inom 2 månader §17Semestervillkor

16 Hans Eric Lindahl 2008-04-2216 Allmän försäkring, kap 3 Havandeskapspenning Frisk, men... Omplaceringsmöjlighet saknas Ansökan Begränsad tid Havandeskapspenning Frisk, men... Omplaceringsmöjlighet saknas Ansökan Begränsad tid

17 Hans Eric Lindahl 2008-04-2217 Allmän försäkring (info från FK) SGI-skydd 6 månader före SGI under föräldraledighet Arbete eller föräldrapenning efter barnets ett-årsdag. Ny graviditet inom 1 år 9 mån => SGI bibehålls SGI-skydd 6 månader före SGI under föräldraledighet Arbete eller föräldrapenning efter barnets ett-årsdag. Ny graviditet inom 1 år 9 mån => SGI bibehålls

18 Hans Eric Lindahl 2008-04-2218 http://www.fk.se/privatpers/foralder/

19 Hans Eric Lindahl 2008-04-2219 Trängande familjeskäl Trygghet vid olycksfall m.m. Ledighet - ingen rätt till lön. Skydd mot försämrade villkor. Trygghet vid olycksfall m.m. Ledighet - ingen rätt till lön. Skydd mot försämrade villkor.

20 Hans Eric Lindahl 2008-04-2220 Semesterlagen 120 dagars semesterlöne- grundande tid för beräkning av semesterlön. OBS! Räknas per barn, ej per läsår. 120 dagars semesterlöne- grundande tid för beräkning av semesterlön. OBS! Räknas per barn, ej per läsår.

21 Hans Eric Lindahl 2008-04-2221 Löneberäkning (AB) Delledighet samt del av månad kan ge oväntade konsekvenser. OBS! Anpassning till arbetstidsredovisning mot FK. Delledighet samt del av månad kan ge oväntade konsekvenser. OBS! Anpassning till arbetstidsredovisning mot FK.

22 Hans Eric Lindahl 2008-04-2222 Avtalsförmåner (AB) Föräldrapenningtillägg 10 % Max 90 dagar – obrutet Till båda kommunala föräldrarna Mammans besök på mödravårds- central Föräldrapenningtillägg 10 % Max 90 dagar – obrutet Till båda kommunala föräldrarna Mammans besök på mödravårds- central

23 Hans Eric Lindahl 2008-04-2223 Uppsalavillkor Ledighet utan lön upp till 2,5 år. Ledighet utan lön under elva månader för barn upp till 8 år. Högst två ggr per år. Ledighet utan lön upp till 2,5 år. Ledighet utan lön under elva månader för barn upp till 8 år. Högst två ggr per år.

24 Hans Eric Lindahl 2008-04-2224 Jämställdhetslag §4Förhållanden ska lämpa sig för både kvinnor och män §5Underlätta för att förena förvärvsarbete och föräldraskap §4Förhållanden ska lämpa sig för både kvinnor och män §5Underlätta för att förena förvärvsarbete och föräldraskap


Ladda ner ppt "Hans Eric Lindahl 2008-04-221 Föräldraledighet. Hans Eric Lindahl 2008-04-222."

Liknande presentationer


Google-annonser