Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling,"— Presentationens avskrift:

1 För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling, God skrivutveckling, Nya Språket lyfter, IL-basis samt Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Förskola 1-5 förskoleklass åk 1 åk 2 åk 3 åk4 åk 5 TRAS Språklig medvetenhet för förskolebarn 5-årsgrupp Augusti /September och April /Maj Bornholmsmodellen - vägen till läsning September och April Fonem- grafem Aug Fonolek November DLS bas år 1 April Ord & Bild, Bild & Ord Maj Vilken bild är rätt? Läsförståelse November DLS. Rev. 2013 Delprov: Samma ljud, Ordförståelse, Rättstavning April Ord och Bild. Bild och ord Maj. Nationella prov vt Läskedjor: Bokstavs och ordkedjor September OBS! rev 2010 DLS Läsförståelse, Läshastighet, Ordförståelse, Rättstavning Oktober Morfologiskt diktamensprov. Sep/okt Läskedjor: Tecken ord- och meningskedjor, Sept/Okt Vilken bild är rätt? Läsförståelse November Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling Kartläggnings- och observationsmaterial förskola-åk 5

2 Åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 MG-kedjor/Läskedjor September Morfologiskt diktamensprov. oktober LS Läsförståelse 1 Okt LS Läsförståelse 2 September Nationella prov vt För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex Språket på väg samt Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling Kartläggningsmaterial åk 6-9 Nationella prov vt

3 Referenserrev 2013-08-20 Allard, B., Rudqvist, M. & Sundblad, B.( 2001). Nya Lusboken, en bok om läsutveckling. Stockholm: Bonniers förlag. www.albertbonniersforlag.sewww.albertbonniersforlag.se Bøyesen, L. (svensk översättning 2013) Flerspråkig kartläggning av ankodning och läsning – ett kartläggningsmaterial. http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/Kartlegging-av-leseferdighet Espenakk, U & Frost, J m.fl. (2005). Tidig registrering av språkutveckling – TRAS. Herning, Danmark: Specialpedagogiskt förlag. www.spf-utbildning.com Frost, J. & Nielsen, J. (1996). IL-basis. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Herrström, M. (2004). Rotfrukter(Bok - CD). Gärsnäs: Ordfabriken. www.ordfabriken.sewww.ordfabriken.se Jacobson, C. (2001). Läskedjor TM. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Johansson, M-G. ( 2007). Handbok till MG-kedjor Frösön: M-G Läs- och skrivkonsult. www.mglos.sewww.mglos.se Johansson, M-G. (2004). MG-kedjor. Frösön: M-G Läs- och skrivkonsult. www.mglos.sewww.mglos.se Johansson, M-G. (2004). LS - Reviderad. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Juhlander, P. & Olofsson, Å. (2008). Ord och Bild, Bild och Ord. Östersund: LPC Går ännu ej att köpa eftersom det pågår en ny normering. Kan distribueras genom Språkverkstaden. Järpsten, B. (2004). DLS TM bas. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Järpsten, B. & Taube, K.(rev. 2013). DLS TM år 2-3. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Järpsten, B. & Taube, K. (1997). DLS TM år 4-6. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Lagergren, C. & Larsson, A. (1997). Språklig medvetenhet hos förskolebarn. Umeå: Specialpedagogiska skolmyndigheten. http://www.spsm.se/Laromedel/Butiken_iFrame/ Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen - vägen till läsning. Stockholm: Natur och Kultur. www.nok.sewww.nok.se Lundberg, I. (2001). Kom och läs. Vilken bild är rätt? Stockholm: Natur och Kultur. www.nok.sewww.nok.se Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. www.nok.sewww.nok.se Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. www.nok.sewww.nok.se Olofsson, Å.(1994). Fonolek. Bedömning av fonologisk medvetenhet. Östersund: LPC, Östersund. www.lpc.ostersund.sewww.lpc.ostersund.se Skolverket, (2011). Nya språket lyfter; reviderad upplaga enligt Lgr 11. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.sewww.skolverket.se Skolverket (2012). Språket på väg. reviderad upplaga enligt Lgr 11 Stockholm: Skolverket. www.skolverket.sewww.skolverket.se


Ladda ner ppt "För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling,"

Liknande presentationer


Google-annonser