Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
Kartläggnings- och observationsmaterial förskola-åk 5 För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling, God skrivutveckling, Nya Språket lyfter, IL-basis samt Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Förskola förskoleklass åk åk åk åk åk 5 TRAS Vilken bild är rätt? Läsförståelse November OBS! rev 2010 DLS Läsförståelse, Läshastighet, Ordförståelse, Rättstavning Oktober Läskedjor: Tecken ord- och meningskedjor, Sept/Okt Bornholmsmodellen - vägen till läsning September och April Fonem-grafem Aug DLS. Rev Delprov: Samma ljud, Ordförståelse, Rättstavning April Språklig medvetenhet för förskolebarn 5-årsgrupp Augusti /September och April /Maj Fonolek November Morfologiskt diktamensprov. Sep/okt Ord och Bild. Bild och ord Maj. DLS bas år 1 April Läskedjor: Bokstavs och ordkedjor September Ord & Bild, Bild & Ord Maj Vilken bild är rätt? Läsförståelse November Nationella prov vt

2 Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
Kartläggningsmaterial åk 6-9 För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs och skrivutveckling är det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex Språket på väg samt Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Åk åk åk åk 9 Morfologiskt diktamensprov. oktober LS Läsförståelse 2 September MG-kedjor/Läskedjor September Nationella prov vt Nationella prov vt LS Läsförståelse 1 Okt

3 Referenser rev Allard, B., Rudqvist, M. & Sundblad, B.( 2001). Nya Lusboken, en bok om läsutveckling. Stockholm: Bonniers förlag. Bøyesen, L. (svensk översättning 2013) Flerspråkig kartläggning av ankodning och läsning – ett kartläggningsmaterial. Espenakk, U & Frost, J m.fl. (2005). Tidig registrering av språkutveckling – TRAS. Herning, Danmark: Specialpedagogiskt förlag. Frost, J. & Nielsen, J. (1996). IL-basis. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Herrström, M. (2004). Rotfrukter(Bok - CD). Gärsnäs: Ordfabriken. Jacobson, C. (2001). Läskedjor TM. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Johansson, M-G. ( 2007). Handbok till MG-kedjor Frösön: M-G Läs- och skrivkonsult. Johansson, M-G. (2004). MG-kedjor. Frösön: M-G Läs- och skrivkonsult. Johansson, M-G. (2004). LS - Reviderad. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Juhlander, P. & Olofsson, Å. (2008). Ord och Bild, Bild och Ord. Östersund: LPC Går ännu ej att köpa eftersom det pågår en ny normering. Kan distribueras genom Språkverkstaden. Järpsten, B. (2004). DLS TM bas. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Järpsten, B. & Taube, K.(rev. 2013). DLS TM år Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Järpsten, B. & Taube, K. (1997). DLS TM år Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB Lagergren, C. & Larsson, A. (1997). Språklig medvetenhet hos förskolebarn. Umeå: Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen - vägen till läsning. Stockholm: Natur och Kultur. Lundberg, I. (2001). Kom och läs. Vilken bild är rätt? Stockholm: Natur och Kultur. Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. Olofsson, Å.(1994). Fonolek. Bedömning av fonologisk medvetenhet. Östersund: LPC, Östersund. Skolverket, (2011). Nya språket lyfter; reviderad upplaga enligt Lgr 11. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2012). Språket på väg. reviderad upplaga enligt Lgr 11 Stockholm: Skolverket.


Ladda ner ppt "Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser