Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parförhållande eller What’s in it for me? Göteborg 17 april 2008 Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parförhållande eller What’s in it for me? Göteborg 17 april 2008 Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Parförhållande eller What’s in it for me? Göteborg 17 april 2008 Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm malin.ogland@kultur.stockholm.se

2 Ömsesidighet (Rydsjö) Om samarbete (Loertscher; Limberg ) Instrumentell eller icke-instrumentell roll (Skot-Hansen; Hansson; Ewald; Lpo94 m.fl) Rummet – Medierna - Kompetensen (Hansson & Ögland)

3 SkolbibliotekAspektFolkbibliotek Elever och lärareMålgruppAlla kommuninvånare Grupper, klasserAnvändareIndivider som kommer frivilligt Pedagogiska handledande ArbetsmetoderService, individuell referenstjänst, programverksamhet, uppsökande Begränsat, anpassatMediabeståndBrett urval Lagstadgat, obligatorisktLagstiftning[Bibliotekslagen 1997] Skolans mål, läroplanerMålKulturpolitiska mål, [biblioteksplan] Pedagogisk, kulturell, socialFunktionerFolkbildande, kulturell, för information och förströelse, social Mitt i skolan, studieplats för grupper och tyst läsrum LokalerHemtrevliga, inspirerande, mitt i byn Bildningsnämnd etcHuvudmanKultur- (och fritids-) nämnd etc Limberg, 1993

4 Estetisk upplevelse och erfarenhet Upplysning Ekonomisk tillväxt Underhållning Social förändring Skot-Hansen

5 Estetisk upplevelse och erfarenhet Upplysning Ekonomisk tillväxt Underhållning Social förändring Skot-Hansen

6 Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Ur läroplanen Lpo94

7 Skolbibliotek som kulturfunktion Folkbibliotek som plats för upplevelse Skolbibliotek som lärande verkstad Folkbiblioteket som lärmiljö i det livslånga lärandet ?

8 Språket Boken Biblio- teket Läsning Läslust Info- sökning 0-1 år 2-4 år 5-6 år 7-8 år 9-11 år 12-15 år Folkbiblioteket Förskolan Skolan

9 Språket Boken Biblio- teket Läsning Läslust Info- sökning 0-1 år 2-4 år 5-6 år 7-8 år 9-11 år 12-15 år Folkbiblioteket Förskolan Skolan Läse- klubb Skrivar- läger Föräldra- info Systema- tisering Sök- metoder Källkritik Info om läshjälpmedel Litteratur- genomgångar Metoder för språklig medvetenhet Rim & rytm ”Nu var vi på biblan, lekte vi” Boklek Bokjuryn Lässtimulering Bok- påsar 4-års- bok Sagostund Fritt kunskapssökande Bokgåva Info- sökning för små barn Reflekterande samtal L. Lundgren & M. Ögland okt 2003

10 Loertschers taxonomi Nivå 1: Läraren använder läroboken med arbetsbok och använder inte bibliotekets resurser Nivå 2: Läraren undervisar med hjälp av en privat samling. Nivå 3: Läraren lånar media från olika resurser. Nivå 4: Läraren lyssnar och tar vara på idéer från bibliotekspersonalen. Nivå 5: Läraren använder bibliotekets resurser i syfte att komplettera sitt ämne. Nivå 6: Läraren använder bibliotekets resurser som en integrerad del av undervisningen i ämnet. Nivå 7: Läraren och bibliotekarien arbetar i team för att helt kunna utnyttja möjligheterna i ett undersökande arbetssätt. Nivå 8: Läraren och bibliotekarien arbetar tillsammans vid utvärdering och utveckling av kurs- och arbetsplaner

11 Urval Inspiration Lärande Rummet – Medierna - Kompetensen BBL 2006:05

12 Litteratur Alexandersson, M: Textflytt och sökslump, 2004 Ewald, Annette: Läskulturer, 2007 Skot-Hansen, D: artikel ur Folkebiblioteket som forvandlingsrum, 2006 Hansson, J: Det lokala folkbiblioteket, 2005 Limberg, L: artikel ur Skolbibliotek i medvind, 1993 Loertscher, D: Taxonomies of the School Library Media Program, www.ild.unc.edu/daniel/242/taxonomies.html www.ild.unc.edu/daniel/242/taxonomies.html Rydsjö, K: Biblioteket möter förskolan, 2003, www.hb.se/bhs/motesplats/B&I-konf2003/pdf/rydsjo.pdf Rydsjö & Elf: Studier av barn- och ungdomsbibliotek, 2007


Ladda ner ppt "Parförhållande eller What’s in it for me? Göteborg 17 april 2008 Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser