Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola"— Presentationens avskrift:

1 Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola
Växjö Jenny Nilsson TPB

2 Vad är en talbok? Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren. Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att man har svårt att läsa tryckt text.

3 Talböcker för alla barn med läshinder
Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Synskada Rörelsehinder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kognitiva funktionsnedsättningar Tillfälligt läshinder

4 Högläsning/talböcker förmedlar skriftspråk
Överartikulation Utökat ordförråd Meningsbyggnad Berättelsens grammatik Läsandets lust och glädje!

5 DAISY TPB gör alla talböcker i DAISY- format.
DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem En öppen, internationellt etablerad standard. DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. Det är Mp3-filer i talböckerna.

6 Hur kan man lyssna? Talboksspelare Mp3-CD-spelare Mp3-spelare
Läsprogram Amis, TPBReader EasyReader, Lexiläser

7 Vad finns det för böcker?
DAISY-talböcker för barn (9/3) 25% av utgiven litteratur Inte bara TPB producerar talböcker: Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvar för läromedel MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i TPB:s katalog!

8 Olika typer av talböcker
Talbok för lästräning – även på engelska Specialinläsning Facklitteratur för seende

9 Talbokstillstånd Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd
Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen Information och exempel på ansökan finns på

10 Skolbibliotek och talbokstillstånd
TPB:s policy: talbokstillståndet kan sökas för ett skolbibliotek om biblioteket inte kan utnyttja folkbibliotekets talbokstillstånd för en skolbibliotekscentral som blir ombudsbibliotek för de skolbibliotek den har knutna till sig. Skolbibliotekscentralen lånar i sin tur ut talböckerna till skolbiblioteken. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda: att tillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböcker

11 Vad är DAISY text och ljud?
en talbok som innehåller den tryckta bokens text och i de flesta fall även bilderna med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen text och inläsning är synkroniserade alla barnböcker är inlästa med mänsklig röst Bilderna beskrivs oftast så att de blir tillgängliga även för personer med synskada. Inläsningen är gjord av en inläsare eller med syntetiskt tal. Hur läser man? När man lyssnar på DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen, både text och bild. Text och inläsning är synkroniserade, det vill säga samtidigt som ett textavsnitt läses upp så färgmarkeras motsvarande avsnitt på skärmen. DAISY text och ljud går även att lyssna på i fristående talboksspelare på vanligt sätt, men då har man förstås inte någon nytta av texten.

12 Ny upphovsrätt – nya möjligheter §
1 juli 2005 ny upphovsrättslag Tillåtet att tillgängliggöra text och bild Tekniken redan förberedd TPB kan göra DAISY text och ljud eftersom den nya upphovsrättslagen, som kom 1 juli 2005, tillåter att talböcker också innehåller text och bild.

13 Varför barnböcker? Många barn läser med läsprogram Lästräning
Bildrika böcker Tryckt bok används jämsides Inte bara barnböcker C:a 200 klara i TPB katalogen

14

15 Testprojekt på Lidingö
Speciallärare Anita Hildén Enkät till lärare Enkät till elev Testat Amis och EasyReader Rapport finns på TPB:s webbplats

16 Vilka var barnen? 17 flickor 32 pojkar 7-15 år
Varierande läshinder (ej synskada) Ovana att använda talböcker utan text också Datorvana

17 Resultatet 100% av lärarna ville fortsätta använda
DAISY text och ljud i sin undervisning 98% av eleverna ville fortsätta använda DAISY text och ljud Markeringen i texten hjälpte Bilden ökade läsförståelsen Rapport på TPB:s webbplats

18 Ny broschyr för lärare av Anita Hildén bygger på erfarenheterna
från Lidingö och läsforskning

19 Läslust Öppna för den goda cirkeln
Läsning = Avkodning x Förståelse (L = A x F) Det är de lästekniska aspekterna som är huvudproblemet för elever med grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Svårigheten i avkodningen kan minska eller elimineras helt med en uppläst bok. (Høien & Lundberg 1999)

20 Läsförståelse När barn läser själva måste de kunna återskapa ett sammanhängande språk. För vissa barn kan detta vara svårt. Dessa barn kan genom att använda talböcker få möjlighet att lyssna till skriftspråk (Frost 2002). Dessutom kommer den här typen av läsning att ge eleven ordförråd och idéer på samma sätt som om han eller hon läste på egen hand (Schaywitz 2003).

21 Avkodning Genom att läsa om samma text många gånger hjälper vi eleverna att skaffa sig språklig kontroll över texten (Frost 2002). Senare års forskning har visat att elevernas djupare textförståelse stärks, om man börjar med att läsa texten extensivt, som en översiktsläsning (DfES 2005). När eleven sedan fått en tillräcklig förförståelse för ett textinnehåll, kan de ändra läsmetod från översiktsläsning till normalläsning och även djupläsning.

22 Talbok för lästräning Dessa arbetssätt stöds av Frost (2002) som beskriver att barn har större förmåga att koncentrera sig på bearbetningen av detaljer när de kan arbeta utifrån en facitkunskap. Elever som arbetat på detta sätt med DAISY text och ljud kom ihåg texten och kunde sedan läsa den riktigt bra. Eleverna läste lika bra som om de tränat flera gånger på en text i en bok och de fick snabbare ett läsflyt (Hildén 2008).

23 Talbok för att minnas fakta
DAISY text och ljud som är multisensorisk passar särskilt bra. Detta lässätt ger tillräckligt med repetitioner för att befästa ordigenkänning. Självkänslan stärks då det är lättare att lyckas med läsning av faktaböcker och inlästa läromedel med DAISY text och ljud.

24 Självklara tips? Favoritböcker – även som talbok
Bokprat – alltid med talbok Böcker till klass – lägg till en talbok Utställningar – visa även talböckerna Visa i biblioteket att ni kan ladda ned talböcker!

25 Olika sätt att läsa TPB i samarbete med BTJ förlag, 2008
Redaktör Jenny Nilsson

26 Följ utvecklingsarbetet i TPB:s tidskrift
Kostnadsfri prenumeration via webbplatsen


Ladda ner ppt "Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola"

Liknande presentationer


Google-annonser