Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRAKTIKFORSKNING INOM SOCIALT ARBETE I BORGÅ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRAKTIKFORSKNING INOM SOCIALT ARBETE I BORGÅ."— Presentationens avskrift:

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRAKTIKFORSKNING INOM SOCIALT ARBETE I BORGÅ

2 BORGÅ SOCIAL- OCH FAMILJETJÄNSTER CHEF FÖR SOCIALSERVICE MARIA ANDERSSON Socialarbete för barnfamiljer Chef för barnfamiljearbete Kerstin Martin Ungdomshem Vuxensocial arbete Chef för vuxensocialarbete Anne Green Missbrukarvård Chef för missbrukarvård Anne Green Missbrukarkliniken för unga och vuxna Skyddshärbärget/Boendeenheten Koivula Stödtjänster inom socialarbete Chef för invandrararbete Sirkka Valta Socialjour och skyddshem Familjerådgivning Medlingsverksamhet Invandrartjänster Maria Andersson 28.10.2011 Arbetskraftens servicecentral Chef för arbetskraftens servicecentral Mikko Viitanen Arbetskraftens servicecentral Chef för arbetskraftens servicecentral Mikko Viitanen

3 BORGÅ I DAG  Stadens storlek och invårnarantal,ca 49 000 31,1 % svenskspråkiga– brett mångsprofessionellt kunnanande till stöd för arbetet. Många gemensamma utvecklingsprojekt inom staden.  Fungerande arbetsprocesser inom enheterna som förbättras vid behov, prosesserna öppnas inom hela staden med en gemensam ny metod ProcessGuide.  Behovet av socialservice samt klientmängder ökar  Ekonomiska utmaningar - kostnadseffektivitet krävs 28.10.2011 Maria Andersson 3

4 ….. •Rättvis service som följer lagar och direktiv tex tidsfirster •Det förebyggande arbetet i fokus •Grundservicen tryggas, nya serviceformer tas i bruk •Brukarmedverkan och valmöjligheter stärks 04.10.2010 Maria Andersson 4

5 FORTSÄTTER….  Aktuella utvecklingsutmaningar bl a: rekrytering av personal samt stärkandet av personalens välmående, stöd till unga vuxna för att bemästra sin livssituation, brukarmedverkan, utkomsstödsprosesserna, serivicestrategi  Aktivt samarbete bör finnas med närkommunerna, kompetenscentren samt sk tredje sekorn. Kräver gemensamma ansträngningar, tid och intresse! 04.10.2010 Maria Andersson 5

6 UTVECKLINGS- OCH FORSKNINGSBEHOV  Socialjour, skyddshemmet och krisplatser för ungdomar Kristina Huopalainen : statistik/uppföjning, klientprocesser, dokumentation  Barnskyddet Kerstin Martin: klientrespons, klientprosesser, nätverksarbete, familjearbete  Vuxensocialtarbete Anne Green: ungas klientprocesser, nätverksarbete tex. med servicecentralen för arbetskraften  Ungdomshemmet Tukkari Susanne Penttinen: klientförfrågan/utvärdering, brukarmedverkan och uppföljning.  Boendeenheten Koivula Auvo Vainikainen: klientskapets längd och utvärdering av det, feedback av klienter, det sociala nätverkets betydelse för rehabiliteringen inom missbrukarvården. 04.10.2010 Maria Andersson 6

7 UTVECKLINGS- OCH FORSKNINGSBEHOV, FORTSÄTTER…  Invandrartjänster Sirkka Valta: få brukarnas / invandrarnas röst med i uppdateringen av integreringsplanen.  Familjerådgivningen Ilse Niekka: klientförfrågan och feedback – utvärdering av nuvarande service  Förvaltning Maria Andersson / Mervi Makkonen: klientförfrågan, fortlöpande klientrespons, utvärderingar information om klientelet, utvecklande av våra internetsidor / engelskspråkiga sidor.  Vammaispalvelut, Leila Eklöv: palvelusuunnitelman kehittäminen, asiakasosallisuus, vammaisen lapsen perheen tukeminen, nuoren vammaisen itsenäistymisen prosessi.. 28.10.2011 Maria Andersson 7

8 BLEV DU INTRESSERAD? •Ta kontakt och berätta mera om du blev intresserad! Kontaktuppgifter: enheternas chefer fornamn.slaktnamn@porvoo.fi eller planerare mervi.makkonen@porvoo.fi tel. 040 510 52 10fornamn.slaktnamn@porvoo.fi mervi.makkonen@porvoo.fi •Det går en avgiftsfri buss för arbetsresor från Helsingfors till Borgå, resetid ca. 1 timme. •www.borga.fiwww.borga.fi •Ett exempel på praktikforskning i Borgå http://porvoo.fi/se/om_borga/nyheter/?itemid=7920&a=viewItem http://porvoo.fi/se/om_borga/nyheter/?itemid=7920&a=viewItem 04.10.2010 Maria Andersson 8


Ladda ner ppt "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRAKTIKFORSKNING INOM SOCIALT ARBETE I BORGÅ."

Liknande presentationer


Google-annonser