Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktikforskning inom socialt arbete i Borgå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktikforskning inom socialt arbete i Borgå"— Presentationens avskrift:

1 Praktikforskning inom socialt arbete i Borgå

2 Socialarbete för barnfamiljer Vuxensocialarbete Missbrukarvård
Borgå Social- och familjetjänster Chef för socialservice maria andersson Socialarbete för barnfamiljer Chef för barnfamiljearbete Kerstin Martin Ungdomshem Vuxensocialarbete Chef för vuxensocialarbete Anne Green Missbrukarvård Chef för missbrukarvård Anne Green Missbrukarkliniken för unga och vuxna Skyddshärbärget/Boendeenheten Koivula Arbetskraftens servicecentral Chef för arbetskraftens servicecentral Mikko Viitanen Stödtjänster inom socialarbete Chef för invandrararbete Sirkka Valta Familjerådgivning Invandrartjänster Socialjour och skyddshem Medlingsverksamhet Maria Andersson 2

3 Borgå i dag Stadens storlek och invårnarantal ,ca ,1 % svenskspråkiga– brett mångsprofessionellt kunnanande till stöd för arbetet. Många gemensamma utvecklingsprojekt inom staden. Fungerande arbetsprocesser inom enheterna som förbättras vid behov, prosesserna öppnas inom hela staden med en gemensam ny metod ProcessGuide. Behovet av socialservice samt klientmängder ökar Ekonomiska utmaningar - kostnadseffektivitet krävs Maria Andersson

4 ….. Rättvis service som följer lagar och direktiv tex tidsfirster
Det förebyggande arbetet i fokus Grundservicen tryggas, nya serviceformer tas i bruk Brukarmedverkan och valmöjligheter stärks Maria Andersson

5 Fortsätter…. Aktuella utvecklingsutmaningar bl a: rekrytering av personal samt stärkandet av personalens välmående , stöd till unga vuxna för att bemästra sin livssituation , brukarmedverkan, utkomsstödsprosesserna, serivicestrategi Aktivt samarbete bör finnas med närkommunerna, kompetenscentren samt sk tredje sekorn. Kräver gemensamma ansträngningar, tid och intresse! Maria Andersson

6 UTVECKLINGS- OCH FORSKNINGSBEHOV
Socialjour, skyddshemmet och krisplatser för ungdomar Kristina Huopalainen : statistik/uppföjning, klientprocesser, dokumentation Barnskyddet Kerstin Martin: klientrespons, klientprosesser, nätverksarbete, familjearbete Vuxensocialtarbete Anne Green: ungas klientprocesser, nätverksarbete tex. med servicecentralen för arbetskraften Ungdomshemmet Tukkari Susanne Penttinen: klientförfrågan/utvärdering, brukarmedverkan och uppföljning. Boendeenheten Koivula Auvo Vainikainen: klientskapets längd och utvärdering av det, feedback av klienter, det sociala nätverkets betydelse för rehabiliteringen inom missbrukarvården. Maria Andersson

7 UTVECKLINGS- OCH FORSKNINGSBEHOV, Fortsätter…
Invandrartjänster Sirkka Valta: få brukarnas / invandrarnas röst med i uppdateringen av integreringsplanen. Familjerådgivningen Ilse Niekka: klientförfrågan och feedback – utvärdering av nuvarande service Förvaltning Maria Andersson / Mervi Makkonen: klientförfrågan, fortlöpande klientrespons, utvärderingar information om klientelet, utvecklande av våra internetsidor / engelskspråkiga sidor. Vammaispalvelut, Leila Eklöv: palvelusuunnitelman kehittäminen, asiakasosallisuus, vammaisen lapsen perheen tukeminen, nuoren vammaisen itsenäistymisen prosessi.. Maria Andersson

8 Blev du intresserad? Ta kontakt och berätta mera om du blev intresserad! Kontaktuppgifter: enheternas chefer eller planerare tel Det går en avgiftsfri buss för arbetsresor från Helsingfors till Borgå, resetid ca. 1 timme. Ett exempel på praktikforskning i Borgå Maria Andersson


Ladda ner ppt "Praktikforskning inom socialt arbete i Borgå"

Liknande presentationer


Google-annonser